Koszykówka 3×3. Turniej dla uczniów zamojskich szkół, rok szkolny 2019/20 – przepisy gry.

Oficjalne Przepisy Gry w Koszykówkę 3×3.
Dla potrzeb turnieju wprowadza się następujące modyfikacje:

Oficjalne przepisy oraz interpretacje gry w koszykówkę FIBA, obowiązujące od 1 października 2018 r., mają zastosowanie we wszystkich sytuacjach meczowych, które nie zostały ujęte w poniższych Przepisach Gry w Koszykówkę 3×3.

Art. 1. Boisko oraz piłka
Mecz każdorazowo będzie rozgrywany na połowie tradycyjnego boiska do koszykówki
z wyznaczoną linią rzutów wolnych (5,80 m), linią rzutów za 3 punkty (6,75 m) oraz „półkolem bez szarży” pod koszem.

Art. 2. Drużyny
Każda drużyna składa się z 4 zawodników – 3 zawodników na boisku i 1 zmiennik.

Art. 3. Sędziowie
Zespół sędziowski składa się z jednego (1) sędziego boiskowego oraz jednego (1) sędziego stolikowego – OTS.

Art. 4. Rozpoczęcie meczu
4.1. Przed rozpoczęciem meczu obie drużyny rozgrzewają się jednocześnie.
4.2. O tym, która drużyna otrzyma pierwsze posiadanie piłki decyduje losowanie (rzut monetą). Drużyna, która wygra losowanie może wybrać pomiędzy posiadaniem piłki na rozpoczęcie meczu a posiadaniem piłki na rozpoczęcie ewentualnej dogrywki.
4.3. Aby rozpocząć mecz, drużyny muszą liczyć po trzech (3) zawodników.

Art. 5. Punktacja
5.1. Za każdy celny rzut z pola wewnątrz łuku przyznaje się jeden (1) punkt.
5.2. Za każdy celny rzut z pola za łukiem przyznaje się dwa (2) punkty.
5.3. Za każdy celny rzut wolny przyznaje się jeden (1) punkt.

Art. 6. Czas gry/ Zwycięzca meczu
6.1. Jeden (1) okres 10 minut gry. Czas gry zatrzymywany jest podczas sytuacji martwej piłki i rzutów wolnych. Czas gry jest włączany ponownie w momencie, gdy wymiana piłki zostanie zakończona (tak szybko, jak tylko piłka będzie w rękach zawodnika drużyny atakującej).
6.2. Jeżeli jedna z drużyn uzyska 21 lub więcej punktów, wygrywa mecz, jeżeli zdarzy się to przed końcem regularnego czasu gry. Ten artykuł odnosi się jedynie do sytuacji w regularnym czasie gry (nie w ewentualnej dogrywce).
6.3. Jeżeli na koniec regularnego czasu gry drużyny mają tyle samo punktów, zostanie rozegrana dogrywka. Przed rozpoczęciem dogrywki ma miejsce jednominutowa (1) przerwa w grze. Pierwszy zespół, który zdobędzie w dogrywce dwa (2) punkty, wygrywa mecz.
6.4. Drużyna przegrywa mecz walkowerem, jeżeli o wyznaczonej godzinie zespół nie stawi się na boisku z trzema (3) zawodnikami gotowymi do gry.

Art. 7. Faule/Rzuty wolne
7.1. Drużyna podlega karze za faule drużyny po tym, jak popełniła 6 fauli. Zawodnicy nie mogą być wykluczeni z gry z powodu liczby popełnionych fauli osobistych.
7.2. Faule popełnione w trakcie akcji rzutowej w polu wewnątrz łuku będą karane jednym (1) rzutem wolnym, podczas gdy faule popełnione w trakcie akcji rzutowej z pola za łukiem karane będą dwoma (2) rzutami wolnymi.
7.3. Faule popełnione w trakcie akcji rzutowej, po której piłka wpada do kosza po rzucie z gry, karane są dodatkowym jednym (1) rzutem wolnym.
7.4. Siódmy (7), ósmy (8) oraz dziewiąty (9) faul drużyny zawsze będzie karany dwoma (2) rzutami wolnymi. Dziesiąty (10) i każdy kolejny faul zostanie ukarany dwoma rzutami (2) wolnymi oraz posiadaniem piłki. Ten zapis stosuje się również do fauli popełnionych w trakcie akcji rzutowej i w tym szczególnym przypadku uchyla on zapisy zawarte w Art. 7.2 oraz 7.3.
7.5. Wszystkie faule techniczne zawsze są karane jednym (1) rzutem wolnym i posiadaniem piłki, a faule niesportowe dwoma (2) rzutami wolnymi i posiadaniem piłki. Po ostatnim rzucie wolnym wynikającym z kary za faul techniczny lub niesportowy gra zostanie kontynuowana poprzez wymianę piłki za łukiem, na szczycie boiska.
Uwaga: Nie przyznaje się rzutów wolnych po faulu w ataku.

Art. 8. Gra piłką
8.1. Po każdym celnym rzucie z gry lub ostatnim rzucie wolnym (z wyjątkiem tych, po których przysługuje posiadanie piłki):
• Zawodnik drużyny, która nie zdobyła punktów wznowi grę poprzez „wykozłowanie” lub podanie piłki do partnera z miejsca bezpośrednio pod koszem (nie zza linii końcowej), na pole znajdujące się poza łukiem,
• Drużyna broniąca nie może starać się zagrać piłką w obszarze „półkola bez szarży” lub w miejscu bezpośrednio pod koszem podczas wyprowadzania piłki.
8.2. Po każdym niecelnym rzucie z gry lub ostatnim rzucie wolnym (z wyjątkiem tych, po których przysługuje posiadanie piłki):
• Jeżeli drużyna ataku zbiera piłkę, to może kontynuować grę w celu zdobycia punktów z gry bez wyprowadzania piłki za łuk,
• Jeżeli drużyna obrony zbiera piłkę, musi ją wyprowadzić za łuk (poprzez „wykozłowanie” jej lub podanie do partnera).
8.3. Jeżeli drużyna obrony przechwytuje lub blokuje piłkę, to musi wyprowadzić piłkę za łuk (poprzez „wykozłowanie” jej lub podanie).
8.4. Posiadanie piłki przez którąkolwiek z drużyn, następujące po sytuacji martwej piłki, musi rozpocząć się wymianą piłki (pomiędzy zawodnikami obrony oraz ataku) za łukiem, na szczycie boiska.
8.5. Uważa się, że zawodnik znajduje się „za łukiem”, jeśli żadna z jego stóp nie dotyka miejsca na boisku wewnątrz łuku ani łuku.
8.6. W sytuacji rzutu sędziowskiego piłkę przyznaje się drużynie obrony.

Art. 9. Gra na zwłokę
Boisko nie jest wyposażone w zegar odmierzający czas do rzutu i gdy drużyna nie stara się zakończyć akcji rzutem do kosza, sędzia udziela tej drużynie ostrzeżenia rozpoczynając odliczanie ostatnich pięciu (5) sekund akcji.
9.1. Gra na zwłokę lub zaniechanie aktywnej gry (np. brak próby zdobycia punktów) jest błędem.
9.2. Należy uznać za błąd, kiedy po tym jak drużyna wyprowadziła piłkę za łuk, zawodnik ataku, będąc w obszarze wewnątrz łuku, kozłuję piłkę stojąc tyłem lub bokiem do kosza przez więcej niż pięć (5) sekund.

Art. 10. Zmiana
Zmiana może zostać dokonana przez dowolną drużynę, podczas gdy piłka staje się martwa przed wznowieniem gry poprzez sprawdzenie piłki. Zmiennik może wejść do gry po tym, jak jego partner zejdzie z boiska i nawiąże z nim kontakt. Zmiana musi odbyć się za linią końcową boiska, naprzeciwko kosza. Zmiana nie wymaga jakiegokolwiek działania ze strony sędziów boiskowych lub stolikowych.

Art. 11. Przerwy na żądanie
Każdej drużynie przysługuje jedna (1) 30-sekundowa przerwa na żądanie. Zawodnik może poprosić o przerwę na żądanie, podczas gdy piłka jest martwa.

Art. 12. Protest
Wszelkie sytuacje sporne rozstrzyga organizator turnieju.

Art. 13. Dyskwalifikacja
Zawodnik, który popełnił dwa (2) faule niesportowe (nie ma zastosowania do fauli technicznych) zostanie zdyskwalifikowany przez sędziów z udziału w meczu i może zostać zdyskwalifikowany z całego wydarzenia przez organizatora. Niezależnie od tego, organizator każdorazowo zdyskwalifikuje zawodnika(ów) za akty przemocy, słowną lub fizyczną agresję, niezgodną ze sportowym duchem ingerencję w wynik meczu. Organizator ma także prawo zdyskwalifikować całą drużynę za wkład jednego z zawodników (także poprzez zaniechanie działania) w wyżej opisane zachowania.