Twierdza Zamość Cup 2024 r. – piąta edycja. Ogólnopolski turniej koszykówki o Puchar Prezydenta Miasta Zamościa w ramach kwalifikacji do Turnieju Finałowego Mistrzostw Polski w Koszykówce 3×3.

W sobotę, 27 lipca 2024 r. od godz. 10.00, na płycie głównej rynku wielkiego w Zamościu, zostanie rozegrany Oficjalny Turniej FIBA w koszykówce 3×3 o Puchar Prezydenta Miasta Zamość w ramach kwalifikacji do Turnieju Finałowego Mistrzostw Polski w koszykówce 3×3  – edycja Lotto 3×3 Quest 2024 r. Rozgrywany on będzie na dwóch specjalistycznych boiskach zewnętrznych do gry w koszykówkę 3×3, wyposażonych w kosze najazdowe, zegary czasu gry, czasu akcji oraz tablice wyników. Przedsięwzięcie transmitowane będzie na żywo z zastosowaniem specjalistycznych kamer oraz drona. Zastosowane zostaną również przenośne trybuny dla publiczności oraz telebim. Wyniki na żywo oraz szczegółowe informacje będzie można śledzić poprzez stronę internetową: play.fiba3x3.com, na stronach internetowych organizatorów oraz mediach społecznościowych. Każdy mecz prowadzony będzie przez dwóch arbitrów Lubelskiego Związku Koszykówki oraz Polskiego Związku Koszykówki. Będą im asystowali sekretarz, operator tablicy wyników oraz mierzący czas akcji – licencjonowana obsługa techniczna stolika (OTS). Mecze komentować będzie spiker sportowy. W trakcie trwania turnieju zapewniona zostanie obsługa medyczna. Ponadto uczestniczy turnieju oraz osoby towarzyszące będą mogli skorzystać z obsługi fizjoterapeuty. Oprócz rywalizacji sportowej odbędą się konkursy towarzyszące: konkurs rzutów za trzy punkty oraz konkurs dla publiczności. Zostaną przeprowadzone również animacje dla dzieci i młodzieży. W obrębie boisk zostanie rozstawiona strefa chillout z leżakami. Profesjonalną obsługę muzyczną zapewni DJ. Zostanie wykonana również profesjonalna sesja fotograficzna.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Zamość Rafał Zwolak.

Cykl LOTTO 3×3 QUEST 2024 r. ma status Mistrzostw Polski w kategoriach OPEN. Zwycięzca turnieju finałowego uzyska tytuł Mistrza Polski. Zwycięzca finałowej rywalizacji w kategorii OPEN Mężczyzn będzie reprezentował Polskę w turnieju FIBA 3×3 World Tour Masters w Debreczynie (Węgry) w dniach 31 sierpnia – 1 września 2024 r.

Totalizator Sportowy, właściciel marki LOTTO, ma w swoim portfolio m.in. gry liczbowe i loterie pieniężne. Produkty te są dostępne są w ponad 20 tys. punktów sprzedaży w całej Polsce, a także online. Spółka jest jednym z najważniejszych filarów finansowania polskiego sportu i kultury narodowej. Dzięki swoim klientom od 1994 roku przekazała na te dwie ważne dziedziny życia społecznego ponad 17,7 miliardów zł.


Regulamin
– Twierdza Zamość Cup 2024 r. –
Oficjalny Turniej FIBA w koszykówce 3×3 o Puchar Prezydenta Miasta Zamość w ramach kwalifikacji do Turnieju Finałowego Mistrzostw Polski w koszykówce 3×3.

Cykl turniejów „LOTTO 3×3 QUEST, Mistrzostwa Polski w koszykówce 3×3 2024” posiada oficjalny status „FIBA 3×3 Endorsed Event”, a także „FIBA 3×3 World Tour Qualifier”.

§ 1
Organizatorzy:
Akademia Koszykówki Zamość, Ośrodek Sportu i Rekreacji Zamość, Miasto Zamość, Polski Związek Koszykówki.

§ 2
Miejsce i godzina rozegrania turnieju:
Turniej odbędzie się w sobotę, 27 lipca 2024 r. od godz. 10.00.
W zależności od warunków atmosferycznych zostanie on rozegrany na zamojskiej starówce, ul. Rynek Wielki 13 w Zamościu lub w hali sportowo –  widowiskowej Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Królowej Jadwigi 8 w Zamościu.

§ 3
Kategorie/limit drużyn/zasady kwalifikacji do turnieju finałowego:
Open mężczyzn, dla zawodników urodzonych w roku 2006 i starszych – 16 drużyn. Awans do turnieju finałowego otrzyma najlepszy zespół turnieju, składający się wyłącznie z zawodników posiadających obywatelstwo polskie. W przypadku zwycięstwa w turnieju przez zespół, który uzyskał już awans do turnieju finałowego, kwalifikacje otrzyma drużyna z kolejnego miejsca (2. lub 3.). Drużyny z dalszych miejsc nie otrzymają kwalifikacji. Organizator turnieju finałowego może przyznać „dzikie karty”, które rozdysponuje według własnego uznania. Open kobiet, dla zawodniczek urodzonych w roku 2006 i starszych – 8 drużyn. Awans do turnieju finałowego otrzyma najlepszy zespół z każdego turnieju kwalifikacyjnego, składający się wyłącznie z zawodniczek posiadających obywatelstwo polskie. Organizator turnieju finałowego może przyznać „dzikie karty”, które rozdysponuje według własnego uznania.

