XXI Wojewódzkie Igrzyska LZS 2020 – przepisy gry.

W turnieju koszykówki 3×3 mogą uczestniczyć drużyny liczące 5 zawodniczek/zawodników. System rozgrywek zostanie podany podczas weryfikacji i uzależniony będzie od ilości zgłoszonych drużyn. Podczas turnieju obowiązują przepisy PZKosz. Zwycięska drużyna uzyska prawo reprezentowania województwa na Ogólnopolskich Igrzyskach LZS – Ciechanów 2020.

Mecz każdorazowo będzie rozgrywany na połowie tradycyjnego boiska do koszykówki z wyznaczoną linią rzutów wolnych (5,80 m) oraz linią rzutów za 3 punkty (6,75 m).


 Przepisy gry:
Art. 1. Rozpoczęcie meczu:
1.1. Przed rozpoczęciem meczu obie drużyny rozgrzewają się jednocześnie.
1.2. O tym, która drużyna otrzyma pierwsze posiadanie piłki decyduje losowanie (rzut monetą). Drużyna, która wygra losowanie może wybrać pomiędzy posiadaniem piłki na rozpoczęcie meczu a posiadaniem piłki na rozpoczęcie ewentualnej dogrywki.
1.3. Aby rozpocząć mecz, drużyny muszą liczyć po trzech (3) zawodników gotowych do gry.

Art. 2. Punktacja
2.1. Za każdy celny rzut z pola wewnątrz łuku przyznaje się jeden (1) punkt.
2.2. Za każdy celny rzut z pola za łukiem przyznaje się dwa (2) punkty.
2.3. Za każdy celny rzut wolny przyznaje się jeden (1) punkt.

Art. 3. Czas gry/ Zwycięzca meczu
3.1. Jeden (1) okres 10 minut gry. Czas gry zatrzymywany będzie podczas sytuacji martwej piłki i rzutów wolnych w dwóch ostatnich (2) minutach. Czas gry będzie włączany ponownie w momencie, gdy wymiana piłki zostanie zakończona (tak szybko, jak tylko piłka będzie w rękach zawodnika drużyny atakującej). W sytuacji ostatniego rzutu wolnego, czas gry włączany będzie ponownie kiedy piłkę dotknie dowolny zawodnik po odbiciu jej od obręczy.
3.2. Jeżeli jedna z drużyn uzyska 21 lub więcej punktów, wygrywa mecz, jeżeli zdarzy się to przed końcem regularnego czasu gry. Ten artykuł odnosi się jedynie do sytuacji w regularnym czasie gry (nie w ewentualnej dogrywce).
3.3. Jeżeli na koniec regularnego czasu gry drużyny mają tyle samo punktów, zostanie rozegrana dogrywka. Przed rozpoczęciem dogrywki ma miejsce jednominutowa (1) przerwa w grze. Pierwszy zespół, który zdobędzie w dogrywce dwa (2) punkty, wygrywa mecz.
3.4. Drużyna przegrywa mecz walkowerem, jeżeli o wyznaczonej godzinie zespół nie stawi się na boisku z trzema (3) zawodnikami gotowymi do gry.

Art. 4. Faule/Rzuty wolne
4.1. Drużyna podlega karze za faule drużyny po tym, jak popełniła 6 fauli. Zawodnicy nie mogą być wykluczeni z gry z powodu liczby popełnionych fauli osobistych.
4.2. Faule popełnione w trakcie akcji rzutowej w polu wewnątrz łuku będą karane jednym (1) rzutem wolnym, podczas gdy faule popełnione w trakcie akcji rzutowej z pola za łukiem karane będą dwoma (2) rzutami wolnymi.
4.3. Faule popełnione w trakcie akcji rzutowej, po której piłka wpada do kosza po rzucie z gry, karane są dodatkowym jednym (1) rzutem wolnym.
4.4. Siódmy (7), ósmy (8) oraz dziewiąty (9) faul drużyny zawsze będzie karany dwoma (2) rzutami wolnymi. Dziesiąty (10) i każdy kolejny faul zostanie ukarany dwoma rzutami (2) wolnymi oraz posiadaniem piłki.
4.5. Wszystkie faule techniczne zawsze są karane jednym (1) rzutem wolnym i posiadaniem piłki, a faule niesportowe dwoma (2) rzutami wolnymi i posiadaniem piłki. Po ostatnim rzucie wolnym wynikającym z kary za faul techniczny lub niesportowy gra zostanie kontynuowana poprzez wymianę piłki za łukiem, na szczycie boiska.
Uwaga: Nie przyznaje się rzutów wolnych po faulu w ataku.

