Drużyny – Zamojska Liga Koszykówki 3×3 i 5×5 dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Dziewczęta:
1. II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Zamościu (2 LO),
2. III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Zamościu (3 LO),
3. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu (ZSP 3).
Chłopcy:
1. I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Unii Europejskiej w Zamościu (I SLO),
2. II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Zamościu (2 LO),
3. III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Zamościu (3 LO),
4. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Zamościu (ZSP 1),
5. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Zamościu (ZSP 2),
6. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu (ZSP 3).

Projekt realizowany jest w ramach Programy Mikro Granty, którego Operatorem Krajowym jest Fundacja Orły Sportu, finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.