§ 4
Opłata za udział w turnieju:
Opłata za udział w turnieju wynosi 300,00 zł. Zaliczka potwierdzająca udział w turnieju w wysokości 100,00 zł, płatna przelewem na konto bankowe do dnia 19 czerwca 2024 r. Numer konta bankowego: 19 1240 2005 1111 0010 8944 1221. W tytule przelewu należy wpisać nazwę drużyny z dopiskiem Twierdza Zamość Cup 2024. Pozostała kwota, 200,00 zł płatna gotówką przed rozpoczęciem turnieju, w trakcie weryfikacji drużyn w biurze zawodów. W związku z dużym zainteresowaniem wzięciem udziału w turnieju, drużyna, która dokona rejestracji ale nie wpłaci zaliczki w określonym terminie, zostanie usunięta z udziału w przedsięwzięciu. Po wpłacie zaliczki nie będzie możliwości jego zwrotu.

§ 5
Zasady rejestracji i uczestnictwa:
– do turnieju może zgłosić się każdy zespół, którego zawodnicy mają już utworzone konta na platformie: https://play.fiba3x3.com/,
– rejestracji w systemie można dokonać w oparciu o stosowny formularz dostępny na w/w stronie,
– wymiana zawodników po zakończeniu zgłoszeń podlega karze w wysokości 500,00 zł za każdego wymienionego zawodnika. Kara płatna na rzecz Organizatora,
– do turnieju mogą zgłaszać się zespoły z innych krajów, jednakże prawo awansu do turnieju finałowego otrzyma najlepszy zespół składający się wyłącznie z zawodników z polskim obywatelstwem,
– w turnieju mogą brać udział drużyny „Team Polska”, „Team Poland”, „Reprezentacja Polski”, jednakże nie uzyskają prawa awansu do turnieju finałowego,
– weryfikacja drużyn rozpocznie się w miejscu rozgrywania turnieju – 27 lipca 2024 r. od godz. 8.30 i trwać będzie do godz. 9.30. Podczas jej trwania każdy uczestnik obowiązany będzie okazać dokument tożsamości ze zdjęciem,
– warunkiem zakończenia procesu weryfikacji będzie uiszczenie przez zespół pełnej opłaty za udział w turnieju,
– zwycięskie zespoły oraz te, które nie uzyskają awansu z danego turnieju kwalifikacyjnego mają prawo do ponownego zgłoszenia się do kolejnych turniejów kwalifikacyjnych, z zastosowaniem wszystkich powyższych procedur dotyczących zgłoszenia poprzez https://play.fiba3x3.com/,
– nie więcej niż 2 (dwóch) zawodników z zespołu, który uzyskał już kwalifikację do turnieju finałowego, może wejść w skład innego zespołu biorącego udział w kolejnych turniejach kwalifikacyjnych. Taki zespół zachowuje prawo awansu do turnieju finałowego,
– w składzie zespołu może być 3 (trzech) lub 4 (czterech) zawodników,
– w turnieju finałowym zespół może dokonać co najwyżej dwóch zmian w składzie w porównaniu do składu zespołu, który uzyskał awans,
– nie zezwala się na udział drużyn mieszanych (np. kobiet i mężczyzn),
– nazwa zespołu który uzyska awans do turnieju finałowego, nie może całkowicie zmienić się wobec tej jaka była na turnieju, na której zespół uzyskał awans,
– organizatorzy turniejów kwalifikacyjnych i turnieju finałowego, zastrzegają sobie prawo do zmiany nazwy zespołu uczestniczącego w rozgrywkach, w przypadku kiedy nazwa zespołu narusza prawo lub dobre obyczaje,
– organizatorzy turniejów kwalifikacyjnych i turnieju finałowego, zastrzegają sobie prawo do ponownej weryfikacji uczestników w trakcie trwania turnieju na podstawie ich dowodów tożsamości/ paszportów lub innych dokumentów ze zdjęciem,
– dana kategoria rozgrywek zostanie uznana jako kwalifikacja do Mistrzostw Polski tylko w przypadku, kiedy do turnieju zgłosi się minimum 12 (dwanaście) drużyn dla kategorii OPEN Mężczyzn oraz 4 (cztery) dla kategorii OPEN Kobiet,
– zawodnicy wyrażają zgodę, na nieodpłatne upublicznianie i wykorzystywanie do celów marketingowych przez PZKosz lub jego partnerów zdjęć, wizerunku, portretu, nazwiska, głosu i danych biograficznych zawodnika w dowolnym formacie i we wszystkich mediach istniejących obecnie i w przyszłości na całym świecie. Materiały te będą wykorzystywane przez osoby trzecie wyłącznie za zgodą PZKosz.

§ 6
System rozgrywek:
– rozgrywki w turniejach kwalifikacyjnych w kategoriach OPEN Mężczyzn i OPEN Kobiet stanowią kwalifikację do turnieju finałowego jaki odbędzie się w Katowicach, w dniach 10-11 sierpnia 2024 r.,
– każdy turniej kwalifikacyjny będzie rozgrywany według systemu dostosowanego do liczby zgłoszonych drużyn,
– system rozgrywek dla każdej kategorii i dla każdego turnieju kwalifikacyjnego i finałowego, będzie opracowywany osobno przez Organizatorów po zamknięciu zgłoszeń i publikowany w postaci komunikatu, przed jego rozpoczęciem.
Turniej zostanie rozegrany na zasadach FIBA 3×3 ENDORSED.