Art. 5. Gra piłką
5.1. Po każdym celnym rzucie z gry lub ostatnim rzucie wolnym (z wyjątkiem tych, po których przysługuje posiadanie piłki):
• zawodnik drużyny, która nie zdobyła punktów wznowi grę poprzez „wykozłowanie” lub podanie piłki do partnera z miejsca bezpośrednio pod koszem (nie zza linii końcowej), na pole znajdujące się poza łukiem,
• drużyna broniąca nie może starać się zagrać piłką w obszarze „półkola bez szarży” lub w miejscu bezpośrednio pod koszem podczas wyprowadzania piłki.
5.2. Po każdym niecelnym rzucie z gry lub ostatnim rzucie wolnym (z wyjątkiem tych, po których przysługuje posiadanie piłki):
• jeżeli drużyna ataku zbiera piłkę, to może kontynuować grę w celu zdobycia punktów z gry bez wyprowadzania piłki za łuk,
• jeżeli drużyna obrony zbiera piłkę, musi ją wyprowadzić za łuk (poprzez „wykozłowanie” jej lub podanie do partnera).
5.3. Jeżeli drużyna obrony przechwytuje lub blokuje piłkę, to musi wyprowadzić piłkę za łuk (poprzez „wykozłowanie” jej lub podanie).
5.4. Posiadanie piłki przez którąkolwiek z drużyn, następujące po sytuacji martwej piłki, musi rozpocząć się wymianą piłki (pomiędzy zawodnikami obrony oraz ataku) za łukiem, na szczycie boiska.
5.5. Uważa się, że zawodnik znajduje się „za łukiem”, jeśli żadna z jego stóp nie dotyka miejsca na boisku wewnątrz łuku ani łuku.
5.6. W sytuacji rzutu sędziowskiego piłkę przyznaje się drużynie obrony.

Art. 6. Gra na zwłokę
6.1. Gra na zwłokę lub zaniechanie aktywnej gry (np. brak próby zdobycia punktów) jest błędem.
6.2. Należy uznać za błąd, kiedy po tym jak drużyna wyprowadziła piłkę za łuk, zawodnik ataku, będąc w obszarze wewnątrz łuku, kozłuję piłkę stojąc tyłem lub bokiem do kosza przez więcej niż pięć (5) sekund.

Art. 7. Zmiana
7.1. Zmiana może zostać dokonana przez dowolną drużynę, podczas gdy piłka staje się martwa przed wznowieniem gry. Zmiennik może wejść do gry po tym, jak jego partner zejdzie z boiska i nawiąże z nim kontakt. Zmiana musi odbyć się za linią końcową boiska, naprzeciwko kosza. Zmiana nie wymaga jakiegokolwiek działania ze strony sędziów boiskowych.

Art. 8. Przerwy na żądanie
8. 1. Każdej drużynie przysługuje jedna (1) 30-sekundowa przerwa na żądanie. Zawodnik może poprosić o przerwę na żądanie, podczas gdy piłka jest martwa.
 
Art. 9. Klasyfikacja drużyn
9. 1. Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 punkty, przegrane 1 punkt, walkower 0 punktów. Jeżeli dwie (2) lub więcej drużyn ma równą liczbę punktów po rozegraniu wszystkich meczów w danej grupie, to o kolejności miejsc decyduje (-ą) wynik (-i) meczu (-ów) pomiędzy tymi drużynami. Jeżeli liczba punktów w meczach pomiędzy tymi drużynami wciąż jest taka sama, klasyfikację ustala się według poniższych zasad, w następującej kolejności:–decyduje większa różnica koszy zdobytych i straconych w meczach pomiędzy tymi drużynami,–decyduje większa liczba koszy zdobytych w meczach pomiędzy tymi drużynami,–decyduje większa różnica koszy zdobytych i straconych we wszystkich meczach w danej grupie,–decyduje większa liczba koszy zdobytych we wszystkich meczach w danej grupie.Jeżeli, przed rozegraniem wszystkich meczów w grupie, sytuacja nadal jest nierozstrzygnięta, to drużyny z tą samą punktacją współdzielą miejsce w tabeli. Jeżeli, po zakończeniu fazy grupowej, powyższe zasady nadal nie dają rozstrzygnięcia, klasyfikację końcową ustala się w drodze losowania.
 
Art. 10. Dyskwalifikacja
10.1. Zawodnik, który popełnił dwa (2) faule niesportowe (nie ma zastosowania do fauli technicznych) zostanie zdyskwalifikowany przez sędziów z udziału w meczu i może zostać zdyskwalifikowany z całego wydarzenia przez sędziego głównego. Niezależnie od tego, sędziowie każdorazowo zdyskwalifikują zawodnika(ów) za akty przemocy, słowną lub fizyczną agresję, niezgodną ze sportowym duchem ingerencję w wynik meczu.
 
Art. 11. Protest
Wszelkie sytuacje sporne rozstrzyga sędzia główny turnieju.