[Aktualizacja – 19.10.2020 r.] Strefa Rodzica – informacje bieżące.

Aktualny harmonogram treningów dostępny w zakładce Grafik.

Szczegółowe informacje oraz terminarz rozgrywek kadetów (U15) dostępne w zakładce U15 M 2020/21.

Badania lekarskie: zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 568) oraz stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia orzeczenia lekarskie dla sportowców wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których termin ważności upłynął po dniu 7 marca 2020 r., zachowują swoją ważność – nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.