§ 7
Przepisy gry:
– mecze w ramach turniejów „LOTTO 3×3 QUEST, Mistrzostwa Polski w koszykówce 3×3 2024”, rozgrywane będą w oparciu o aktualne przepisy do gry w koszykówkę 3×3,
– mecze będą rozgrywane oficjalnymi piłkami rozgrywek (WILSON) w rozmiarze 6 dla każdej kategorii rozgrywek zgodnie z przepisami gry w koszykówkę 3×3,
– decyzje związane z przebiegiem gry wynikające z przepisów gry w koszykówkę 3×3 podejmuje szef sędziów na danych zawodach,
– decyzje sędziów są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej,
– w sprawach nie objętych przepisami gry, decyzje podejmuje jury d’appel turnieju, w skład którego wchodzą główny organizator turnieju, obserwator PZKosz oraz szef sędziów. Decyzje jury są ostateczne.

§ 8
Punktacja FIBA:
Turnieje kwalifikacyjne zostały określone przez FIBA jako:
OPEN Mężczyzn – oliwkowy (4 poziom),
OPEN Kobiet – zielony (3 poziom).
Turniej finałowy został określony przez FIBA jako:
OPEN Mężczyzn – brązowy (7 poziom),
OPEN Kobiet – zielony (3 poziom).

§ 9
Nagrody pieniężne i rzeczowe:
OPEN Mężczyzn:
1. miejsce – 2500 zł (dwa tysiące pięćset złotych),
2. miejsce – 1500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych),
3. miejsce – 1000 zł (jeden tysiąc złotych).
OPEN Kobiet:
1. miejsce – 1200 zł (jeden tysiąc, dwieście złotych),
2. miejsce – 800 zł (osiemset złotych),
3. miejsce – 500 zł (pięćset złotych).
Trzy pierwsze drużyny, najbardziej wartościowy gracz i król strzelców, otrzymają puchary, dyplomy i medale. Przewidywane są również liczne i atrakcyjne nagrody rzeczowe dla uczestników przedsięwzięcia, ufundowane przez sponsorów wydarzenia, w tym nagrody dla zwycięzców konkursów rzutów za trzy punkty oraz dla publiczności.

§ 10
Informacje organizacyjne:
– zawodnicy, trenerzy, opiekunowie oraz osoby towarzyszące zobowiązani są przestrzegać regulaminu turnieju, w tym regulaminu korzystania z obiektu na którym rozgrywane będą mecze,
– zawodnicy, trenerzy, opiekunowie oraz osoby towarzyszące ponoszą odpowiedzialność za szkody materialne powstałe z ich winy, a także z winy ich kibiców podczas trwania rozgrywek w obiektach, w których prowadzone są mecze,
– organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione rzeczy,
– każdy członek drużyny w trakcie gry powinien nosić koszulkę oznaczoną z przodu i z tyłu wyraźnym numerem w kolorze kontrastującym z kolorem koszulki,
– turniej rozgrywany będzie na dwóch boiskach,
– boiska wyposażone będą w zegary czasu gry, zegary czasu akcji oraz tablice wyników,
– każdy mecz prowadzony będzie przez dwóch licencjonowanych sędziów. Asystować im będą sekretarz, operator tablicy wyników i mierzący czas akcji,
– organizatorzy zapewniają obsługę medyczną podczas trwania turnieju,
– organizatorzy nie ubezpieczają zawodników biorących udział w turnieju,
– organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za powstałe szkody zdrowotne,
– bieżące informacje, terminarz, harmonogram spotkań, wyniki, zdjęcia, skróty wideo dostępne będą na stronach internetowych:  play.fiba3x3.com oraz www.koszykowkawzamosciu.pl,
– organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany wartości nagród pieniężnych w przypadku zgłoszenia małej liczby drużyn,
– do wręczenia nagród finansowych wymagany jest udział minimum czterech drużyn,
– nagrody pieniężne i rzeczowe zostaną wręczone po zakończeniu turnieju,
– szczegółowych informacji udziela Przemysław Mazurek, tel. kom. 501-141-957, adres email: akademiakoszykowkizamosc@gmail.com.

