HMWL 2023/2024. Halowe Mistrzostwa województwa lubelskiego w koszykówce 3×3 dla drużyn amatorskich.


– Regulamin –
– HMWL 2023/2024 –
Halowe Mistrzostwa województwa lubelskiego w koszykówce 3×3
dla drużyn amatorskich.

§ 1
Organizatorzy/partner/sponsor:
Organizatorzy: Ośrodek Sportu i Rekreacji Zamość, Miasto Zamość, Akademia Koszykówki Zamość,
Partner: Lubelski Związek Koszykówki,
Sponsor: Kappa Zamość – sklep sportowy.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Zamość Andrzej Wnuk.

§ 2
Prawo uczestnictwa:
Kategoria: open mężczyzn – bez ograniczeń wiekowych.

§ 3
Terminarz i miejsce:
1. turniej: 30.12.2023 r.
2. turniej: 20.01.2024 r.
3. turniej: 18.02.2024 r.
4. turniej: 23.03.2024 r.
Hala sportowo – widowiskowa Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Królowej Jadwigi 8 w Zamościu.

§ 4
Zgłoszenia:
Do dnia 22 grudnia 2023 r., poprzez wysłanie wiadomości email na adres: akademiakoszykowkizamosc@gmail.com, z podaniem w jego treści: nazwy drużyny, imienia i nazwiska osoby odpowiedzialnej oraz numeru kontaktowego.

§ 5
System rozgrywek:
W zależności od liczby zgłoszonych drużyn, system rozgrywania turniejów, zostanie opracowany przez organizatorów i będzie opublikowany  na stronie internetowej www.koszykowkawzamosciu.pl.

§ 6
Przepisy gry:
Oficjalne przepisów gry w koszykówkę 3×3.

§ 7
Wpisowe:
300,00 zł (trzysta złotych 00/100), płatne w biurze zawodów przed rozpoczęciem pierwszego turnieju. Po wpłacie wpisowego nie będzie możliwości jego zwrotu.

§ 8
Dodatkowe informacje organizacyjne:
1. Każdy zespół zgłasza skład w liczbie 3 (trzech) lub 4 (czterech) zawodników. Może on ulegać zmianie w kolejnych turniejach.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany nazwy zespołu uczestniczącego w rozgrywkach, w przypadku kiedy nazwa zespołu jest obraźliwa.
3. Nie zezwala się na udział drużyn mieszanych.
4. W trakcie turnieju, jeden zawodnik może reprezentować tylko jeden zespół.
5. Każdy członek drużyny w trakcie gry powinien nosić koszulkę oznaczoną z przodu i z tyłu wyraźnym numerem w kolorze kontrastującym z kolorem koszulki. Drużyny, które nie będą posiadać koszulek z numerami, będą mogły wykorzystać znaczniki z numerami przygotowane przez Organizatorów.
6. Uczestnicy niepełnoletni pod opieką osoby dorosłej, mogą wziąć udział w rywalizacji po przedłożeniu do organizatorów pisemnej zgody rodzica/opiekuna prawnego na udział w lidze.
7. Zawodnicy, trenerzy, opiekunowie oraz osoby towarzyszące zobowiązani są przestrzegać regulaminu turnieju, w tym regulaminu korzystania z obiektu na którym rozgrywane będą mecze.
8. Zawodnicy, trenerzy, opiekunowie oraz osoby towarzyszące ponoszą odpowiedzialność za szkody materialne powstałe z ich winy, a także z winy ich kibiców podczas trwania rozgrywek w obiektach, w których prowadzone są mecze.
9. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione rzeczy.
10. Turniej rozgrywany będzie na dwóch boiskach z zastosowaniem oficjalnych piłek Wilson FIBA 3×3.
11. Boiska wyposażone będą w zegary czasu gry, zegary czasu akcji oraz tablice wyników.
12. Każdy mecz prowadzony będzie przez dwóch licencjonowanych sędziów. Asystować im będą sekretarz, operator tablicy wyników i mierzący czas akcji.
13. Organizatorzy zapewniają obsługę medyczną podczas trwania turnieju.
14. Organizatorzy nie ubezpieczają zawodników biorących udział w turnieju.
14. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za powstałe szkody zdrowotne.
15. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania materiałów audiowizualnych, zrealizowanych podczas turnieju, a w szczególności zdjęć, materiałów filmowych, nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych.
16. Bieżące informacje, terminarz, harmonogram spotkań, wyniki, zdjęcia, skróty wideo dostępne będą na stronie internetowej:  www.koszykowkawzamosciu.pl.
17. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyzje podejmują organizatorzy.
18. Szczegółowych informacji udziela Przemysław Mazurek, tel. kom. 501-141-957, adres email: akademiakoszykowkizamosc@gmail.com.ZLK 2023 r. – pierwsza edycja. Zamojska Liga Koszykówki 3×3 i 5×5 dla uczniów szkół ponadpodstawowych

 

Zapowiedź/wyniki na żywo – miejskie igrzyska młodzieży szkolnej (dziewcząt i chłopców) w koszykówce 3×3, rok szkolny 2023/2024.

