Podsumowanie 2. kolejka – Zamojska Liga Koszykówki w sezonie 2019/2020.

2. kolejka: 17.11.2019 r. (niedziela) –  hala III LO Zamość:

Wyniki:

1. mecz, Gladiator vs III LO
77 – 24 (16:4, 27:8, 13:5, 21:7).
Gladiator Zam Złom Sitaniec: Kluczek – 27 pkt., Szwajkowski – 24 pkt., Kowarz – 8 pkt., Olszewski – 6 pkt., Krupa – 4 pkt., Wawrzycki, Machałek – 3 pkt., Cis – 2 pkt. UKS III LO Zamość: Duda – 8 pkt., Bender, Świstowski – 5 pkt., Kowalczuk – 4 pkt., Raczkiewicz – 2 pkt.

2. mecz, Valentino & Vemat vs Camaro
54 – 62 (9:19, 16:13, 10:12, 19:18).
Valentino & Vemat Tomaszów Lubelski: Krosman, Zagórski – 16 pkt., Majewski – 10 pkt., Kawalec, Walentyn – 5 pkt., Marzec – 2 pkt. Camaro Zamość: Nieścior – 29 pkt., Wójcik – 19 pkt., Droździel – 6 pkt., Maziarczyk – 3 pkt., Buryś, Ulanicki – 2 pkt., Szykuła – 1 pkt. Retransmisja meczu dostępna na facebook – Akademia Koszykówki Zamość.

3. mecz, Szerszenie vs „Alley-oop”
25 – 39 (15:8, 1:6, 2:9, 7:16).
Szerszenie Skokówka: Michałowski – 13 pkt., Samulak – 5 pkt., Łyś – 3 pkt., Korneluk, Gajewski – 2 pkt. Stowarzyszenie „Alley-oop” Piaski: Wiśniewski – 13 pkt., Zajączkowski – 9 pkt., Jaszczuk – 6 pkt., Berecki M. – 4 pkt., Grzywacki – 3 pkt., Berecki D., Adamiak – 2 pkt.

OSiR Zamość – pauza.

Turniej koszykówki o Puchar Dyrektora Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Zamość – Zamość Basket Cup 2019 r.


Zgłoszenie do turnieju – Zamość Basket Cup 2019 r. – pobierz.

Załącznik do zgłoszenia. Zgoda rodzica (opiekuna prawnego) na udział ucznia w turnieju koszykówki – Zamość Basket Cup 2019 r. – pobierz.

Niniejsze zgłoszenie wraz z wypełnionymi przez rodziców załącznikami do zgłoszenia, należy posiadać podczas weryfikacji drużyn w dniu i miejscu rozgrywania turnieju. Weryfikacja odbędzie się o godz. 8.30.

Zapisy trwać będą do dnia 8 grudnia 2019 r. Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.

Warunkiem rozegrania turnieju jest zgłoszenie/udział minimum czterech (4) drużyn. Liczba miejsc ograniczona – maksymalnie sześć (6) drużyn zagra w turnieju. Decyduje kolejność zgłoszeń.

W sprawach organizacyjnych należy się kontaktować z Przemysławem Mazurek – tel. 501-141-957.

Trenerzy!
Każdy członek drużyny musi posiadać/nosić koszulkę oznaczoną z przodu i z tyłu wyraźnym numerem. Przed rozpoczęciem pierwszego meczu podajemy sekretarzowi imiona, nazwiska oraz numery członków drużyny, którzy wezmą udział w meczu/meczach, jak również nazwisko kapitana oraz trenera. Wszyscy wpisani do protokołu członkowie drużyny są uprawnieni do gry.

Drużyny, które zagrają w turnieju – wg kolejności zgłoszeń:
1. Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Orląt Lwowskich w Zamościu
2. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Elizy Orzeszkowej w Zamościu
3. Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Szymona Szymonowica w Zamościu
4. Szkoła Podstawowa w Cześnikach
5. Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Stefana Batorego w Zamościu
6. I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej w Zamościu