§ 11
Sprawy administracyjne i porządkowe:
– ustala się następujące sankcje za naruszenia zasad dotyczących przebiegu meczu:
* wykluczenie zawodnika przez sędziego podczas meczu za niesportowe zachowanie skutkuje wykluczeniem zawodnika z danego meczu,
* wykluczenie zawodnika przez sędziego meczu za wysoce niesportowe zachowanie skutkuje wykluczeniem zawodnika z danego turnieju (decyzję o dyskwalifikacji podejmuje jury d’appel turnieju po zasięgnięciu opinii sędziego meczu),
* wykluczenie zespołu przez sędziego meczu za niesportowe zachowanie skutkuje wykluczeniem zespołu z danego turnieju,
* udział nieuprawnionego zawodnika w zespole podczas meczu stwierdzony po weryfikacji zawodników polegający na zamianie tożsamości z inną osobą lub udział zawodnika w dwóch zespołach, skutkuje dyskwalifikacją zespołu w ramach danego turnieju, z jednoczesną weryfikacją spotkań tego zespołu jako walkowery na korzyść zespołu przeciwnego,
* w przypadku kiedy w zespole zagrają nieuprawnieni/niezgłoszeni do danego turnieju zawodnicy (-czki), drużyna zostanie automatycznie zdyskwalifikowana z całego cyklu turniejów, a zawodnicy (-czki) nie będą posiadać prawa do zgłoszenia do innego zespołu,
* pozostałe naruszenia w zakresie dyscypliny, za które uczestnicy imprezy będą karani wykluczeniem:
– za wnoszenie na teren imprezy przedmiotów niebezpiecznych,
– za spożywanie na terenie imprezy alkoholu oraz zażywania środków odurzających i psychotropowych,
– za załatwianie potrzeb fizjologicznych poza toaletami,
– za zaśmiecanie terenu imprezy,
– za niszczenie infrastruktury stanowiącej integralną część wyposażenia turnieju (w skład infrastruktury wchodzą wszystkie elementy wyposażenia turnieju, które zostały dostarczone przez organizatora i są jego własnością).
* Jury d’appel może nakładać wyżej wymienione kary dyscyplinarne, które w przypadku zawodników posiadających licencje okresowe do rozgrywek PZKosz lub WZKosz w poprzednim, bieżącym lub przyszłym sezonie rozgrywkowym, mogą dotyczyć również zawieszenia w rozgrywkach 5×5 (dotyczy rozgrywek ligowych dla każdego cyklu w najbliższym lub trwającym w momencie rozgrywania turniejów sezonie ligowym).
* Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren imprezy.
Teren imprezy to obszar wyznaczony przez organizatora za pomocą dostępnych w tym zakresie znaczników.

§ 12
Ochrona danych osobowych:
Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Zawodników są Organizatorzy turniejów kwalifikacyjnych oraz organizator turnieju finałowego, tj. Polski Związek Koszykówki z siedzibą w Warszawie przy ulicy Siedmiogrodzkiej 9. Dane osobowe udostępnione przez Zawodników lub ich rodziców lub opiekunów prawnych (w przypadku zawodników niepełnoletnich) przetwarzane wyłącznie w celach związanych z Turniejem. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do uczestnictwa w Turnieju i wydania nagród. Zawodnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych podanych w związku z Udziałem w Turnieju. W tym przypadku Administrator przestanie przetwarzać dane, chyba że: dane zostały upublicznione, na co zawodnik wyraził zgodę lub sam dokonał ich upublicznienia, istnieją prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania, będzie to niezbędne do ewentualnego ustalenia lub obrony roszczeń lub będzie to w uzasadnionym interesie organizatora (administratora). Zawodnikowi przysługuje prawo: dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii, prawo do sprostowania swoich danych, prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Dane osobowe przekazane organizatorowi (administratorowi) nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Wszelkie oświadczenia dotyczące ochrony lub przetwarzania danych osobowych, o których mowa w niniejszym punkcie należy złożyć pocztą.

Zapowiedź/wyniki na żywo – rejonowe igrzyska młodzieży szkolnej (dziewcząt i chłopców) w koszykówce 3×3, rok szkolny 2023/2024.

Rejonowe igrzyska młodzieży szkolnej (dziewcząt i chłopców) w koszykówce 3×3 – 23.05.2024 r., godz. 9.00, hala sportowo – widowiskowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu.

Klasyfikacja końcowa:
chłopcy: SP 3 Zamość, SP 4 Zamość, Hrubieszów,
dziewczęta: Hrubieszów, Tomaszów Lubelski, SP 6 Zamość.

Szczegółowe wyniki: 

ID_mecz Drużyna_A Drużyna_B Wynik
dzw. SP 2 Zamość Hrubieszów 0:21
dzw. Tomaszów Lubelski SP6 Zamość 5:4
dzw. Hrubieszów  SP6 Zamość 11:10
dzw. SP 2 Zamość Tomaszów Lubelski 0:8
dzw. Tomaszów Lubelski Hrubieszów 1:5
dzw. SP 6 Zamość SP 2 Zamość 7:1
chł. SP 4 Zamość Hrubieszów 9:8
chł. Tomaszów Lubelski SP3 Zamość 7:18
chł. Hrubieszów SP3 Zamość 12:14
chł. SP 4 Zamość Tomaszów Lubelski 14:6
chł. Tomaszów Lubelski Hrubieszów 8:15
chł. SP 3 Zamość SP 4 Zamość 13:9

Twierdza Zamość Cup 2024 – lista rezerwowa (według kolejności zgłoszeń).

W związku z dużym zainteresowaniem drużyn udziałem w turnieju, została utworzona lista rezerwowa. W przypadku wyczerpania miejsc i braku możliwości zapisów w systemie FIBA, rejestracja drużyn odbywać się będzie z zastosowaniem strony internetowej: http://akademiakoszykowkizamosc.pl – zakładka kontakt, poprzez wypełnienie formularza z podaniem imienia i nazwiska osoby dokonującej zgłoszenia, jej numeru telefonu oraz adresu email. Następnie należy wybrać opcję – turniej koszykówki 3×3 z podaniem w jej treści nazwy drużyny.

