Regulamin – Zamojska Liga Koszykówki 2019/2020 r.

Regulamin
– Zamojska Liga Koszykówki –
Sezon 2019/2020

§ 1
Organizator:
1. Uczniowski Klub Sportowy III Liceum Ogólnokształcące w Zamościu.
§ 2
Uczestnictwo:
2. Drużyny zakładowe, osiedlowe, szkolne.
§ 3
System rozgrywek:
1. Drużyny rozegrają pierwszą rundę systemem „każdy z każdym”. W drugiej rundzie zostaną podzielone na dwie grupy: A 1-4 i B 5-7.
2. Drużyny z grupy A, które zajmą miejsca 1-4, rozegrają turniej „Final Four”.
3. Drużyny z grupy B, które zajmą miejsca 5-7, rozegrają turniej systemem „każdy z każdym”.
§ 4
Klasyfikacja:
2 punkty za każdy wygrany mecz, 1 punkt za przegrany mecz włącznie z przegranymi na skutek braku zawodników, 0 punktów za mecz przegrany walkowerem. Jeżeli 2 lub więcej drużyn mają równą liczbę punktów po rozegraniu wszystkich meczów, to o kolejności miejsc decyduje(-ą) wynik(-i) meczu(-ów) pomiędzy tymi drużynami. Jeżeli liczba punktów w meczach pomiędzy tymi drużynami wciąż jest taka sama, klasyfikację ustala się wg poniższych zasad, w następującej kolejności:
– decyduje większa różnica koszy zdobytych do straconych w meczach pomiędzy tymi drużynami,
– decyduje większa liczba koszy zdobytych w meczach pomiędzy tymi drużynami,
– decyduje większa różnica koszy zdobytych do straconych we wszystkich meczach w danej grupie,
– decyduje większa liczba koszy zdobytych we wszystkich meczach w danej grupie,
– jeżeli powyższe zasady w dalszym ciągu nie dają roztrzygnięcia, klasyfikację końcową ustala się w drodze losowania.
§ 5
Przepisy gry:
Oficjalne przepisy i interpretacje gry w koszykówkę z zastrzeżeniem § 6-9.
§ 6
1. Czas gry – 4 x 10 minut bez zatrzymywania czasu gry. W każdej kwarcie drużyna może wykorzystać jedną przerwę na żądanie.
2. Czas gry zatrzymywany jedynie w ostatnich dwóch minutach czwartej kwarty.
3. Zawodnicy przed wprowadzeniem piłki do gry nie podają jej sędziemu, z wyjątkiem sytuacji wskazanej w ust. 2.
4. Zmiany zawodników dokonywane są w trakcie gry, bez zatrzymywania zegara (tzw. zmiany „hokejowe”) i mogą odbywać się w strefie własnej ławki rezerwowych.
5. Drugi walkower automatycznie wyklucza drużynę z dalszej rywalizacji, wyniki spotkań z udziałem tej drużyny będą anulowane.
§ 7
Dyscyplina:
1. Po otrzymaniu dwóch przewinień technicznych zawodnik zostaje odsunięty od jednego kolejnego spotkania zgodnie z terminarzem rozgrywek.
2. Po otrzymaniu faula dyskwalifikującego zawodnik zostaje odsunięty od dwóch kolejnych spotkań zgodnie z terminarzem rozgrywek, zaś drugie przewinienie dyskwalifikujące wyklucza zawodnika do końca rozgrywek.
§ 8
1. Każdy mecz prowadzi dwóch sędziów boiskowych LZKosz oraz obsługa techniczna stolika (OTS).
§ 9
1. Drużyna może rozpocząć mecz w co najmniej pięcioosobowym składzie.
2. Każda z drużyn musi posiadać jednolity komplet koszulek wraz z numerami.
3. Zawodnik w trakcie sezonu nie może zmienić drużyny.
§ 10
1. Miejsce rozgrywek: hala sportowa III Liceum Ogólnokształcącego w Zamościu, ul. Kilińskiego 15.
3. Warunkiem uczestnictwa w rozgrywkach jest wpłata wpisowego w wysokości 800 PLN na konto UKS III LO Zamość oraz zgłoszenie drużyny – lista zawodników przed pierwszym meczem do sędziego głównego zawodów.
4. Terminy wpłaty: do 30.10.2019 r.
5. Numer konta bankowego: 06150018071218000287760000.
§ 11
Sprawy organizacyjne:
1. Organizator prowadzi klasyfikację „króla strzelców”.
2. Drużyny po zakończeniu rozgrywek otrzymają dyplomy i puchary.
§ 12
1. W sprawach związanych z rozgrywkami należy się kontaktować z Krzysztofem Mazurkiem – tel. kom: 668 102 134.
§ 13
1. Zawodnicy, trenerzy oraz opiekunowie zobowiązani są przestrzegać regulaminu korzystania z obiektu na którym rozgrywane są mecze.
2. Zawodnicy, trenerzy oraz opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody materialne powstałe z ich winy, a także z winy ich kibiców podczas trwania rozgrywek w obiektach, w których prowadzone są mecze.
§ 14
1. Za rzeczy pozostawione w szatniach oraz hali sportowej organizator nie ponosi odpowiedzialności.
2. Organizator zapewnia obsługę medyczną podczas trwania rozgrywek.
3. Organizator nie ubezpiecza zawodników biorących udział w rozgrywkach. Osoby te powinny ubezpieczyć się na własny koszt.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z udziałem w rozgrywkach.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania materiałów audiowizualnych, zrealizowanych podczas rozgrywek, a w szczególności zdjęć, materiałów filmowych, nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów rozgrywania spotkań.
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje organizator.