SZS. Koszykówka – regulamin licealiada, rok szkolny 2019/2020.

I. Uczestnictwo – zawody przeprowadzane są osobno w kategoriach dziewcząt i chłopców. Drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły ponadpodstawowej, urodzeni w 2000 i młodsi (szkoły dzienne). Zespół liczy do 12 zawodników (w turnieju).
II. Przepisy gry – czas gry: w turnieju 4 x 8 minut. W razie remisu zarządza się 5 minutowe dogrywki. W każdej kwarcie zespół ma prawo do jednej – 1 – minutowej przerwy na żądanie. W czwartej kwarcie dodatkowo jeszcze jedną. Rozgrywki dziewcząt odbywać się będą piłką nr 6, chłopców piłką nr 7.
III. Punktacja – za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 pkt, przegrana 1 pkt, walkower 0 pkt. O kolejności zespołów decydują kolejno: 1. większa liczba zdobytych punktów 2. jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów: a) większa liczba zdobytych koszy w meczach pomiędzy zainteresowanymi zespołami (bezpośredni mecz /-e) w grupie, b) lepszy stosunek koszy zdobytych do straconych w meczach pomiędzy zainteresowanymi drużynami w grupie, c) lepszy stosunek koszy zdobytych do straconych we wszystkich meczach w grupie, d) większa liczba zdobytych koszy we wszystkich meczach w danej grupie, e) jeżeli wszystkie powyższe zasady nie przyniosą rozstrzygnięcia, klasyfikację końcową ustala się drogą losowania.