KONTAKT

STOWARZYSZENIE „AKADEMIA KOSZYKÓWKI ZAMOŚĆ”
Numer KRS: 0000779607
REGON: 382956834
NIP: 9223061500

Numer rachunku bankowego: 19 1240 2005 1111 0010 8944 1221
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
ul. Grzybowska 53/57
skrytka pocztowa 1008
00-950 Warszawa

Siedziba: kraj – Polska, województwo – lubelskie, powiat – Zamość, gmina – Zamość, miejscowość – Zamość

Adres: ul. Obrońców Pokoju, nr 19, miejscowość – Zamość, kod 22-400, poczta – Zamość , kraj – Polska

Prezes Zarządu, administrator strony www, autor tekstów:
Przemysław Mazurek
📱 tel. kom. 501-141-957
🖱akademiakoszykowkizamosc@gmail.com