Zasady gry, kat. U12.

ZASADY DOTYCZĄCE UDZIAŁU ZAWODNIKÓW W GRZE dla cyklu U 12 w sezonie 2017/ 2018.

Gramy 4 kwarty x 8 minut, bez zatrzymywania czasu zegarowego, tylko na przerwy na żądanie i w IV kwarcie w ostatnich 4 minutach na rzuty wolne. Nie jest wykonywany pomiar czasu akcji, czyli 24 sek. Gramy na obniżone kosze (260 cm) i małymi piłkami (5). Rzuty wolne wykonujemy z odległości 5, 25 m od wewnętrznej krawędzi linii końcowej (linia rzutów karnych w p. ręcznej).

11.1. Zasady opisane poniżej obowiązują wyłącznie w cyklu U12.

11.2. Drużyna, która przed rozpoczęciem meczu liczy mniej niż 10 zawodników nie zostanie dopuszczona do zawodów, a mecz zostanie zweryfikowany jako walkower dla drużyny przeciwnej.

Przepisy: drużyna przegrywa mecz walkowerem:
– piętnaście (15) minut po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia meczu, nie stawi się lub nie jest w stanie wystawić pięciu (5) gotowych do gry zawodników
– swoim postępowaniem uniemożliwia rozegranie meczu,
– odmawia gry pomimo poinstruowania przez sędziego, aby grę podjęła.
Wygraną przyznaje się przeciwnikom z wynikiem dwadzieścia do zera (20:0). Ponadto drużyna, przegrywająca walkowerem otrzymuje zero (0) punktów w klasyfikacji. W dwumeczu (u siebie i na wyjeździe) z sumowaną punktacją, drużyna, która przegrywa walkowerem w pierwszym, drugim lub trzecim meczu, przegrywa walkowerem dwumecz. Jeżeli drużyna w trakcie turnieju, po raz drugi przegrywa mecz walkowerem, powinna zostać zdyskwalifikowana z turnieju, a wyniki wszystkich meczów tej drużyny powinny zostać anulowane.

11.3. W każdej z pierwszych trzech kwart musi wziąć udział co najmniej 10 zawodników, przy czym zawodnicy, którzy wzięli udział w grze w pierwszych czterech (4) minutach każdej z trzech pierwszych kwart, nie mogą wziąć udziału w grze w drugich czterech (4) minutach każdej z trzech pierwszych kwart.

11.4. W celu egzekucji przepisów z pkt. 11.3. kwarty 1, 2 i 3 zostają podzielone na dwa czterominutowe okresy. W momencie, w którym upływa dokładnie 4 minuta gry w kwarcie, należy grę przerwać (sygnałem sędziego mierzącego czas gry), aby możliwe było dokonanie zmian zawodników. Następnie gra zostaje wznowiona na zasadach naprzemiennego posiadania piłki (tzw. strzałka), podobnie jak w przypadku zakończenia kwarty. Grę należy wznowić bezzwłocznie, bez przerw i narad trenerów z drużyną. W celu skrócenia przerw, preferowane jest przygotowanie przez trenerów zmiany z wyprzedzeniem.

11.5. Podział składu na piątki na każdy z dwóch okresów w kwarcie (od 8:00 do 4:00 na zegarze i od 4:00 do 0:00) na zegarze) w każdej z kwart może być inny, zależy to wyłącznie od decyzji trenera. Należy zawsze zachować zasadę, że zawodnicy grający w pierwszym okresie danej kwarty, nie mogą wystąpić w drugim okresie tej samej kwarty. Jest więc możliwe, że zawodnik będzie przebywał na boisku w kolejnych 8 minutach, pod warunkiem, że będą to okresy przedzielone przerwą między kwartami – np. ostatnie cztery minuty w pierwszej kwarcie i pierwsze cztery minuty w drugiej kwarcie.

