Koszykówka 3×3. Licealiada rejonowa w zamojskim 3 LO – rok szkolny 2022/2023.

26 kwietnia 2023 r. w hali sportowej zamojskiego 3 LO od godz. 10.00 zostanie rozegrana rejonowa licealiada w koszykówce 3×3 – dziewczęta i chłopcy. Drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły ponadpodstawowej urodzeni w 2006 r. i młodsi.

 

Szczegółowy Regulamin:
1. Każda drużyna składa się z nie więcej niż 4 uprawnionych do gry członków drużyny, (3 zawodników na boisku i 1 zmiennik).
2. Trenerzy nie mogą przebywać na boisku lub/i na miejscach dla zmienników lub/i nie mogą zdalnie komunikować się spoza boiska.
3. Regularny czas gry (dla rozgrywek oficjalnych oraz ten rekomendowany) to jedna 10 -minutowa część gry. W zależności od liczby zgłoszonych drużyn, zegar czasu gry należy zatrzymać w sytuacjach martwej piłki oraz podczas rzutów wolnych.
4. Przerwa meczu pomiędzy regularnym czasem gry a dogrywką trwa 1 minutę.
5. Jeśli po zakończeniu regularnego czasu gry wynik jest nierozstrzygnięty, zarządza się dogrywkę. Drużyna, która jako pierwsza zdobędzie 2 punkty w dogrywce, wygrywa mecz.
6. Rzut monetą decyduje o tym, której drużynie przyznane zostanie posiadanie piłki na rozpoczęcie meczu. Drużyna, która wygra losowanie ma prawo wybrać posiadanie piłki na rozpoczęcie meczu lub ewentualnej dogrywki.
7. Regularny czas gry lub dogrywka rozpoczyna się, kiedy piłka znajduje się w rękach zawodnika ataku po tym, jak zakończyła się wymiana piłki.
8. Regularny czas gry kończy się, kiedy zabrzmi sygnał zegara czasu gry oznajmiający koniec regularnego czasu gry lub kiedy drużyna zdobędzie 21 lub 22 punkty (cokolwiek zdarzy się pierwsze) w regularnym czasie gry (nagła śmierć).
9. Dogrywka kończy się, kiedy jedna z drużyn zdobędzie 2 lub więcej punktów w czasie jej trwania.
10. Jeśli nastąpi sytuacja rzutu sędziowskiego, gra zostanie wznowiona wymianą piłki przez drużynę, która była ostatnią drużyną broniącą.
11. Punkty są przyznawane drużynie atakującej, kiedy piłka wpadła do kosza w następujący sposób: kosz z rzutu wolnego zalicza się jako 1 punkt., kosz z rzutu z pola wewnątrz łuku (pole rzutów 1-punktowych) zalicza się jako 1 punkt, kosz z rzutu z pola za łukiem (pole rzutów 2-punktowych) zalicza się jako 2 punkty.
12. Jeżeli zawodnik dobija piłkę do kosza podczas zbiórki w obronie nie mając piłki w posiadaniu lub skieruje piłkę bezpośrednio do kosza poprzez dotkniecie piłki w czasie podania lub kozłowania przeciwnika, punkty zostają zapisane ostatniemu zawodnikowi drużyny ataku będącemu w posiadaniu piłki. Jeżeli to dotknięcie ma miejsce w obszarze rzutów 1-punktowych, kosz zalicza się za 1 punkt. Jeżeli to dotknięcie ma miejsce w obszarze rzutów 2-punktowych, kosz zalicza się za 2 punkty.
13. Jeżeli zawodnik nieumyślnie wrzuca piłkę do kosza, punkty zostają zapisane ostatniemu zawodnikowi drużyny ataku będącemu w posiadaniu piłki.
14. Jeżeli zawodnik celowo wrzuca piłkę do kosza, popełnia błąd i kosz nie zostaje zaliczony. Gra zostanie wznowiona przez drużynę będącą ostatnio w ataku poprzez wymianę piłki.
15. We wszystkich sytuacjach, w których drużyna obrony ustanawia posiadanie piłki i zdobywa punkty bez wyjścia z piłką poza łuk, punkty nie zostają zaliczone, jako że drużyna nie wyszła z piłką za łuk, zanim wykonała próbę rzutu obejmującą także kontrolowane dobitki.
16. Posiadanie piłki, przyznane którejkolwiek z drużyn, następujące po każdej sytuacji martwej piłki rozpoczyna się/wznawiane jest wymianą piłki (pomiędzy zawodnikiem obrony oraz ataku) za łukiem na szczycie boiska.
