Zgrupowanie szkoleniowe Kadry Wojewódzkiej Młodziczek i Młodzików w Szczytnie, 25.06 – 05.07.2019 r.