Obsługa techniczna stolika – materiały szkoleniowe.

Zasady protokołowania wraz z wypełnionym wzorem protokołu i załącznika do protokołu.

Protokół meczu PZKosz -zasady protokołowania 2018 r.