22 kwietnia 2024 r. od godz. 10.00 w hali sportowej zamojskiego 3 Liceum Ogólnokształcącego w Zamościu, zostaną rozegrane miejskie igrzyska młodzieży szkolnej (dziewcząt i chłopców) w koszykówce 3×3.

Szczegółowe wyniki/klasyfikacja końcowa:
dziewczęta: 1. SP 6 Zamość, 2. SP 2 Zamość, 3. SP 3 Zamość.
chłopcy: 1. SP 3 Zamość, 2. SP 4 Zamość, 3. SP 6 Zamość.

ID_mecz Drużyna_A Drużyna_B Wynik
dzw. SP 2 SP 3 9:3
dzw. SP 3 SP 6 4:10
dzw. SP 2 SP 6 8:10
chł.gr.a SP 2 SP 7 7:2
chł.gr.a SP 7 SP 4 5:21
chł.gr.a SP 2 SP 4 1:21
chł.gr.b SP 8 SP 6 4:5
chł.gr.b SP 3 SP 8 12:3
chł.gr.b SP 6 SP 3 9:13
chł.finał SP 4 SP 3 8:16
chł.3.m. SP 2 SP 6 2:12

Zapowiedź/wyniki na żywo – licealiada w koszykówce 3×3 i 5×5, rok szkolny 2023/2024.

Terminarz/miejsce:
– 15 i 19 marca 2024 r. w hali sportowo widowiskowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu, zostaną rozegrane miejskie „licealiady” dziewcząt i chłopców w koszykówce 5×5,
– 4 i 5 kwietnia 2024 r. w hali sportowej 3 Liceum Ogólnokształcącego w Zamościu, zostaną rozegrane rejonowe licealiady dziewcząt i chłopców w koszykówce 5×5, 
– 19 i 24 kwietnia 2024 r. w hali sportowej 3 Liceum Ogólnokształcącego w Zamościu, zostaną rozegrane miejskie i rejonowe licealiady dziewcząt i chłopców w koszykówce 3×3.

Licealiada miejska dziewcząt – koszykówka 5×5, 15.03.2024 r. – godz. 9.00.
Klasyfikacja końcowa: 1. 3 LO Zamość, 2. 2 LO Zamość, 3. ZSP 5 Zamość (5 pkt. 49/66,-17), 4. ZSP 3 Zamość (5 pkt. 36/68,-32), 5. ZSP 1 Zamość (5 pkt., 42/89,-47).

ID_mecz Drużyna_A Drużyna_B Wynik
1. 2 LO ZSP 3 21:9
2. ZSP 1 ZSP 5 19:18
3. 3 LO ZSP 3 27:7
4. 2 LO ZSP 1 23:11
5. 3 LO ZSP 5 31:10
6. ZSP 3 ZSP 1 14:8
7. 3 LO ZSP 1 34:4
8. ZSP 5 2 L0 9:10
9. 3 LO 2 LO 32:2
10. ZSP 5 ZSP 3 12:6

Licealiada miejska chłopców – koszykówka 5×5, 19.03.2024 r., godz. 10.00.
Klasyfikacja końcowa: 1. 3 LO Zamość, 2. I SLO Zamość, 3. 2 LO Zamość, 4. I LO Zamość, 5. ZSP 3 Zamość, 6. ZSP 1 Zamość, 7/8. ZSP 4/ZSP 5 Zamość.

ID_mecz Drużyna_A Drużyna_B Wynik
1_A 2 LO ZSP 5 22:8
2_A 3 LO ZSP 1 45:21
3_A ZSP 5 ZSP 1 16:17
4_A 2 LO 3 LO 9:32
5_A 3 LO ZSP 5 52:9
6_A ZSP 1 2 LO 23:29
7_B I SLO ZSP 4 15:20
8_B ZSP 3 I LO 9:19
9_B ZSP 4 I LO 10:28
10_B I SLO ZSP 3 23:21
11_B ZSP 3 ZSP 4 24:14
12_B I LO I SLO 17:19
13_Finał
3 LO
I SLO
68:16
14_3m.
I LO
2 LO
10:30

Licealiada rejonowa dziewcząt – koszykówka 5×5, 4.04.2024 r. – godz. 9.00, hala 3 LO Zamość. Klasyfikacja końcowa: 1. III LO Zamość, 2. II LO Krasnystaw, 3. II LO Tomaszów Lubelski, 4. I LO Hrubieszów, .