  1. 3×3 KAM-SANIT Zamość
  2. UKS III LO Zamość
  3. Vemat 3×3 Tomaszów Lubelski

Zapowiedź/wyniki na żywo – miejskie igrzyska młodzieży szkolnej (dziewcząt i chłopców) w koszykówce 3×3, rok szkolny 2023/2024.

22 kwietnia 2024 r. od godz. 10.00 w hali sportowej zamojskiego 3 Liceum Ogólnokształcącego w Zamościu, zostaną rozegrane miejskie igrzyska młodzieży szkolnej (dziewcząt i chłopców) w koszykówce 3×3.

Szczegółowe wyniki/klasyfikacja końcowa:
dziewczęta: 1. SP 6 Zamość, 2. SP 2 Zamość, 3. SP 3 Zamość.
chłopcy: 1. SP 3 Zamość, 2. SP 4 Zamość, 3. SP 6 Zamość.

ID_mecz Drużyna_A Drużyna_B Wynik
dzw. SP 2 SP 3 9:3
dzw. SP 3 SP 6 4:10
dzw. SP 2 SP 6 8:10
chł.gr.a SP 2 SP 7 7:2
chł.gr.a SP 7 SP 4 5:21
chł.gr.a SP 2 SP 4 1:21
chł.gr.b SP 8 SP 6 4:5
chł.gr.b SP 3 SP 8 12:3
chł.gr.b SP 6 SP 3 9:13
chł.finał SP 4 SP 3 8:16
chł.3.m. SP 2 SP 6 2:12

Zapowiedź/wyniki na żywo – miejskie igrzyska dzieci (dziewcząt i chłopców) w koszykówce 3×3 – rok szkolny 2023/2024.

10 maja 2024 r. od godz. 9.00 w hali sportowo widowiskowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu, zostaną rozegrane miejskie igrzyska dzieci (dziewcząt i chłopców) w koszykówce 3×3.

Szczegółowe wyniki/klasyfikacja końcowa: dziewczęta: 1. SP9 Zamość, 2. SP6 Zamość, 3. SP2 Zamość, 4. SP3 Zamość. 4. Chłopcy: 1. SP4 Zamość, 2. SP9 Zamość, 3. SP6 Zamość, 4. SP2 Zamość, 5. SP3 Zamość.

ID_mecz Drużyna_1 Drużyna_2 Wynik
dzw. SP9 SP3 8:1
dzw. SP6 SP2 5:2
dzw. SP3 SP2 3:4
dzw. SP9 SP6 8:3
dzw. SP6 SP3 5:2
dzw. SP2 SP9 0:7
chł. SP2 SP6 1:11
chł. SP4 SP3 13:6
chł. SP6 SP4 2:5
chł. SP9 SP2 9:4
chł. SP4 SP9 11:5
chł. SP3 SP6 6:7
chł. SP9 SP3 6:4
chł. SP2 SP4 2:10
chł. SP3 SP2 1:3
chł. SP6 SP9 1:4

 

Zapowiedź/wyniki na żywo – licealiada w koszykówce 3×3 i 5×5, rok szkolny 2023/2024.

Terminarz/miejsce:
– 15 i 19 marca 2024 r. w hali sportowo widowiskowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu, zostaną rozegrane miejskie „licealiady” dziewcząt i chłopców w koszykówce 5×5,
– 4 i 5 kwietnia 2024 r. w hali sportowej 3 Liceum Ogólnokształcącego w Zamościu, zostaną rozegrane rejonowe licealiady dziewcząt i chłopców w koszykówce 5×5, 
– 19 i 24 kwietnia 2024 r. w hali sportowej 3 Liceum Ogólnokształcącego w Zamościu, zostaną rozegrane miejskie i rejonowe licealiady dziewcząt i chłopców w koszykówce 3×3.

Licealiada miejska dziewcząt – koszykówka 5×5, 15.03.2024 r. – godz. 9.00.
Klasyfikacja końcowa: 1. 3 LO Zamość, 2. 2 LO Zamość, 3. ZSP 5 Zamość (5 pkt. 49/66,-17), 4. ZSP 3 Zamość (5 pkt. 36/68,-32), 5. ZSP 1 Zamość (5 pkt., 42/89,-47).

ID_mecz Drużyna_A Drużyna_B Wynik
1. 2 LO ZSP 3 21:9
2. ZSP 1 ZSP 5 19:18
3. 3 LO ZSP 3 27:7
4. 2 LO ZSP 1 23:11
5. 3 LO ZSP 5 31:10
6. ZSP 3 ZSP 1 14:8
7. 3 LO ZSP 1 34:4
8. ZSP 5 2 L0 9:10
9. 3 LO 2 LO 32:2
10. ZSP 5 ZSP 3 12:6

Licealiada miejska chłopców – koszykówka 5×5, 19.03.2024 r., godz. 10.00.
Klasyfikacja końcowa: 1. 3 LO Zamość, 2. I SLO Zamość, 3. 2 LO Zamość, 4. I LO Zamość, 5. ZSP 3 Zamość, 6. ZSP 1 Zamość, 7/8. ZSP 4/ZSP 5 Zamość.

