[Szkolny Związek Sportowy]. Wojewódzki system współzawodnictwa sportowego szkół. 3 LO Zamość trzecią szkołą w województwie lubelskim – rok szkolny 2021/2022.III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Zamościu zajęło trzecie miejsce w województwie lubelskim we Współzawodnictwie Sportowym Szkolnego Związku Sportowego w roku szkolnym 2021/2022.