[Aktualizacja – 19.10.2020 r.] Strefa Rodzica – informacje bieżące.

Aktualny harmonogram treningów dostępny w zakładce Grafik.

Szczegółowe informacje oraz terminarz rozgrywek kadetów (U15) dostępne w zakładce U15 M 2020/21.

Badania lekarskie: zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 568) oraz stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia orzeczenia lekarskie dla sportowców wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których termin ważności upłynął po dniu 7 marca 2020 r., zachowują swoją ważność – nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

[Pobierz] Informacje oraz terminarz – rozgrywki kadetów (U15M) w sezonie 2020/21.

I etap rozgrywek strefowych:

Rozgrywki strefowe prowadzone będą w dwóch etapach. Pierwszy etap – rozgrywki w grupach „A” (grupa podkarpacka) i „B” (grupa lubelska). Weryfikacje tych grup prowadzą odpowiednie okręgi i do nich należy przesyłać protokoły wraz ze składem drużyn do protokołu przekazywanych sekretarzowi przez kierownictwo danego zespołu. Zgodnie z Regulaminem Rozgrywek gospodarze poszczególnych spotkań zobowiązani są do wpisania wyniku bezpośrednio w ESOR do godz. 21.00 po meczu oraz do wpisywania statystyk i zeskanowanych protokołów z meczu najpóźniej w pierwszym dniu roboczym do godz. 20.00.

II etap rozgrywek strefowych – o awans do rozgrywek centralnych i o miejsce w strefie odbywać się będzie na następujących zasadach:

– zespoły, które zajęły 1 i 2 miejsce w swojej grupie rozgrywać będą mecze z zespołami grupy drugiej z tych samych miejsc o miejsca 1-4 w strefie z zaliczeniem meczy z grup pomiędzy zainteresowanymi zespołami,

– zespoły z 3 miejsc z grup (A3 i B3) będą grać o V miejsce w strefie – mecz i rewanż, zespoły z 4 miejsc (A4 i B4) o VII miejsce w strefie, zespoły z 5 miejsc (A5 i B5) o IX miejsce w strefie a zespoły z 6 miejsc (A6 i B6) o XI miejsce w strefie,

– zespół z grupy B, który w pierwszym etapie zajął 7 miejsce kończy rywalizację po I etapie zajmując ostatecznie miejsce XIII w strefie.

Drugi etap rozgrywek strefowych weryfikuje WGiD PZK i do niego należy przesyłać pocztą oryginał protokołu meczu wraz ze składem drużyn do protokołu przekazywanych sekretarzowi przez kierownictwo danego zespołu.

Ze strefy do rozgrywek centralnych awansują 3 pierwsze zespoły ze strefy i wyrażą pisemną zgodę na udział w rozgrywkach centralnych. W przypadku, gdy któryś z zespołów zrezygnuje z rozgrywek centralnych prawo udziału uzyskuje następny zespół w tabeli, itd.

Komunikat WGiD LZKosz nr 3 z dnia 08.10.2020_terminarz cyklu_U15 M_(kadet)

Zamość Basket Cup 2020 – druga edycja. Turniej koszykówki dla uczniów szkół podstawowych.

– Regulamin –
– Zamość Basket Cup 2020 r., druga edycja –
– Turniej koszykówki dla uczniów Szkół Podstawowych –