ID_mecz Drużyna_A Drużyna_B Wynik
1_A 2 LO ZSP 5 22:8
2_A 3 LO ZSP 1 45:21
3_A ZSP 5 ZSP 1 16:17
4_A 2 LO 3 LO 9:32
5_A 3 LO ZSP 5 52:9
6_A ZSP 1 2 LO 23:29
7_B I SLO ZSP 4 15:20
8_B ZSP 3 I LO 9:19
9_B ZSP 4 I LO 10:28
10_B I SLO ZSP 3 23:21
11_B ZSP 3 ZSP 4 24:14
12_B I LO I SLO 17:19
13_Finał
3 LO
I SLO
68:16
14_3m.
I LO
2 LO
10:30

Licealiada rejonowa dziewcząt – koszykówka 5×5, 4.04.2024 r. – godz. 9.00, hala 3 LO Zamość. Klasyfikacja końcowa: 1. III LO Zamość, 2. II LO Krasnystaw, 3. II LO Tomaszów Lubelski, 4. I LO Hrubieszów, .

ID_mecz Drużyna_A Drużyna_B Wynik
1. Zamość Krasnystaw 22:13
2. Hrubieszów Tomaszów Lubelski 7:12
3. Krasnystaw Hrubieszów 22:15
4. Tomaszów Lubelski Zamość 14:30
5. Krasnystaw Tomaszów Lubelski 17:16
6. Zamość Hrubieszów 36:14

Licealiada rejonowa chłopców – koszykówka 5×5, 5.04.2024 r. – godz. 9.00, hala 3 LO Zamość. Klasyfikacja końcowa: 1. III LO Zamość, 2. I LO Hrubieszów, 3. II LO Krasnystaw, 4. ZSTM Tomaszów Lubelski.

ID_mecz Drużyna_A Drużyna_B Wynik
1. Zamość Krasnystaw 62:20
2. Hrubieszów Tomaszów Lubelski 24:13
3. Krasnystaw Hrubieszów 15:30
4. Tomaszów Lubelski Zamość 23:52
5. Krasnystaw Tomaszów Lubelski 26:13
6. Zamość Hrubieszów 41:22

Licealiada miejska dziewcząt i chłopców w koszykówce 3×3, 19.04.2024 r. – godz. 9.00, hala 3 LO Zamość.
Klasyfikacja końcowa: dziewczęta: 1. III LO Zamość, 2. ZSP 3 Zamość, 3. ZSP 5 Zamość. Chłopcy: 1. III LO Zamość, 2. II LO Zamość, 3. I SLO Zamość, 4. ZSP 1 Zamość.

ID_mecz Drużyna_A Drużyna_B Wynik
Gr. 1. chł. I LO ZSP 4 10:8
Gr. 1. chł. ZSP 1 II LO 7:8
Gr. 1. chł. ZSP 4 ZSP 1 2:15
Gr. 1. chł. II LO I LO 10:8
Gr. 1. chł. ZSP 4 II LO 7:12
Gr. 1. chł. I LO ZSP 1 13:14
Gr. 2. chł. III LO I SLO 18:11
Gr. 2. chł. ZSP 5 ZSP 3 11:14
Gr. 2. chł. I SLO ZSP 5 19:5
Gr. 2. chł. ZSP 3 III LO 9:20
Gr. 2. chł. I SLO ZSP 3 16:14
Gr. 2. chł. III LO ZSP 5 20:0
3. m. chł. ZSP 1 I SLO 9:19
Finał chł. III LO II LO 21:8
Dzw. III LO ZSP 5 9:1
Dzw. ZSP 5 ZSP 3 1:2
Dzw. ZSP 3 III LO 3:11

Licealiada wojewódzka dziewcząt i chłopców w koszykówce 3×3, 24.05.2024 r. – godz. 10.00, hala 3 LO Zamość.

ID_meczDrużyna_ADrużyna_BWynik
dzw.ZamośćKraśnik10:1
dzw.Lubartów Chełm15:3
dzw.KraśnikLublin3:21
dzw.Chełm Biała Podlaska5:17
dzw.LublinZamość21:1
dzw.Biała PodlaskaLubartów12:6
chł. ChełmBiała Podlaska14:11
chł.Biłgoraj Lubartów21:17
chł.Biała PodlaskaZamość22:6
chł.Lubartów Lublin5:22
chł.ZamośćChełm17:21
chł.Lublin Biłgoraj22:8
dzw.3.m.ZamośćLubartów12:7
chł.3.m.Biała PodlaskaBiłgoraj21:6
chł.1.m.LublinChełm21:11
dzw.1.m.LublinBiała Podlaska21:6

Zapowiedź/wyniki na żywo – miejskie igrzyska młodzieży szkolnej w koszykówce 5×5, rok szkolny 2023/2024.

5 oraz 8 marca 2024 r. w hali sportowo widowiskowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu, zostaną rozegrane miejskie igrzyska młodzieży szkolnej – dziewcząt i chłopców w koszykówce 5×5.

Igrzyska dziewcząt – 5.03.2024 r., godz. 10.00
Klasyfikacja końcowa: 1. SP 2 Zamość – awans szczebel rejonowy, SP 6 Zamość, SP 3 Zamość, SP 8 Zamość.

