System w nauczaniu podstaw techniki w koszykówce w ujęciu psychospołecznym.