§ 1
Cele:
Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży, stworzenie możliwości rywalizacji sportowej, promowanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości sportu, wyłonienie uzdolnionych uczniów oraz szkoły, która zdobędzie tytuł Mistrza Zamościa w koszykówce chłopców.
§ 2
Organizatorzy:
Organizator: Stowarzyszenie AKADEMIA KOSZYKÓWKI ZAMOŚĆ.
Współorganizator: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu.
§ 3
Miejsce i godzina rozegrania turnieju:
Turniej zostanie rozegrany dnia 27 listopada lub 18 grudnia 2020 r., od godz. 9.00 w hali sportowo – widowiskowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu, ul. Królowej Jadwigi 8.
Termin rozegrania turnieju może ulec zmianie ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną SARS-CoV-2. Weryfikacja drużyn odbędzie się o godz. 8.30.
§ 4
Uczestnictwo:
Drużyny stanowią uczniowie – chłopcy, jednej szkoły podstawowej urodzeni w 2007 r. i młodsi. Każdy zespół może liczyć nie więcej niż dwunastu (12) uprawnionych do gry członków drużyny. Mecz nie może się rozpocząć, jeżeli jedna z drużyn nie jest w stanie wystawić pięciu (5) zawodników gotowych do gry.
§ 5
Zapisy:
Zapisy na stronie: akademiakoszykowkizamosc.pl, zakładka kontakt – formularz kontaktowy. Wybieramy opcję – zapisy na turniej, podając imię i nazwisko trenera/opiekuna, numer telefonu oraz adres e-mail osoby kontaktowej. W treści wiadomości wpisujemy nazwę i adres szkoły oraz skład drużyny.
Liczba miejsc ograniczona – maksymalnie sześć (6) drużyn zagra w turnieju, decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy trwać będą do zgłoszenia szóstej drużyny. Po zgłoszeniu szóstej drużyny (6) zgłoszenia nie będą przyjmowane.
§ 6
System rozgrywek:
Podział zespołów na grupy oraz system rozgrywania turnieju zostaną opracowane osobno przez organizatora, w zależności od liczby zgłoszonych drużyn i zostaną opublikowane w postaci komunikatu na stronie: koszykowkawzamosciu.pl, przed rozpoczęciem turnieju.
§ 7
Klasyfikacja drużyn:
Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 punkty, przegrane 1 punkt, walkower 0 punktów. Jeżeli dwie (2) lub więcej drużyn ma równą liczbę punktów po rozegraniu wszystkich meczów w danej grupie, to o kolejności miejsc decyduje (-ą) wynik (-i) meczu (-ów) pomiędzy tymi drużynami. Jeżeli liczba punktów w meczach pomiędzy tymi drużynami wciąż jest taka sama, klasyfikację ustala się według poniższych zasad, w następującej kolejności:
– decyduje większa różnica koszy zdobytych i straconych w meczach pomiędzy tymi drużynami,
– decyduje większa liczba koszy zdobytych w meczach pomiędzy tymi drużynami,
– decyduje większa różnica koszy zdobytych i straconych we wszystkich meczach w danej grupie,
– decyduje większa liczba koszy zdobytych we wszystkich meczach w danej grupie.
Jeżeli, przed rozegraniem wszystkich meczów w grupie, sytuacja nadal jest nierozstrzygnięta, to drużyny z tą samą punktacją współdzielą miejsce w tabeli. Jeżeli, po zakończeniu fazy grupowej, powyższe zasady nadal nie dają rozstrzygnięcia, klasyfikację końcową ustala się w drodze losowania.
§ 8
Przepisy gry:
Oficjalne Przepisy Gry w Koszykówkę oraz Interpretacje.
Dla potrzeb turnieju wprowadzono następujące modyfikacje:
1. Mecz składa się z czterech (4) kwart po sześć (6) minut każda.
2. Przerwy meczu pomiędzy pierwszą i drugą kwartą (pierwsza połowa) oraz trzecią i czwartą kwartą (druga połowa), jak również przed każdą dogrywką, trwają dwie (2) minuty każda.
3. Przerwa meczu pomiędzy połowami trwa pięć (5) minut.
4. Jeśli po zakończeniu czwartej kwarty wynik jest nierozstrzygnięty, mecz będzie kontynuowany tyloma trzyminutowymi (3) dogrywkami, ile potrzeba będzie do rozstrzygnięcia wyniku meczu.
5. Drużyny zmieniają kosze przed drugą połową.
6. We wszystkich dogrywkach drużyny grają na te same kosze, na które grały w czwartej kwarcie.
7. Każda drużyna ma prawo do jednej (1) przerwy na żądanie w pierwszej połowie meczu, jednej (1) przerwy na żądanie w drugiej połowie oraz jednej (1) przerwy na żądanie w każdej dogrywce. Niewykorzystane przerwy nie mogą być przenoszone na następną kwartę/połowę lub dogrywkę. Każda przerwa na żądanie trwa jedną (1) minutę.
8. Przerwa na żądanie może być przyznana w trakcie możliwości przyznania przerwy na żądanie wg przepisów gry w koszykówkę.
9. Tylko trener ma prawo prosić o przerwę na żądanie.
10. Drużyna może zmienić zawodnika (-ów) podczas możliwości dokonania zmiany wg przepisów gry w koszykówkę.
11. Wszyscy uprawnieni do gry członkowie drużyny mogą brać udział w grze w dowolnym wymiarze, o ile nie przekroczyli limitu fauli lub nie zostali zdyskwalifikowani.
12. Każdy mecz z wyjątkiem pkt. 13, rozgrywany będzie bez zatrzymywania czasu zegarowego, tylko na przerwy na żądanie.
13. W przypadku wyrównanego meczu, zegar czasu gry zatrzymywany będzie w sytuacji martwej piłki w dwóch ostatnich minutach czwartej (4) kwarty oraz na rzuty wolne w dwóch ostatnich minutach czwartej (4) kwarty.
14. Nie będzie wykonywany pomiar czasu akcji.
15. Gra rozgrywana będzie piłką nr 6.
16. Kosze zawieszone będą na wysokości 3,05 cm.
17. Rzuty wolne wykonywane będą w odległości 5, 80 m od wewnętrznej krawędzi linii końcowej.
18. W turnieju będzie obowiązywać – nakaz obrony systemem „każdy swego”, który ma na celu dostosowanie zachowań defensywnych zawodników oraz organizacji gry w obronie do ich umiejętności ofensywnych na tym etapie szkolenia. Ponadto nakaz ten ma umożliwić nabycie i utrwalenie prawidłowych nawyków podczas gry w ataku, jak i obronie. Nakaz obrony „każdy swego” wyklucza obronę „zona press” czyli obronę strefową na całym boisku. Dozwolone jest natomiast stosowanie obrony „każdy swego” na całym boisku z podwajaniem w dowolnym miejscu boiska.
W związku z powyższym, przy interpretacji nakazu gry obrony „każdy swego” należy zwrócić szczególną uwagę na następujące zachowania zawodników obrony: brak nacisku na zawodnika z piłką, przebywanie w obszarze ograniczonym zawodnika obrony niemające uzasadnienia ustawieniem zawodników w ataku przez więcej niż 5 sekund (tzw. błąd 5 sekund w obronie), brak zmiany pozycji na boisku zawodników obrony pomimo zmian pozycji zawodników ataku. Za realizację niniejszych postanowień odpowiada trener drużyny, a w razie jego nieobecności asystent trenera (jeśli jest obecny) lub zawodnik pełniący funkcję kapitana drużyny. W przypadku niezastosowania się do nakazu obrony systemem „każdy swego”  po raz pierwszy – sędzia ma obowiązek przerwać grę i zwrócić uwagę trenerowi zespołu, że nie stosuje on zasad obrony gry „każdy swego”. Po zwróceniu uwagi grę należy wznowić zgodnie z przepisami gry w koszykówkę. Po raz kolejny – wobec trenera drużyny winnej naruszenia zasad orzeczony zostanie faul techniczny (zapisany trenerowi z indeksem B) ze wszystkimi tego konsekwencjami. Po raz kolejny – gdy trener drużyny został już wcześniej zdyskwalifikowany – sędzia ma obowiązek przerwać grę, bez orzekania faula technicznego i zarządzić wykonanie jednego rzutu wolnego przez dowolnego zawodnika drużyny ataku, a następnie wręczyć piłkę drużynie ataku do wprowadzenia jej do gry z przedłużenia linii środkowej naprzeciw stolika sędziowskiego.
§ 9
Sprawy organizacyjne:
1. Zgłoszenie do turnieju jest jednoznaczne z deklaracją przestrzegania regulaminu, przepisów gry i innych.
 2. Zespół reprezentujący szkołę składa się wyłącznie z uczniów jednej szkoły.
3. Zawodnicy, trenerzy oraz opiekunowie zobowiązani są przestrzegać regulaminu korzystania z obiektu na którym rozgrywane są mecze.
4. Zawodnicy, trenerzy oraz opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody materialne powstałe z ich winy, a także z winy ich kibiców podczas trwania rozgrywek w obiektach, w których prowadzone są mecze.
5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione rzeczy.
6. Organizatorzy zapewniają obsługę medyczną podczas trwania turnieju.
7. Organizatorzy nie ubezpieczają zawodników biorących udział w turnieju.
8. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za powstałe szkody, w tym kontuzje podczas trwania turnieju.
9. Organizatorzy zapewniają puchary, dyplomy, nagrody indywidualne oraz drużynowe.
10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania materiałów audiowizualnych, zrealizowanych podczas turnieju, a w szczególności zdjęć, materiałów filmowych, nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych.
11. Ogłoszenie wyników turnieju, wręczenie nagród indywidualnych i drużynowych, odbędzie się na zakończenie turnieju.
12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje organizator turnieju.
13. Bieżące informacje, terminarz, harmonogram spotkań, wyniki, zdjęcia, skróty wideo dostępne będą na stronie: akademiakoszykowkizamosc.pl, koszykowkawzamosciu.pl oraz facebook – Akademia Koszykówki Zamość.

Niepokonani drugi rok z rzędu. Camaro Zamość wygrywa 13. edycję Alco Cup 2020.

Drużyna Camaro Zamość po raz drugi z rzędu wygrywa turniej koszykówki 3×3 – Alco Cup, który odbył się 12 września na boiskach Centrum Kultury Fizycznej UMCS przy ulicy Langiewicza 22 w Lublinie. Zamojską drużynę reprezentowali: Marek Nieścior, Michał Toczyński, Marcin Maziarczyk oraz Tomasz Wójcik.

View this post on Instagram

Camaro Zamość wygrywa Alco Cup 2020 r.

A post shared by Przemysław Mazurek (@akademiakoszykowkizamosc) on