ID_mecz Drużyna_A Drużyna_B Wynik
1. Zamość Krasnystaw 22:13
2. Hrubieszów Tomaszów Lubelski 7:12
3. Krasnystaw Hrubieszów 22:15
4. Tomaszów Lubelski Zamość 14:30
5. Krasnystaw Tomaszów Lubelski 17:16
6. Zamość Hrubieszów 36:14

Licealiada rejonowa chłopców – koszykówka 5×5, 5.04.2024 r. – godz. 9.00, hala 3 LO Zamość. Klasyfikacja końcowa: 1. III LO Zamość, 2. I LO Hrubieszów, 3. II LO Krasnystaw, 4. ZSTM Tomaszów Lubelski.

ID_mecz Drużyna_A Drużyna_B Wynik
1. Zamość Krasnystaw 62:20
2. Hrubieszów Tomaszów Lubelski 24:13
3. Krasnystaw Hrubieszów 15:30
4. Tomaszów Lubelski Zamość 23:52
5. Krasnystaw Tomaszów Lubelski 26:13
6. Zamość Hrubieszów 41:22

Licealiada miejska dziewcząt i chłopców w koszykówce 3×3, 19.04.2024 r. – godz. 9.00, hala 3 LO Zamość.
Klasyfikacja końcowa: dziewczęta: 1. III LO Zamość, 2. ZSP 3 Zamość, 3. ZSP 5 Zamość. Chłopcy: 1. III LO Zamość, 2. II LO Zamość, 3. I SLO Zamość, 4. ZSP 1 Zamość.

ID_mecz Drużyna_A Drużyna_B Wynik
Gr. 1. chł. I LO ZSP 4 10:8
Gr. 1. chł. ZSP 1 II LO 7:8
Gr. 1. chł. ZSP 4 ZSP 1 2:15
Gr. 1. chł. II LO I LO 10:8
Gr. 1. chł. ZSP 4 II LO 7:12
Gr. 1. chł. I LO ZSP 1 13:14
Gr. 2. chł. III LO I SLO 18:11
Gr. 2. chł. ZSP 5 ZSP 3 11:14
Gr. 2. chł. I SLO ZSP 5 19:5
Gr. 2. chł. ZSP 3 III LO 9:20
Gr. 2. chł. I SLO ZSP 3 16:14
Gr. 2. chł. III LO ZSP 5 20:0
3. m. chł. ZSP 1 I SLO 9:19
Finał chł. III LO II LO 21:8
Dzw. III LO ZSP 5 9:1
Dzw. ZSP 5 ZSP 3 1:2
Dzw. ZSP 3 III LO 3:11

 Licealiada rejonowa dziewcząt i chłopców w koszykówce 3×3, 24.04.2024 r. – godz. 9.00, hala 3 LO Zamość. Klasyfikacja końcowa:

ID_mecz Drużyna_A Drużyna_B Wynik
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Zapowiedź/wyniki na żywo – miejskie igrzyska młodzieży szkolnej w koszykówce 5×5, rok szkolny 2023/2024.

5 oraz 8 marca 2024 r. w hali sportowo widowiskowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu, zostaną rozegrane miejskie igrzyska młodzieży szkolnej – dziewcząt i chłopców w koszykówce 5×5.

Igrzyska dziewcząt – 5.03.2024 r., godz. 10.00
Klasyfikacja końcowa: 1. SP 2 Zamość – awans szczebel rejonowy, SP 6 Zamość, SP 3 Zamość, SP 8 Zamość.

ID_mecz Drużyna_A Drużyna_B Wynik
1. SP 2 SP 8 64:2
2. SP 6 SP 3 31:5
3. SP 2 SP 3 40:6
4. SP 8 SP 6 6:50
5. SP 2 SP 6 24:19
6. SP 3 SP 8 23:10

Igrzyska chłopców – 8.03.2024 r., godz. 9.00
Klasyfikacja końcowa: 1. SP 3 Zamość, 2. SP 2 Zamość, 3. SP 8 Zamość, 4. SP 4 Zamość, 5./6. SP 6 Zamość/SP 9 Zamość.

ID_grupa Drużyna_A Drużyna_B Wynik
1_a SP 9 SP 2 17:26
2_b SP 6 SP 3 12:19
3_a SP 4 SP 2  28:23
4_b SP 8 SP 3 27:29
5_a SP 4 SP 9 16:20
6_b SP 8 SP 6 17:16 (po dogrywce)
7_3m. SP4 SP8 10:17
8_finał SP 3 SP2 32:14
  • różnica koszy zdobytych do straconych w meczach fazy grupowej, pomiędzy drużynami z grupy a: SP 9 (- 5), SP4 (1), SP2 (4).

