Podsumowanie pierwszego turnieju koszykówki 3×3 w ramach Zamojskiej Ligi Koszykówki 2023 r.

Harmonogram gier/wyniki na żywo – Zamojska Liga Koszykówki 3×3 i 5×5 dla uczniów szkół ponadpodstawowych

ZAMOJSKA LIGA KOSZYKÓWKI 3X3 – DZIEWCZĄT:
W pierwszym oraz w drugim turnieju koszykówki 3×3, drużyny rozegrają mecze z zastosowaniem systemu gry „każdy z każdym”. Po ich zakończeniu zostanie sporządzona klasyfikacja końcowa.
HARMONOGRAM GIER:
22.09.2023 r.:
1. 2 LO vs ZSP 3 – 4:2
2. 3 LO vs ZSP 3 – 16 :5
3. 3 LO vs 2 LO – 11:2
6.10.2023 r.:
4. 2 LO vs ZSP 3 – 8:2
5. 3 LO vs ZSP 3 – 8:2
6. 3 LO vs 2 LO – 12:5

ZAMOJSKA LIGA KOSZYKÓWKI 3X3 – CHŁOPCÓW:
W trakcie trwania dwóch turniejów koszykówki 3×3, zostanie rozegranych 15 meczów, z zastosowaniem systemu gry „każdy z każdym”. Po ich zakończeniu zostanie sporządzona klasyfikacja końcowa.
HARMONOGRAM GIER:
22.09.2023 r.:
1. 3 LO vs I SLO – 10:17
2. ZSP 2 vs ZSP 3 – 2:7
3. ZSP 1 vs 2 LO – 11:13
4. 3 LO vs ZSP 3 – 22:13
5. I SLO vs 2 LO – 9:7 (po dogrywce)
6. ZSP 2 vs ZSP 1 – 2:14
7. 3 LO vs 2 LO – 18:13
6.10.2023 r.:
8. ZSP 3 vs ZSP 1 – 8:12
9. I SLO vs ZSP 2 – 15:7
10. 3 LO vs ZSP 1 – 21:4
11. 2 LO vs ZSP 2 – 21:3
12. ZSP 3 vs I SLO – 8:11
13. 3 LO vs ZSP 2 – 21:5
14. ZSP 1 vs I SLO – 7:15
15. 2 LO vs ZSP 3 – 10:11

ZAMOJSKA LIGA KOSZYKÓWKI 5X5 – DZIEWCZĄT:
W pierwszym oraz w drugim turnieju koszykówki 5×5, drużyny rozegrają mecze z zastosowaniem systemu gry „każdy z każdym”. Po ich zakończeniu zostanie sporządzona klasyfikacja końcowa.
HARMONOGRAM GIER:
27.10.2023 r.
1. 2 LO vs ZSP 3 – 64:10 (20:2, 18:2, 8:3, 18:3)
2. 3 LO vs ZSP 3 – 43:4 (dwie kwarty: 26:4, 17:0)
3. 3 LO vs 2 LO 48:10 (15:2, 10:1, 12:2, 11:5)
17.11.2023 r.
4. 2 LO vs ZSP 3 – 20:0
5. 3 LO vs ZSP 3 – 20:0
6. 3 LO vs 2 LO – 82:20 (22:4, 20:2, 18:2, 22:12)
17.11.2023 r. Oficjalne zakończenie i podsumowanie rozgrywek Zamojskiej Ligi Koszykówki – wręczenie pucharów i dyplomów za uzyskane osiągnięcia indywidualne i zespołowe w koszykówce 3×3 i 5×5.

ZAMOJSKA LIGA KOSZYKÓWKI 5X5 – CHŁOPCÓW
W trakcie trwania dwóch turniejów koszykówki 5×5, zostanie rozegranych 10 meczów (jedna drużyna pauzuje), z zastosowaniem systemu gry „każdy z każdym”. Po ich zakończeniu zostanie sporządzona klasyfikacja końcowa.
HARMONOGRAM GIER:
20.10.2023 r.
I SLO – pauza
1. 2 LO vs ZSP 3 – 46:28 (17:4, 11:6, 12:7, 6:11)
2. 3 LO vs ZSP 1 – 85:37 (26:15, 21:4, 21:7, 17:11)
3. I SLO vs ZSP 3 – 41:45 (9:12, 4:8, 11:11, 17:14)
pauza – ZSP 1
4. 3 LO vs 2 LO – 50:27 (17:4, 12:8, 13:13, 8:2)
5. I SLO vs ZSP 1 – 38:37 (9:14, 8:12, 11:8, 10:3)
3.11.2023 r.
6. ZSP 3 vs 3 LO – 29:74 (12:19, 1:23, 9:21, 7:11)
pauza – 2 LO
7. I SLO vs 3 LO – 39:78 (8:21, 6:23, 10:18, 15:16)
8. ZSP 1 vs 2 LO – 27:49 (12:4, 6:18, 4:13, 5:14)
ZSP 3 – pauza
9. I SLO vs 2 LO – 55:64 (13:10, 17:22, 11:20, 14:12)
3 LO – pauza
10. ZSP 1 vs ZSP3 – 25:50 (3:11, 9:14, 2:7, 11:18)


Projekt realizowany jest w ramach Programy Mikro Granty, którego Operatorem Krajowym jest Fundacja Orły Sportu, finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.