11.6. W przypadku, gdy drużyna liczy więcej niż 10 zawodników, możliwe jest dokonywanie zmian podczas każdego z dwóch okresów w kwarcie (od 8:00 do 4:00 na zegarze i od 4:00 do 0:00 na zegarze), ale nadal obowiązuje zasada, że wszyscy zawodnicy grający w pierwszym okresie danej kwarty, nie mogą wystąpić w drugim okresie tej samej kwarty. Czyli np. w przypadku dokonania dwóch zmian przez trenera w pierwszym okresie kwarty, cała siódemka zawodników uczestniczących w grze w tym okresie nie może wystąpić w drugim okresie tej samej kwarty.

11.7. W przypadku, gdy na skutek kontuzji lub przekroczenia limitu fauli w drużynie przed zakończeniem kwarty 3 pozostało do dyspozycji trenera mniej niż 10 zawodników, na zasadzie wyjątku do gry w drugim okresie kwarty może wystąpić zawodnik grający w pierwszym okresie, zastępując wyeliminowanego z gry zawodnika. Jeśli sytuacja zdekompletowania drużyny ma miejsce w pierwszej lub drugiej kwarcie, w każdej kolejnej kwarcie prawo gry w obu okresach na zasadzie wyjątku musi dotyczyć innego zawodnika. Drużyna przeciwnika nie posiada z tego tytułu żadnych przywilejów i rotacja zawodników musi się w niej odbywać na normalnych zasadach, bez wyjątków.

11.8. W czwartej kwarcie wszyscy zawodnicy zespołu mogą brać udział w grze w dowolnym wymiarze, o ile nie przekroczyli limitu fauli lub nie zostali zdyskwalifikowani.

11.9. Niezastosowanie się do powyższych zasad gry skutkować będzie orzeczeniem walkowera dla drużyny przeciwnej.

11.10. Nakaz obrony systemem „każdy swego” zostaje wprowadzony na Wniosek Wydziału Sportowego PZKosz i ma na celu dostosowanie zachowań defensywnych zawodników oraz organizacji gry w obronie do ich umiejętności ofensywnych na tym etapie szkolenia. Ponadto nakaz ten ma umożliwić nabycie i utrwalenie prawidłowych nawyków podczas gry w ataku, jak i obronie.

11.11. Nakaz obrony „każdy swego” wyklucza obronę „zona press” czyli obronę strefową na całym boisku. Dozwolone jest natomiast stosowanie obrony „każdy swego” na całym boisku z podwajaniem w dowolnym miejscu boiska.

11.12. W związku z powyższym, przy interpretacji nakazu gry obrony „każdy swego” należy zwrócić szczególną uwagę na następujące zachowania zawodników obrony:
11.12.1. brak nacisku na zawodnika z piłką,
11.12.2. przebywanie w obszarze ograniczonym zawodnika obrony niemające uzasadnienia ustawieniem zawodników w ataku przez dłużej niż 5 sekund (tzw. błąd 5 sekund w obronie),
11.12.3. brak zmiany pozycji na boisku zawodników obrony pomimo zmian pozycji zawodników ataku.
11.13. Za realizację niniejszych postanowień odpowiada trener drużyny, a w razie jego nieobecności asystent trenera (jeśli jest obecny) lub zawodnik pełniący funkcję kapitana drużyny.
11.14. W przypadku zaobserwowania zachowań zawodników obrony wymienionych w pkt. 11.12.
11.14.1. po raz pierwszy – sędzia ma obowiązek przerwać grę i zwrócić uwagę trenerowi zespołu, że nie stosuje on zasad obrony gry „każdy swego”. Po zwróceniu uwagi grę należy wznowić zgodnie z przepisami gry w koszykówkę i przyznać drużynie atakującej piłkę.
11.14.2. po raz kolejny – wobec trenera drużyny winnej naruszenia zasad orzeczony zostanie faul techniczny (zapisany trenerowi z indeksem B) ze wszystkimi tego konsekwencjami.
11.14.3. po raz kolejny – gdy trener drużyny został już wcześniej zdyskwalifikowany – sędzia ma obowiązek przerwać grę – bez orzekania faula technicznego – i zarządzić wykonanie jednego rzutu wolnego przez dowolnego zawodnika drużyny ataku, a następnie wręczyć piłkę drużynie ataku do wprowadzenia jej do gry z przedłużenia linii środkowej naprzeciw stolika sędziowskiego.