17. Zawodnik ataku wykonujący wymianę piłki musi być za łukiem (żadna z jego stóp nie może być wewnątrz łuku ani na linii łuku) na szczycie boiska (zwrócony twarzą do tablicy kosza). Pomiędzy zawodnikami ataku i obrony, wykonującymi wymianę piłki, musi być zachowany odpowiedni dystans (w przybliżeniu 1 m). Podczas gry, jeżeli zawodnicy obrony i ataku znajdują się na swoich prawidłowych pozycjach, procedura wymiany piłki nie wymaga udziału sędziów. Jeżeli zawodnicy nie znajdują się na swoich prawidłowych pozycjach (lub wykonują wymianę piłki nieprawidłowo), sędzia podaje piłkę bezpośrednio do zawodnika obrony zapewniając prawidłową procedurę wymiany piłki. Na rozpoczęcie regularnego czasu gry lub dogrywki wymianę piłki administruje sędzia.
18. Każdej drużynie przysługuje 1 przerwa na żądanie. Wszystkie przerwy na żądanie trwają 30 sekund. Niewykorzystana przerwa na żądanie może zostać przeniesiona na dogrywkę.
19. Zmiennik może wejść do gry bez wcześniejszego powiadomienia sędziów lub sędziów stolikowych, podczas gdy piłka jest martwa i zegar czasu gry zatrzymany.
20. Zmiany mogą odbywać się tylko za linią końcową i nie wymagają żadnego działania ze strony sędziów lub sędziów stolikowych.
21. Zawodnik ataku, po tym jak jego drużyna wyszła z piłką za łuk, nie może trzymać piłki lub/i kozłować wewnątrz łuku będąc tyłem lub bokiem do kosza dłużej niż 5 kolejnych sekund. Gra na zwłokę lub zaniechanie aktywnej gry (np. brak próby zdobycia punktów) jest błędem.
22. Po każdym celnym rzucie z gry lub ostatnim rzucie wolnym (z wyjątkiem sytuacji, kiedy następuje posiadanie piłki): zawodnik drużyny, która nie zdobyła punktów wznawia grę poprzez wykozłowanie lub podanie piłki z miejsca bezpośrednio pod koszem (nie zza linii bazowej) na miejsce na boisku znajdujące się za łukiem. Zawodnik obrony nie może starać się zagrać piłką w obszarze półkola bez szarży bezpośrednio pod koszem. Uważa się, że zawodnik znajduje się za łukiem, jeśli żadna z jego stóp nie dotyka miejsca na boisku wewnątrz łuku ani samego łuku.
23. Po każdym niecelnym rzucie z gry lub ostatnim rzucie wolnym (z wyjątkiem sytuacji, kiedy następuje posiadanie piłki): jeżeli zawodnik drużyny ataku zbiera piłkę, to może kontynuować grę w celu zdobycia punktów bez wyprowadzania piłki za łuk, jeżeli zawodnik drużyny obrony zbiera piłkę, musi ją wyprowadzić za łuk (poprzez wykozłowanie jej lub podanie). Jeżeli drużyna obrony przechwytuje lub blokuje piłkę, to musi wyprowadzić piłkę za łuk (poprzez wykozłowanie jej lub podanie). Jeżeli piłka opusza rękę(-ce) zawodnika wykonującego próbę rzutu do kosza z gry zanim została wyprowadzona za łuk, jest to błąd „braku wyjścia z piłką za łuk”, a ewentualny celny rzut z gry nie zostanie zaliczony. Gra zostanie wznowiona wymianą piłki przez drużynę przeciwną.
24. Jeżeli faul zostaje popełniony na zawodniku będącym w akcji rzutowej, to temu zawodnikowi zostaną przyznane rzuty wolne w następującej liczbie: jeżeli rzut z gry jest celny, to punkty zostają zaliczone i dodatkowo przyznany jest 1 rzut wolny. Za 7. faul drużyny zostaną przyznane 2 rzuty wolne. Jeżeli rzut z wewnątrz łuku jest niecelny – 1 rzut wolny. Za 7. faul drużyny zostaną przyznane 2 rzuty wolne. Jeżeli rzut zza łuku jest niecelny, 2 rzuty wolne.
25. Drużyna podlega karze za faule drużyny, po tym jak popełniła 6 fauli drużyny. Faule drużyny 7., 8. i 9. karane są dwoma rzutami wolnymi. Dziesiąty faul drużyny i wszystkie kolejne faule drużyny karane są dwoma rzutami wolnymi i posiadaniem piłki.