Zapowiedź/regulamin/wyniki na żywo. Miejskie igrzyska dzieci w koszykówce 5×5, rok szkolny 2023/2024.

W dniach 16 oraz 23 lutego 2024 r. w hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Królowej Jadwigi 8 w Zamościu, zostaną rozegrane miejskie igrzyska dzieci w koszykówce 5×5, organizowane przez Miejski Szkolny Związek Sportowy w Zamościu.

Terminarz:
Kat. chłopcy – 16.02.2024 r., godz. 9.00,
Kat. dziewczęta – 23.02.2024 r., godz. 9.00.

Regulamin szczegółowy:
Uczestnictwo:
– drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły podstawowej urodzeni w 2011 i młodsi,
– zespół liczy maksymalnie 12. zawodniczek/zawodników.
Przepisy gry:
– czas gry: 4 x 6 minut,
– piłka: numer „5”,
– kosze zawieszone na wysokości 305 cm, (mecze za zgodą organizatora mogą być rozgrywane na koszach zawieszonych na wysokości 260 cm), odległość rzutów wolnych od tablicy wynosi 4 m,
– zespół 1. i 2. kwartę gra innymi piątkami. Zawodnicy biorący udział w 1. kwarcie nie mogą grać w 2. kwarcie. W 3. i 4. kwarcie obowiązuje dowolność zmian,
– w przypadku, gdy zespół liczy 11 lub 12 zawodników zawodnicy ci są odpowiednio zawodnikami pierwszej i ew. drugiej piątki i mogą zostać zmienieni w pierwszej i drugiej kwarcie za dowolnego zawodnika występującego w tej kwarcie,
– gdy zespół składa się z 10. zawodników – w przypadku kontuzji lub wykluczenia zawodnika (1. lub 2. kwarta), zespół kończy grać kwartę w składzie pomniejszonym o osobę kontuzjowaną/wykluczoną.
Obowiązuje:
– obrona “każdy swego” (zakaz gry obroną strefową). W wypadku nieprzestrzegania przepisu obrony „każdy swego” i po zwróceniu uwagi trenerowi, orzekany jest faul techniczny dla trenera z symbolem B. Karą jest rzut wolny, a po nim piłka zostaje przyznana drużynie, która była w jej posiadaniu,
– błąd powrotu piłki na pole obrony,
– błąd 3 sekund,
– błąd 5 sekund.
Dodatkowe:
– w przypadku remisu zarządza się 3-minutowe dogrywki,
– o przewinieniach technicznych dla zawodników i trenerów decydują sędziowie
zgodnie z przepisami PZKosz.

Szczegółowe wyniki/klasyfikacja końcowa
igrzyska dzieci, kat. chłopcy

Klasyfikacja końcowa: 1. SP 9 Zamość, 2. SP 3 Zamość, 3. SP 6 Zamość, 4. SSP Zamość.

Lp. Drużyna_1 Drużyna_2 Wynik
1. SSP SP 9 6:27
2. SP 3 SP 6 13:4
3. SSP SP 6 6:8
4. SP 9 SP 3 26:5
5. SSP SP 3 10:17
6. SP 6 SP 9 6:36

Szczegółowe wyniki/klasyfikacja końcowa
igrzyska dzieci, kat. dziewczęta

Klasyfikacja końcowa: 1. SP 9 Zamość, 2. SP 6 Zamość, 3. SP 3 Zamość.

Lp. Drużyna_1 Drużyna_2 Wynik
1. SP3 SP6 6:21
2. SP6 SP9 13:22
3. SP3 SP9 6:52

Tabela – Halowe Mistrzostwa województwa lubelskiego w koszykówce 3×3 – sezon 2023/2024

ETAP I – RUNDA KWALIFIKACYJNA

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA PO ROZEGRANIU 1. TURNIEJU

GRUPA A

Miejsce Drużyna Rozegrane
mecze
Liczba
punktów
Kosze
zd./str.
Różnica
kosze
zd./str.
1. HoopLife 4 Life
 4 7 75/56 19
2. Camaro Zamość 3 6 62/42 20
3. Thunderbolts 3 5 47/37 10
4. Vemat 3×3
Tomaszów Lubelski

3 5 47/43 4
5. Biłgoraj Skład 3 4 36/39 – 3
6. AZS UMCS Lublin 3 3 37/54 – 17
7. Luchadores 3 3 19/52 – 33