ID_mecz Drużyna_A Drużyna_B Wynik
1. SP 2 SP 8 64:2
2. SP 6 SP 3 31:5
3. SP 2 SP 3 40:6
4. SP 8 SP 6 6:50
5. SP 2 SP 6 24:19
6. SP 3 SP 8 23:10

Igrzyska chłopców – 8.03.2024 r., godz. 9.00
Klasyfikacja końcowa: 1. SP 3 Zamość, 2. SP 2 Zamość, 3. SP 8 Zamość, 4. SP 4 Zamość, 5./6. SP 6 Zamość/SP 9 Zamość.

ID_grupa Drużyna_A Drużyna_B Wynik
1_a SP 9 SP 2 17:26
2_b SP 6 SP 3 12:19
3_a SP 4 SP 2  28:23
4_b SP 8 SP 3 27:29
5_a SP 4 SP 9 16:20
6_b SP 8 SP 6 17:16 (po dogrywce)
7_3m. SP4 SP8 10:17
8_finał SP 3 SP2 32:14
  • różnica koszy zdobytych do straconych w meczach fazy grupowej, pomiędzy drużynami z grupy a: SP 9 (- 5), SP4 (1), SP2 (4).

Zapowiedź/regulamin/wyniki na żywo. Miejskie igrzyska dzieci w koszykówce 5×5, rok szkolny 2023/2024.

W dniach 16 oraz 23 lutego 2024 r. w hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Królowej Jadwigi 8 w Zamościu, zostaną rozegrane miejskie igrzyska dzieci w koszykówce 5×5, organizowane przez Miejski Szkolny Związek Sportowy w Zamościu.

Terminarz:
Kat. chłopcy – 16.02.2024 r., godz. 9.00,
Kat. dziewczęta – 23.02.2024 r., godz. 9.00.

Regulamin szczegółowy:
Uczestnictwo:
– drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły podstawowej urodzeni w 2011 i młodsi,
– zespół liczy maksymalnie 12. zawodniczek/zawodników.
Przepisy gry:
– czas gry: 4 x 6 minut,
– piłka: numer „5”,
– kosze zawieszone na wysokości 305 cm, (mecze za zgodą organizatora mogą być rozgrywane na koszach zawieszonych na wysokości 260 cm), odległość rzutów wolnych od tablicy wynosi 4 m,
– zespół 1. i 2. kwartę gra innymi piątkami. Zawodnicy biorący udział w 1. kwarcie nie mogą grać w 2. kwarcie. W 3. i 4. kwarcie obowiązuje dowolność zmian,
– w przypadku, gdy zespół liczy 11 lub 12 zawodników zawodnicy ci są odpowiednio zawodnikami pierwszej i ew. drugiej piątki i mogą zostać zmienieni w pierwszej i drugiej kwarcie za dowolnego zawodnika występującego w tej kwarcie,
– gdy zespół składa się z 10. zawodników – w przypadku kontuzji lub wykluczenia zawodnika (1. lub 2. kwarta), zespół kończy grać kwartę w składzie pomniejszonym o osobę kontuzjowaną/wykluczoną.
Obowiązuje:
– obrona “każdy swego” (zakaz gry obroną strefową). W wypadku nieprzestrzegania przepisu obrony „każdy swego” i po zwróceniu uwagi trenerowi, orzekany jest faul techniczny dla trenera z symbolem B. Karą jest rzut wolny, a po nim piłka zostaje przyznana drużynie, która była w jej posiadaniu,
– błąd powrotu piłki na pole obrony,
– błąd 3 sekund,
– błąd 5 sekund.
Dodatkowe:
– w przypadku remisu zarządza się 3-minutowe dogrywki,
– o przewinieniach technicznych dla zawodników i trenerów decydują sędziowie
zgodnie z przepisami PZKosz.

Szczegółowe wyniki/klasyfikacja końcowa
igrzyska dzieci, kat. chłopcy

Klasyfikacja końcowa: 1. SP 9 Zamość, 2. SP 3 Zamość, 3. SP 6 Zamość, 4. SSP Zamość.

Lp. Drużyna_1 Drużyna_2 Wynik
1. SSP SP 9 6:27
2. SP 3 SP 6 13:4
3. SSP SP 6 6:8
4. SP 9 SP 3 26:5
5. SSP SP 3 10:17
6. SP 6 SP 9 6:36

Szczegółowe wyniki/klasyfikacja końcowa
igrzyska dzieci, kat. dziewczęta

Klasyfikacja końcowa: 1. SP 9 Zamość, 2. SP 6 Zamość, 3. SP 3 Zamość.

Lp. Drużyna_1 Drużyna_2 Wynik
1. SP3 SP6 6:21
2. SP6 SP9 13:22
3. SP3 SP9 6:52

Tabela – Halowe Mistrzostwa województwa lubelskiego w koszykówce 3×3 – sezon 2023/2024

ETAP I – RUNDA KWALIFIKACYJNA

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA PO ROZEGRANIU 1. TURNIEJU

GRUPA A

Miejsce Drużyna Rozegrane
mecze
Liczba
punktów
Kosze
zd./str.
Różnica
kosze
zd./str.
1. HoopLife 4 Life
 4 7 75/56 19
2. Camaro Zamość 3 6 62/42 20
3. Thunderbolts 3 5 47/37 10
4. Vemat 3×3
Tomaszów Lubelski

3 5 47/43 4
5. Biłgoraj Skład 3 4 36/39 – 3
6. AZS UMCS Lublin 3 3 37/54 – 17
7. Luchadores 3 3 19/52 – 33

