Sportowe zakończenie wakacji nad zamojskim zalewem w 2022 r. Turniej koszykówki 3×3 w kat. Open M.

Zakwalifikowane drużyny, według kolejności zgłoszeń:
1. Vemat 3×3 Tomaszów Lubelski,
2. 3×3 Zamość,
3. FC Amatorzy,
4. Sliders,
5. UKS III LO Zamość U 17,
6. Szerszenie 3×3.

– REGULAMIN –
– TURNIEJ KOSZYKÓWKI 3×3 –

§ 1
Cele:
 Wyłonienie najlepszych zespołów koszykarskich w środowisku lokalnym, promocja miasta Zamość, popularyzacja koszykówki 3×3, promowanie aktywnego stylu życia.

§ 2
Organizatorzy:
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu, Akademia Koszykówki Zamość oraz Miasto Zamość.

§ 3
Data, godzina i miejsce:
 27 sierpnia 2022 r. o godz. 10.00. Weryfikacja drużyn, godz. 9.00 – 9.50. W zależności od warunków atmosferycznych turniej zostanie rozegrany przy zamojskim zalewie lub w hali sportowo – widowiskowej Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Królowej Jadwigi 8 w Zamościu.

§ 4
Prawo udziału: 
Osoby pełnoletnie, bez ograniczeń wiekowych. Liczba miejsc jest ograniczona, maksymalnie dziesięć (10) drużyn zagra w turnieju. O zakwalifikowaniu drużyn do turnieju decydować będzie kolejność ich zgłoszeń. Każdy zespół może zgłosić skład osobowy w liczbie minimum 3 (trzech) a maksimum 4 (czterech) zawodników. W trakcie turnieju zawodnik ujęty w zgłoszeniu może reprezentować tylko jeden zespół. Każdy członek drużyny w trakcie gry powinien nosić koszulkę oznaczoną z przodu i z tyłu wyraźnym numerem w kolorze kontrastującym z kolorem koszulki. Drużyny, które nie będą posiadać koszulek z numerami, będą mogły wykorzystać znaczniki z numerami przygotowane przez Organizatorów.

§ 5
Zgłoszenia:
Do 24 sierpnia 2022 r. – Przemysław Mazurek, tel. kom. 501-141-957.

§ 6
Wpisowe:
150, 00 zł (sto pięćdziesiąt złotych), płatne gotówką w trakcie weryfikacji drużyn w dniu turnieju.

§ 7
Przepisy gry:
Oficjalne przepisy gry w koszykówkę 3×3 zatwierdzone przez Międzynarodową Federację Koszykówki FIBA. Każdy mecz prowadzony będzie przez dwóch licencjonowanych sędziów koszykówki. Asystować im będą sekretarz, operator tablicy wyników i mierzący czas akcji.

 § 8
System gry:
Zostanie opracowany przez organizatorów w zależności od liczby zgłoszonych drużyn.

§ 9
Nagrody:
Puchary, dyplomy oraz pakiety upominkowe.

§ 10
Atrakcje:
Grill oraz dj nad zamojskim zalewem. 

§ 11
Obowiązek informacyjny:
Bieżące informacje, terminarz, harmonogram spotkań, wyniki, zdjęcia, skróty wideo, dostępne będą na stronach internetowych: osir.zamosc.pl oraz www.koszykowkawzamosciu.pl. Realizując art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenie Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej Rozporządzeniem) informuję: Administratorem Danych Osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu, ul. Królowej Jadwigi 8, 22-400 Zamość (zwany dalej OSiR Zamość) tel .84 677 54 66, e-mail: sekretariat@osir.zamosc.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod nr telefonu 84 677 54 66 lub adresem poczty elektronicznej: iod@osir.zamosc.pl. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestnictwa w Mistrzostwach Polski Samorządowców w koszykówce 3×3 zwanym dalej Turniejem. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez rok od zakończenia Turnieju, zdjęcia będą  przetwarzane przez okres określony przepisami. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do uczestnictwa w Turnieju. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. Wizerunek będzie udostępniony na stronie OSiR oraz na stronie www.koszykowkawzamosciu.pl. OSiR Zamość nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany i nie dokonuje ich profilowania. W związku z przetwarzaniem danych przez Administratora Danych Osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia, oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych niezgodnie z celem, dla którego zostały zebrane. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia przysługuje Pani/Panu w każdym czasie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.