GRUPA B

Miejsce Drużyna Rozegrane
mecze
Liczba
punktów
Kosze
zd./str.
Różnica
kosze
zd./str.
1. Total Active 3 6 65/20 45
2. Slam Drinkers Biłgoraj 3 6 61/22 39
3. Taco Wtorek 4 6 63/66 – 3
4. 3×3 KAM – SANIT Zamość 3 5 62/50 12
5. UKS III LO Zamość 3 4 40/55 – 15
6. Stowarzyszenie sportowe „Alley-oop” Piaski 3 3 35/61 – 26
7. Społeczniak Zamość 3 3 12/64 – 52

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA PO ROZEGRANIU 2. TURNIEJU
(ZAKOŃCZENIE I RUNDY)

GRUPA A

Miejsce Drużyna Rozegrane
mecze
Liczba
punktów
Kosze
zd./str.
Różnica
kosze
zd./str.
1. Thunderbolts 6 11 104/72 32
2. Camaro Zamość 6 11 115/84 31
3. HoopLive 4 Life 6 10 104/88 16
4. AZS UMCS Lublin 6 9 94/99 – 5
5. Vemat 3×3 Tomaszów Lubelski 6 9 95/94 1
6. Biłgoraj Skład 6 7 75/96 – 21
7. Luchadores 6 6 52/106 – 54

GRUPA B

Miejsce Drużyna Rozegrane
mecze
Liczba
punktów
Kosze
zd./str.
Różnica
kosze
zd./str.
1. Slam Drinkers Biłgoraj 6 11 120/70 50
2. Total Active 6 11 124/68 56
3. Taco Wtorek 6 10 103/78 25
4. 3×3 KAM – SANIT Zamość 6 10 122/92 30
5. UKS III LO Zamość 6 8 79/106 – 27
6. Stowarzyszenie sportowe „Alley-oop” Piaski 6 7 65/116 – 51
7. Społeczniak Zamość 6 6 40/123 – 83

ETAP II – RUNDA FINAŁOWA

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA PO ROZEGRANIU 3. TURNIEJU

DYWIZJA A

Miejsce Drużyna Rozegrane
mecze
Liczba
punktów
Kosze
zd./str.
Różnica
kosze
zd./str.
1. Slam Drinkers Biłgoraj 8 15 163/95 68
2. Thunderbolts 8 14 138/110 28
3. Total Active 7 13 145/85 60
4. Camaro Zamość 7 12 132/102 30
5. AZS UMCS Lublin 8 11 120/142 – 22
6. Taco Wtorek 6 10 103/78 25
7. HoopLive 4 Live 6 10 104/88 16

DYWIZJA B

Miejsce Drużyna Rozegrane
mecze
Liczba
punktów
Kosze
zd./str.
Różnica
kosze
zd./str.
1. 3×3 KAM – SANIT Zamość 9 16 188/125 63
2. Vemat 3×3 Tomaszów Lubelski 9 15 159/123 36
3. UKS III LO Zamość 9 13 130/147 – 17
4. Biłgoraj Skład 9 12 128/128 0
5. Stowarzyszenie sportowe „Alley-oop” Piaski 10 12 111/195 – 84
6. Luchadores 9 9 75/171 – 96
7. Społeczniak Zamość 9 9 80/187 – 107

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA – KOŃCOWA
PO ROZEGRANIU 4. TURNIEJU FINAŁOWEGO

DYWIZJA A

Miejsce Drużyna Rozegrane
mecze
Liczba
punktów
Kosze
zd./str.
Różnica
kosze
zd./str.
🥇 1. Slam Drinkers Biłgoraj 12 23 247/155 92
🥈 2. Thunderbolts 12 22 209/158 51
🥉 3. Total Active 12 19 221/181 40
4. Taco Wtorek 12 19 212/183 29
5. Camaro Zamość 12 19 223/196 27
6. AZS UMCS Lublin 12 17 187/213 – 26
7. HoopLive 4 Live 12 17 194/202 – 8

DYWIZJA B

Miejsce Drużyna Rozegrane
mecze
Liczba
punktów
Kosze
zd./str.
Różnica
kosze
zd./str.
🥇 1. Vemat 3×3 Tomaszów Lubelski 12 21 220/137 83
🥈 2. 3×3 KAM – SANIT Zamość 12 21 241/164 77
🥉 3. UKS III LO Zamość 12 18 184/186 – 2
4. Stowarzyszenie sportowe „Alley-oop” Piaski 12 15 144/214 – 70
5. Społeczniak Zamość 12 14 127/204 – 77
6. Biłgoraj Skład 12 12 128/188 – 60
7. Luchadores 12 9 75/231 – 156

WYRÓŻNIENIA INDYWIDUALNE
Łukasz Krawiec (Slam Drinkers Biłgoraj) – „MVP”, najbardziej wartościowy gracz,
Marek Nieścior (Camaro Zamość) – „król strzelców”, zawodnik z największą liczbą zdobytych punktów.