GRUPA B

Miejsce Drużyna Rozegrane
mecze
Liczba
punktów
Kosze
zd./str.
Różnica
kosze
zd./str.
1. Total Active 3 6 65/20 45
2. Slam Drinkers Biłgoraj 3 6 61/22 39
3. Taco Wtorek 4 6 63/66 – 3
4. 3×3 KAM – SANIT Zamość 3 5 62/50 12
5. UKS III LO Zamość 3 4 40/55 – 15
6. Stowarzyszenie sportowe „Alley-oop” Piaski 3 3 35/61 – 26
7. Społeczniak Zamość 3 3 12/64 – 52

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA PO ROZEGRANIU 2. TURNIEJU
(ZAKOŃCZENIE I RUNDY)

GRUPA A

Miejsce Drużyna Rozegrane
mecze
Liczba
punktów
Kosze
zd./str.
Różnica
kosze
zd./str.
1. Thunderbolts 6 11 104/72 32
2. Camaro Zamość 6 11 115/84 31
3. HoopLive 4 Life 6 10 104/88 16
4. AZS UMCS Lublin 6 9 94/99 – 5
5. Vemat 3×3 Tomaszów Lubelski 6 9 95/94 1
6. Biłgoraj Skład 6 7 75/96 – 21
7. Luchadores 6 6 52/106 – 54

GRUPA B

Miejsce Drużyna Rozegrane
mecze
Liczba
punktów
Kosze
zd./str.
Różnica
kosze
zd./str.
1. Slam Drinkers Biłgoraj 6 11 120/70 50
2. Total Active 6 11 124/68 56
3. Taco Wtorek 6 10 103/78 25
4. 3×3 KAM – SANIT Zamość 6 10 122/92 30
5. UKS III LO Zamość 6 8 79/106 – 27
6. Stowarzyszenie sportowe „Alley-oop” Piaski 6 7 65/116 – 51
7. Społeczniak Zamość 6 6 40/123 – 83

ETAP II – RUNDA FINAŁOWA

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA PO ROZEGRANIU 3. TURNIEJU

DYWIZJA A

Miejsce Drużyna Rozegrane
mecze
Liczba
punktów
Kosze
zd./str.
Różnica
kosze
zd./str.
1. Slam Drinkers Biłgoraj 8 15 163/95 68
2. Thunderbolts 8 14 138/110 28
3. Total Active 7 13 145/85 60
4. Camaro Zamość 7 12 132/102 30
5. AZS UMCS Lublin 8 11 120/142 – 22
6. Taco Wtorek 6 10 103/78 25
7. HoopLive 4 Live 6 10 104/88 16

DYWIZJA B

Miejsce Drużyna Rozegrane
mecze
Liczba
punktów
Kosze
zd./str.
Różnica
kosze
zd./str.
1. 3×3 KAM – SANIT Zamość 9 16 188/125 63
2. Vemat 3×3 Tomaszów Lubelski 9 15 159/123 36
3. UKS III LO Zamość 9 13 130/147 – 17
4. Biłgoraj Skład 9 12 128/128 0
5. Stowarzyszenie sportowe „Alley-oop” Piaski 10 12 111/195 – 84
6. Luchadores 9 9 75/171 – 96
7. Społeczniak Zamość 9 9 80/187 – 107

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA – KOŃCOWA
PO ROZEGRANIU 4. TURNIEJU FINAŁOWEGO

DYWIZJA A

Miejsce Drużyna Rozegrane
mecze
Liczba
punktów
Kosze
zd./str.
Różnica
kosze
zd./str.
🥇 1. Slam Drinkers Biłgoraj 12 23 247/155 92
🥈 2. Thunderbolts 12 22 209/158 51
🥉 3. Total Active 12 19 221/181 40
4. Taco Wtorek 12 19 212/183 29
5. Camaro Zamość 12 19 223/196 27
6. AZS UMCS Lublin 12 17 187/213 – 26
7. HoopLive 4 Live 12 17 194/202 – 8

DYWIZJA B

Miejsce Drużyna Rozegrane
mecze
Liczba
punktów
Kosze
zd./str.
Różnica
kosze
zd./str.
🥇 1. Vemat 3×3 Tomaszów Lubelski 12 21 220/137 83
🥈 2. 3×3 KAM – SANIT Zamość 12 21 241/164 77
🥉 3. UKS III LO Zamość 12 18 184/186 – 2
4. Stowarzyszenie sportowe „Alley-oop” Piaski 12 15 144/214 – 70
5. Społeczniak Zamość 12 14 127/204 – 77
6. Biłgoraj Skład 12 12 128/188 – 60
7. Luchadores 12 9 75/231 – 156

WYRÓŻNIENIA INDYWIDUALNE
Łukasz Krawiec (Slam Drinkers Biłgoraj) – „MVP”, najbardziej wartościowy gracz,
Marek Nieścior (Camaro Zamość) – „król strzelców”, zawodnik z największą liczbą zdobytych punktów.

NAGRODY
Drużyny, które zajęły miejsca 1-3 w dwóch dywizjach, otrzymały puchary, dyplomy, nagrody rzeczowe oraz pakiety upominkowe. Najbardziej wartościowy gracz i zawodnik, który zdobył największą liczbę punktów otrzymali puchary, dyplomy oraz pakiety upominkowe. Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy.