[Pobierz] Informacje oraz terminarz – rozgrywki kadetów (U15M) w sezonie 2020/21.

I etap rozgrywek strefowych:

Rozgrywki strefowe prowadzone będą w dwóch etapach. Pierwszy etap – rozgrywki w grupach „A” (grupa podkarpacka) i „B” (grupa lubelska). Weryfikacje tych grup prowadzą odpowiednie okręgi i do nich należy przesyłać protokoły wraz ze składem drużyn do protokołu przekazywanych sekretarzowi przez kierownictwo danego zespołu. Zgodnie z Regulaminem Rozgrywek gospodarze poszczególnych spotkań zobowiązani są do wpisania wyniku bezpośrednio w ESOR do godz. 21.00 po meczu oraz do wpisywania statystyk i zeskanowanych protokołów z meczu najpóźniej w pierwszym dniu roboczym do godz. 20.00.

II etap rozgrywek strefowych – o awans do rozgrywek centralnych i o miejsce w strefie odbywać się będzie na następujących zasadach:

– zespoły, które zajęły 1 i 2 miejsce w swojej grupie rozgrywać będą mecze z zespołami grupy drugiej z tych samych miejsc o miejsca 1-4 w strefie z zaliczeniem meczy z grup pomiędzy zainteresowanymi zespołami,

– zespoły z 3 miejsc z grup (A3 i B3) będą grać o V miejsce w strefie – mecz i rewanż, zespoły z 4 miejsc (A4 i B4) o VII miejsce w strefie, zespoły z 5 miejsc (A5 i B5) o IX miejsce w strefie a zespoły z 6 miejsc (A6 i B6) o XI miejsce w strefie,

– zespół z grupy B, który w pierwszym etapie zajął 7 miejsce kończy rywalizację po I etapie zajmując ostatecznie miejsce XIII w strefie.

Drugi etap rozgrywek strefowych weryfikuje WGiD PZK i do niego należy przesyłać pocztą oryginał protokołu meczu wraz ze składem drużyn do protokołu przekazywanych sekretarzowi przez kierownictwo danego zespołu.

Ze strefy do rozgrywek centralnych awansują 3 pierwsze zespoły ze strefy i wyrażą pisemną zgodę na udział w rozgrywkach centralnych. W przypadku, gdy któryś z zespołów zrezygnuje z rozgrywek centralnych prawo udziału uzyskuje następny zespół w tabeli, itd.

Komunikat WGiD LZKosz nr 3 z dnia 08.10.2020_terminarz cyklu_U15 M_(kadet)