NAGRODY
Drużyny, które zajęły miejsca 1-3 w dwóch dywizjach, otrzymały puchary, dyplomy, nagrody rzeczowe oraz pakiety upominkowe. Najbardziej wartościowy gracz i zawodnik, który zdobył największą liczbę punktów otrzymali puchary, dyplomy oraz pakiety upominkowe. Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy.


Harmonogram gier/wyniki na żywo – Halowe Mistrzostwa województwa lubelskiego w koszykówce 3×3 – sezon 2023/2024

ETAP I – RUNDA KWALIFIKACYJNA

W trakcie trwania dwóch turniejów, drużyny przyporządkowane do dwóch grup A i B, rywalizować będą między sobą z zastosowaniem systemu każdy z każdym.

PODZIAŁ NA GRUPY

GRUPA A
1. Camaro Zamość
2. Thunderbolts
3. Luchadores
4. Biłgoraj Skład
5. HoopLife 4 Life

6. Vemat 3×3 Tomaszów Lubelski

7. AZS UMCS Lublin
GRUPA B
1. Slam Drinkers Biłgoraj
2. Total Active
3. UKS III LO Zamość
4. 3×3 KAM – SANIT Zamość
5. Taco Wtorek
6. Stowarzyszenie sportowe „Alley-oop” Piaski
7. Społeczniak Zamość

 

HARMONOGRAM GIER
1. turniej – 30.12.2023 r., godz. 12.00 – hala OSiR Zamość

GRUPA BOISKO GODZINA MECZ/DRUŻYNY WYNIK
A 1 12.30 Thunderbolts vs AZS UMCS Lublin 14:11
B 2 12.30 Total Active vs Społeczniak Zamość 22:4
A 1 12.50 Luchadores vs Vemat 3×3 Tomaszów Lubelski
 9:21
B 2 12.50 UKS III LO Zamość vs Stowarzyszenie sportowe „Alley-oop” Piaski 18:13
 A 1 13.10 Biłgoraj Skład
 vs HoopLife 4 Life 15:17
B 2 13.10 3×3 KAM-SANIT Zamość vs Taco Wtorek 19:21
A 1 13.30 Camaro Zamość vs AZS UMCS Lublin 21:15
B 2 13.30 Slam Drinkers Biłgoraj vs Społeczniak Zamość 22:1
A 1 13.50 Thunderbolts vs HoopLife 4 Life 11:21
B 2 13.50 Total Active vs Taco Wtorek 22:8
A 1 14.10 Luchadores vs Biłgoraj Skład 5:9
B 2 14.10 UKS III LO Zamość vs 3×3 KAM-SANIT Zamość 14:21
A 1 14.30 Camaro Zamość vs Vemat 3×3 Tomaszów Lubelski 22:9
B 2 14.30 Slam Drinkers Biłgoraj vs Stowarzyszenie sportowe „Alley-oop” Piaski 21:7
A 1 14.50 AZS UMCS Lublin vs HoopLife 4 Life 11:19
B 2 14.50 Społeczniak Zamość vs Taco Wtorek 7:20
A 1 15.10 Thunderbolts vs Luchadores 22:5
B 2 15.10 Total Active vs UKS III LO Zamość 21:8
A 1 15.30 Camaro Zamość vs HoopLife 4 Life 19:18
B 2 15.30 Slam Drinkers Biłgoraj vs Taco Wtorek 18:14
A 1 15.50 Vemat 3×3 Tomaszów Lubelski vs Biłgoraj Skład 17:12
B 2 15.50 Stowarzyszenie sportowe „Alley-oop” Piaski vs 3×3 KAM-SANIT Zamość 15:22

 

