Świąteczny turniej koszykówki 5×5 o Puchar Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu.

Na chwilę obecną swój udział potwierdziły: OSiR Zamość, Camaro Zamość, Gladiator Zam Złom Sitaniec oraz Valentino & Vemat Tomaszów Lubelski.

– Regulamin –
Świąteczny turniej koszykówki 5×5
o Puchar Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu.

§ 1
Organizatorzy:
1. Organizator: OSiR Zamość.
2. Współorganizatorzy: Stowarzyszenie Akademia Koszykówki Zamość oraz UKS III LO Zamość.
§ 2
Uczestnictwo:
1. Drużyny amatorskie.
§ 3
System rozgrywek:
1. W drodze losowania cztery drużyny zostaną przyporządkowane do dwóch grup A i B.
2. Zostaną rozegrane cztery mecze.
§ 4
Klasyfikacja:
1. Zwycięskie drużyny z grup A i B, zagrają o miejsca 1/2 (finał), przegrani o miejsca 3/4.
§ 5
Przepisy gry:
Oficjalne przepisy i interpretacje gry w koszykówkę z zastrzeżeniem § 6-9.
§ 6
1. Czas gry – 4 x 10 minut bez zatrzymywania czasu gry.
2. Czas gry zatrzymywany jedynie w ostatnich czterech minutach czwartej kwarty.
3. Zawodnicy przed wprowadzeniem piłki do gry nie podają jej sędziemu, z wyjątkiem sytuacji wskazanej w ust. 2.
4. Zmiany zawodników dokonywane są w trakcie gry, bez zatrzymywania zegara (tzw. zmiany „hokejowe”) i mogą odbywać się w strefie własnej ławki rezerwowych.
§ 7
Dyscyplina:
1. Po otrzymaniu dwóch przewinień technicznych w meczu, zawodnik zostaje odsunięty od kolejnego meczu.
2. Po otrzymaniu faula dyskwalifikującego zawodnik zostaje wykluczony z udziału w turnieju.
§ 8
1. Każdy mecz prowadzi dwóch sędziów boiskowych LZKosz oraz obsługa techniczna stolika (OTS).
§ 9
1. Drużyna może rozpocząć mecz w co najmniej pięcioosobowym składzie.
2. Każda z drużyn musi posiadać jednolity komplet koszulek wraz z numerami.
3. Zawodnik w trakcie turnieju nie może zmienić drużyny.
§ 10
1. Miejsce: Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul Królowej Jadwigi 8 w Zamościu.
2. Termin rozegrania turnieju: 19.12.2020 r.
3. Godzina rozpoczęcia turnieju: 14.00.
4. Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest przygotowanie i przekazanie wykazu członków drużyny przed pierwszym meczem do sędziego głównego zawodów.
§ 11
Sprawy organizacyjne:
1. Organizator prowadzi klasyfikację „króla strzelców”.
2. Drużyny po zakończeniu turnieju otrzymają dyplomy i puchary.
§ 12
1. W sprawach związanych z rozgrywkami należy się kontaktować z Marek Nieścior, tel. kom, 502-377-767.
§ 13
1. Zawodnicy, trenerzy oraz opiekunowie zobowiązani są przestrzegać regulaminu korzystania z obiektu na którym rozgrywane są mecze.
2. Zawodnicy, trenerzy oraz opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody materialne powstałe z ich winy, a także z winy ich kibiców podczas trwania rozgrywek w obiektach, w których prowadzone są mecze.
§ 14
1. Za rzeczy pozostawione w szatniach oraz hali sportowej organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.
2. Organizator zapewnia obsługę medyczną podczas trwania rozgrywek.
3. Organizatorzy nie ubezpieczają zawodników biorących udział w rozgrywkach. Osoby te powinny ubezpieczyć się na własny koszt.
4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z udziałem w turnieju.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania materiałów audiowizualnych, zrealizowanych podczas turnieju, a w szczególności zdjęć, materiałów filmowych, nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny rozpoczęcia turnieju.
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje sędzia główny turnieju.