Turniej koszykówki dla uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych o Puchar Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego w Zamościu. Regulamin oraz harmonogram.

Turniej koszykówki dla uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych o Puchar Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego w Zamościu.

Regulamin:
 Trenerzy! Przed rozpoczęciem meczu wręczamy sekretarzowi listę imion, nazwisk oraz numerów członków drużyny, którzy wezmą udział w meczach, jak również nazwisko kapitana oraz trenera. 

🏀 mecz składa się z 4 kwart po 8 minut każda bez zatrzymywania czasu gry,
🏀 przerwy pomiędzy kwartami trwają – 2 minuty,
🏀 jeżeli po zakończeniu 4 kwarty wynik jest nierozstrzygnięty, mecz będzie kontynuowany tyloma dogrywkami, ile potrzeba będzie do rozstrzygnięcia wyniku meczu. Każda dogrywka trwa – 3 minuty,
🏀 każda drużyna ma prawo do 1 przerwy na żądanie w pierwszej połowie meczu, 1 przerwy na żądanie w drugiej połowie oraz 1 przerwy na żądanie w każdej dogrywce. Niewykorzystane przerwy nie mogą być przenoszone na następną połowę lub dogrywkę. Każda przerwa na żądanie trwa – 1 minutę, 
🏀 system gier – „każdy z każdym”. Klasyfikacja: 2 punkty za każdy wygrany mecz, 1 punkt za przegrany mecz ( włącznie z przegranymi na skutek braku zawodników), 0 punktów za mecz przegrany walkowerem. Jeżeli 2 lub więcej drużyn mają równą liczbę punktów po rozegraniu wszystkich meczów, to o kolejności miejsc decyduje(-ą) wynik(-i) meczu(-ów) pomiędzy tymi drużynami. Jeżeli liczba punktów w meczach pomiędzy tymi drużynami wciąż jest taka sama, klasyfikację ustala się wg poniższych zasad, w następującej kolejności:
– decyduje większa różnica koszy zdobytych do straconych w meczach pomiędzy tymi drużynami,
– decyduje większa liczba koszy zdobytych w meczach pomiędzy tymi drużynami,
– decyduje większa różnica koszy zdobytych do straconych we wszystkich meczach w danej grupie,
– decyduje większa liczba koszy zdobytych we wszystkich meczach w danej grupie,
– jeżeli powyższe zasady w dalszym ciągu nie dają roztrzygnięcia, klasyfikację końcową ustala się w drodze losowania.
🏀 rozgrywki dziewcząt odbywać się będą piłkami nr 6, rozgrywki chłopców – piłkami nr 7,
 🏀 oficjalne przepisy raz interpretacje gry w koszykówkę 2017 r.,
🏀 obsługa sędziowska LZKosz,
🏀 kwestie nieobjęte regulaminem rozstrzyga organizator turnieju.

Harmonogram gier:
Dziewczęta:
9.00 –
III LO Zamość vs I LO Zamość
10.20 – I LO Krasnystaw vs I LO Zamość
11.40 – III LO Zamość vs I LO Krasnystaw
Chłopcy:
9.40 –
III LO Zamość vs ZSP 3 Zamość
11.00 – I LO Biłgoraj vs I SLO Zamość
12.20 – III LO Zamość vs I SLO Zamość
13.00 – ZSP 3 Zamość vs I LO Biłgoraj
13.40 – III LO Zamość vs I LO Biłgoraj
14.20 – I SLO Zamość vs ZSP 3 Zamość