HARMONOGRAM GIER
2. turniej – 20.01.2024 r., godz. 12.30 – hala OSiR Zamość

GRUPA BOISKO GODZINA MECZ/DRUŻYNY WYNIK
A 2 12.30 AZS UMCS Lublin vs Luchadores 20:15
B 1 12.30 Taco Wtorek vs Stowarzyszenie sportowe „Alley-oop” Piaski 22:4
A 2 12.55 Camaro Zamość vs Biłgoraj Skład 18:14
B 1 12.55
Taco Wtorek vs UKS III LO Zamość
18:8
A 2 13.20
HoopLife 4 Life vs Luchadores
12:11
B 1 13.20 Slam Drinkers Biłgoraj vs 3×3 KAM-SANIT Zamość 16:21
A 2 13.45 Vemat 3×3 Tomaszów Lubelski vs Thunderbolts 10:16
B 1 13.45 Społeczniak Zamość vs UKS III LO Zamość 11:21
A 2 14.10 Camaro Zamość vs Luchadores 22:7
B 1 14.10 Stowarzyszenie sportowe „Alley-oop” Piaski vs Total Active 10:21
Przerwa obiadowa w godz. 14.30 – 15.00.
A 2 15.00 Biłgoraj Skład vs Thunderbolts 12:20
B 1 15.00 Slam Drinkers Biłgoraj vs UKS III LO Zamość 22:10
A 2 15.25 Vemat 3×3 Tomaszów Lubelski vs AZS UMCS Lublin 17:18
B 1 15.25 3×3 KAM-SANIT Zamość vs Total Active 17:21
A 2 15.50 Camaro Zamość vs Thunderbolts 13:21
B 1 15.50 Stowarzyszenie sportowe „Alley-oop” Piaski vs Społeczniak Zamość 16:12
A 2 16.15 Biłgoraj Skład vs AZS UMCS Lublin 13:19
B 1 16.15 Slam Drinkers Biłgoraj vs Total Active 21:17
A 2 16.40 HoopLife 4 Life vs Vemat 3×3 Tomaszów Lubelski 17:21
B 1 16.40 3×3 KAM-SANIT Zamość vs Społeczniak Zamość 22:5

ETAP II – RUNDA FINAŁOWA

Po zakończeniu I etapu rozgrywek, siedem drużyn, które zajmą miejsca 1-3 w grupach A i B oraz zwycięzca bezpośredniego pojedynku pomiędzy drużynami, które zajmą 4. miejsca w grupach A i B – baraż, rywalizować bedą między sobą z zastosowaniem systemu każdy z każdym o miejsca od 1 do 7 w klasyfikacji końcowej – DYWIZJA A.
Po zakończeniu I etapu rozgrywek, siedem drużyn, które zajmą miejsca 5-7 oraz drużyna, która nie uzyska kwalifikacji do rudny finałowej, rywalizować będą między sobą z zastosowaniem systemu każdy z każdym o miejsca od 8 do 14 w klasyfikacji końcowej – DYWIZJA B.

PODZIAŁ NA GRUPY

DYWIZJA A 

Miejsce Drużyna Rozegrane
mecze
Liczba
punktów
Kosze
zd./str.
Różnica
kosze
zd./str.
1. Total Active 6 11 124/68 56
2. Slam Drinkers Biłgoraj 6 11 120/70 50
3. Thunderbolts 6 11 104/72 32
4. Camaro Zamość 6 11 115/84 31
5. Taco Wtorek 6 10 103/78 25
6. HoopLive 4 Life 6 10 104/88 16
7. Zwycięzcy meczu pomiędzy 
AZS UMCS Lublin i 3×3 KAM – SANIT Zamość
6      

DYWIZJA B

Miejsce Drużyna Rozegrane
mecze
Liczba
punktów
Kosze
zd./str.
Różnica
kosze
zd./str.
1. Przegrani w meczu pomiędzy
AZS UMCS Lublin i 3×3 KAM – SANIT Zamość
6      
2. Vemat 3×3 Tomaszów Lubelski 6 9 95/94 1
3. UKS III LO Zamość 6 8 79/106 – 27
4. Biłgoraj Skład 6 7 75/96 – 21
5. Stowarzyszenie sportowe „Alley-oop” Piaski 6 7 65/116 – 51
6. Luchadores 6 6 52/106 – 54
7. Społeczniak Zamość 6 6 40/123 – 83

HARMONOGRAM GIER
3. turniej – 18.02.2024 r., godz. 13.30 – hala OSiR Zamość

DYWIZJA BOISKO GODZINA MECZ/DRUŻYNY WYNIK
mecz o awans 1 13.30 AZS UMCS Lublin vs 3×3 KAM – SANIT Zamość
21:17
A 1 13.50

Thunderbolts vs Camaro Zamość

18:17
B 2 13.50 Vemat 3×3 Tomaszów Lubelski
vs Społeczniak Zamość
21:11
A 1 14.10

Slam Drinkers Biłgoraj vs Taco Wtorek

przełożony 4. turniej
B 2 14.10 UKS III LO Zamość vs Luchadores 22:5
A 1 14.30

HoopLive 4 Life vs Camaro Zamość

przełożony 4. turniej
B 2 14.30 Biłgoraj Skład vs Stowarzyszenie sportowe „Alley-oop” Piaski 17:8
A 1 14.50

