Zasady dotyczące udziału zawodników w grze w rozgrywkach cyklu U12 w sezonie 2018/2019.

Gramy 4 kwarty x 8 minut. 1, 2 i 3 kwarta bez zatrzymywania czasu zegarowego, tylko na przerwy na żądanie.

3 kwarta, czas zatrzymywany także na rzuty wolne. W kwarcie IV czas jest zatrzymywany na każdy gwizdek sędziów.

Nie jest wykonywany pomiar czasu akcji, czyli 24 sek.
Tam gdzie nie ma koszy do minikoszykówki dopuszcza się grę na duże kosze (305 cm). Gramy piłkami nr 5.

1) Drużyna, która przed rozpoczęciem meczu liczy mniej niż 10 zawodników nie zostanie dopuszczona do zawodów, a mecz zostanie zweryfikowany jako walkower dla drużyny przeciwnej.
2) W każdej z pierwszych dwóch kwartach musi wziąć
udział co najmniej 10 zawodników. W przypadku, gdy zespół liczy 10 zawodników, 1 i 2 gra innymi piątkami. Zawodnicy biorący udział
w pierwszej kwarcie nie mogą grać w II kwarcie. W 3 i 4 kwarcie obowiązuje dowolność zmian.
3) W przypadku, gdy zespół liczy 11 – 12 osób, zawodnicy 11 i 12 muszą być wprowadzeni w 1 i 2 kwarcie (może to być zmiana powrotna), gdy inaczej nie będą mogli być wprowadzeni w III i IV kwarcie.
4) W przypadku kontuzji lub przekroczenia limitu fauli przez zawodnika, zawodnik ten może być zastąpiony przez dowolnego zawodnika rezerwowego.
5) Jeśli w czasie meczu liczba zawodników drużyny jest mniejsza niż 10 (np. na skutek kontuzji lub popełnionych fauli) grę należy kontynuować zgodnie z oficjalnymi przepisami gry w koszykówkę.
6) Niezastosowanie się do powyższych zasad gry skutkować
będzie orzeczeniem walkowera dla drużyny przeciwnej.
7) Nakaz obrony systemem „każdy swego” zostaje wprowadzony na Wniosek Wydziału Sportowego PZKosz i ma na celu dostosowanie zachowań defensywnych zawodników oraz organizacji gry w obronie do ich umiejętności ofensywnych na tym etapie szkolenia. Ponadto nakaz ten ma umożliwić nabycie i utrwalenie prawidłowych nawyków podczas gry w ataku, jak i obronie.
8) Nakaz obrony „każdy swego” wyklucza obronę „Zona Press” czyli obronę strefowa na całym boisku. Dozwolone jest natomiast stosowanie obrony „każdy swego” na całym boisku z podwajaniem w dowolnym miejscu boiska.
9) W związku z powyższym, przy interpretacji nakazu gry obrony „każdy swego” należy zwrócić szczególną uwagę na następujące zachowania zawodników obrony:
a) brak nacisku na zawodnika z piłka,
b) przebywanie w obszarze ograniczonym zawodnika obrony nie mające uzasadnienia ustawieniem zawodników w ataku przez więcej niż 5 sekund (tzw. błąd 5 sekund w obronie),
c) brak zmiany pozycji na boisku zawodników obrony pomimo zmian pozycji zawodników ataku.
10) Za realizację niniejszych postanowień odpowiada trener drużyny, a w razie jego nieobecności asystent trenera (jeśli jest obecny) lub opiekun.
11) W przypadku zaobserwowania zachowań zawodników obrony wymienionych w pkt 9):
a) po raz pierwszy – sędzia ma obowiązek przerwać grę i zwrócić uwagę trenerowi zespołu, że nie stosuje on zasad obrony gry „każdy swego”. Po zwróceniu uwagi grę należy wznowić zgodnie z przepisami gry w koszykówkę i przyznać drużynie atakującej piłkę na rozegranie akcji,
b) po raz kolejny – wobec trenera drużyny winnej naruszenia zasad orzeczony zostanie faul techniczny (zapisany trenerowi z indeksem B), ze wszystkimi tego konsekwencjami,
c) po raz kolejny – gdy trener drużyny został już wcześniej zdyskwalifikowany – sędzia ma obowiązek przerwać grę – bez orzekania faula technicznego – i zarządzić wykonanie jednego rzutu wolnego przez dowolnego zawodnika drużyny ataku, a następnie wręczyć piłkę drużynie ataku do wprowadzenia jej do gry z przedłużenia linii środkowej naprzeciw stolika sędziowskiego.