Total Active vs Taco Wtorek

przełożony 4. turniej
B 2 14.50 3×3 KAM – SANIT Zamość vs Społeczniak Zamość 22:11
A 1 15.10

Slam Drinkers Biłgoraj vs AZS UMCS Lublin

22:9
B 2 15.10 Vemat 3×3 Tomaszów Lubelski
vs Stowarzyszenie sportowe „Alley-oop” Piaski
22:7
A 1 15.30

Camaro Zamość vs Taco Wtorek

przełożony 4. turniej
B 2 15.30 UKS III LO Zamość vs Biłgoraj Skład 18:15
A 1 15.50

Thunderbolts vs HoopLive 4 Life

przełożony 4. turniej
B 2 15.50 3×3 KAM – SANIT Zamość vs Luchadores 22:12
Przerwa obiadowa w godz. 16.10 – 16.40
A 1 16.40

Total Active vs AZS UMCS Lublin

21:17
B 2 16.40 Społeczniak Zamość vs Stowarzyszenie sportowe „Alley-oop” Piaski 18:21
A 1 17.00

Slam Drinkers Biłgoraj vs Thunderbolts

21:16
B 2 17.00 Vemat 3×3 Tomaszów Lubelski vs UKS III LO Zamość 21:11
A 1 17.20

AZS UMCS Lublin vs Taco Wtorek

przełożony 4. turniej
B 2 17.20 3×3 KAM – SANIT Zamość vs Stowarzyszenie sportowe „Alley-oop” Piaski 22:10
A 1 17.40

Total Active vs HoopLive 4 Life

przełożony 4. turniej
B 2 17.40 Luchadores vs Biłgoraj Skład 6:21

HARMONOGRAM GIER
4. turniej finałowy – 23.03.2024 r., godz. 10.00 – hala OSiR Zamość

DYWIZJA BOISKO GODZINA MECZ/DRUŻYNY WYNIK
A 1 10.10

Total Active vs HoopLive 4 Life

19:18
A 2  10.10

AZS UMCS Lublin vs Thunderbolts

9:17
A 1 10.30

Slam Drinkers Biłgoraj vs Taco Wtorek

21:20
A 2 10.30

HoopLive 4 Life vs Camaro Zamość

21:16
B 2 10.50 Społeczniak Zamość vs UKS III LO Zamość      7:17
B 2 10.50

3×3 KAM-SANIT Zamość vs Biłgoraj Skład    

20:0 (w)
A 1 11.10

Taco Wtorek vs Thunderbolts

15:19
B 2 11.10

Stowarzyszenie sportowe „Alley-oop” Piaski vs UKS III LO Zamość

13:19
A 1 11.30

Total Active vs Camaro Zamość

15:21
A 2 11.30

AZS UMCS Lublin vs Taco Wtorek

15:21
A 1 11.50
HoopLive 4 Life vs Slam Drinkers Biłgoraj      
14:21
B 2 11.50

Luchadores vs Vemat 3×3 Tomaszów Lubelski  

0:20 (w)
B 1 12.10

3×3 KAM-SANIT Zamość vs UKS III LO Zamość

19:18
A 2 12.10
Camaro Zamość vs Slam Drinkers Biłgoraj       
17:21
A 1 12.30

Total Active vs Thunderbolts

13:14
B 2 12.30 Biłgoraj Skład vs Vemat 3×3 Tomaszów Lubelski          0:20 (w)
A 1 12.50

HoopLive 4 Life vs AZS UMCS Lublin

16:22
A 2 12.50

Camaro Zamość vs Taco Wtorek

20:16

Przerwa obiadowa, godz. 13.10 – 13.50

B 1 13.50 Luchadores vs Społeczniak Zamość       0:20 (w)
A 1 13.50
Total Active vs Slam Drinkers Biłgoraj 
9:21
A 2 14.10

Camaro Zamość vs AZS UMCS Lublin

17:21
B 2 14.10
Biłgoraj Skład vs Społeczniak Zamość 
0:20 (W)
A 2 14.30
Taco Wtorek vs HoopLive 4 Life
15:10
B 2 14.30

Stowarzyszenie sportowe „Alley-oop” Piaski vs Luchadores

20:0 (w)
A 1 14.50

Total Active vs Taco Wtorek

20:22
A 2 14.50

Thunderbolts vs HoopLive 4 Life

21:11
B 1 15.10

3×3 KAM-SANIT Zamość vs Vemat 3×3 Tomaszów Lubelski

14:21

godz. 15.30
Podsumowanie Halowych Mistrzostw Województwa Lubelskiego w koszykówce 3×3. Wręczenie pucharów za osiągnięcia indywidualne i zespołowe.