– Regulamin –
– Zamość Basket Cup 2019 r. –
Turniej o Puchar Dyrektora Wydziału Oświaty
Urzędu Miasta Zamość
§ 1
Cele:
Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży, stworzenie możliwości rywalizacji sportowej, promowanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości sportu, wyłonienie uzdolnionych uczniów oraz szkoły, która zdobędzie tytuł Mistrza Zamościa w koszykówce chłopców.
§ 2
Organizatorzy:
Urząd Miasta Zamość, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu oraz Stowarzyszenie „AKADEMIA KOSZYKÓWKI ZAMOŚĆ”.
§ 3
Miejsce i godzina rozegrania turnieju:
Turniej zostanie rozegrany dnia 16 grudnia 2019 r. od godz. 9.00 w hali sportowo-widowiskowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu, ul. Królowej Jadwigi 8. Weryfikacja drużyn odbędzie się o godz. 8.30.
§ 4
Uczestnictwo:
Drużyny stanowią uczniowie – chłopcy, jednej szkoły podstawowej urodzeni w 2007 r. i młodsi. Każdy zespół może liczyć nie więcej niż dwunastu (12) uprawnionych do gry członków drużyny. Mecz nie może się rozpocząć, jeżeli jedna z drużyn nie jest w stanie wystawić pięciu (5) zawodników gotowych do gry.
§ 5
Zapisy:
Zapisy na stronie: akademiakoszykowkizamosc.pl, zakładka kontakt – formularz kontaktowy. Wybieramy opcję – zapisy na turniej, podając imię i nazwisko trenera/opiekuna, numer telefonu oraz adres e-mail osoby kontaktowej. W treści wiadomości wpisujemy nazwę i adres szkoły oraz skład drużyny.
Liczba miejsc ograniczona – maksymalnie sześć (6) drużyn zagra w turnieju, decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy trwać będą do dnia 8 grudnia 2019 r. Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.
§ 6
System rozgrywek:
Podział zespołów na grupy oraz system rozgrywania turnieju zostaną opracowane osobno przez organizatora, w zależności od liczby zgłoszonych drużyn i zostaną opublikowane w postaci komunikatu na stronie: koszykowkawzamosciu.pl, przed rozpoczęciem turnieju.
§ 7
Klasyfikacja drużyn:
Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 punkty, przegrane 1 punkt, walkower 0 punktów. Jeżeli dwie (2) lub więcej drużyn ma równą liczbę punktów po rozegraniu wszystkich meczów w danej grupie, to o kolejności miejsc decyduje (-ą) wynik (-i) meczu (-ów) pomiędzy tymi drużynami. Jeżeli liczba punktów w meczach pomiędzy tymi drużynami wciąż jest taka sama, klasyfikację ustala się według poniższych zasad, w następującej kolejności:
– decyduje większa różnica koszy zdobytych i straconych w meczach pomiędzy tymi drużynami,
– decyduje większa liczba koszy zdobytych w meczach pomiędzy tymi drużynami,
– decyduje większa różnica koszy zdobytych i straconych we wszystkich meczach w danej grupie,
– decyduje większa liczba koszy zdobytych we wszystkich meczach w danej grupie.
Jeżeli, przed rozegraniem wszystkich meczów w grupie, sytuacja nadal jest nierozstrzygnięta, to drużyny z tą samą punktacją współdzielą miejsce w tabeli. Jeżeli, po zakończeniu fazy grupowej, powyższe zasady nadal nie dają rozstrzygnięcia, klasyfikację końcową ustala się w drodze losowania.
§ 8
Przepisy gry:
Oficjalne Przepisy Gry w Koszykówkę oraz Interpretacje.
Dla potrzeb turnieju wprowadzono następujące modyfikacje:
1. Mecz składa się z czterech (4) kwart po sześć (6) minut każda.
2. Przerwy meczu pomiędzy pierwszą i drugą kwartą (pierwsza połowa) oraz trzecią i czwartą kwartą (druga połowa), jak również przed każdą dogrywką, trwają dwie (2) minuty każda.
3. Przerwa meczu pomiędzy połowami trwa pięć (5) minut.
4. Jeśli po zakończeniu czwartej kwarty wynik jest nierozstrzygnięty, mecz będzie kontynuowany tyloma trzyminutowymi (3) dogrywkami, ile potrzeba będzie do rozstrzygnięcia wyniku meczu.
5. Drużyny zmieniają kosze przed drugą połową.
6. We wszystkich dogrywkach drużyny grają na te same kosze, na które grały w czwartej kwarcie.
7. Każda drużyna ma prawo do jednej (1) przerwy na żądanie w pierwszej połowie meczu, jednej (1) przerwy na żądanie w drugiej połowie oraz jednej (1) przerwy na żądanie w każdej dogrywce. Niewykorzystane przerwy nie mogą być przenoszone na następną kwartę/połowę lub dogrywkę. Każda przerwa na żądanie trwa jedną (1) minutę.
8. Przerwa na żądanie może być przyznana w trakcie możliwości przyznania przerwy na żądanie wg przepisów gry w koszykówkę.
9. Tylko trener lub asystent trenera ma prawo prosić o przerwę na żądanie.
10. Drużyna może zmienić zawodnika (-ów) podczas możliwości dokonania zmiany wg przepisów gry w koszykówkę.
11. Wszyscy uprawnieni do gry członkowie drużyny mogą brać udział w grze w dowolnym wymiarze, o ile nie przekroczyli limitu fauli lub nie zostali zdyskwalifikowani.
12. Każdy mecz z wyjątkiem pkt. 13, rozgrywany będzie bez zatrzymywania czasu zegarowego, tylko na przerwy na żądanie.
13. W przypadku wyrównanego meczu, zegar czasu gry zatrzymywany będzie w sytuacji martwej piłki w dwóch ostatnich minutach czwartej (4) kwarty oraz na rzuty wolne w dwóch ostatnich minutach czwartej (4) kwarty.
14. Nie będzie wykonywany pomiar czasu akcji.
15. Gra rozgrywana będzie piłką nr 5.
16. Kosze zawieszone będą na wysokości 260 cm.
17. Rzuty wolne wykonywane będą z odległości 5, 25 m od wewnętrznej krawędzi linii końcowej.
18. W turnieju będzie obowiązywać – nakaz obrony systemem „każdy swego”, który ma na celu dostosowanie zachowań defensywnych zawodników oraz organizacji gry w obronie do ich umiejętności ofensywnych na tym etapie szkolenia. Ponadto nakaz ten ma umożliwić nabycie i utrwalenie prawidłowych nawyków podczas gry w ataku, jak i obronie. Nakaz obrony „każdy swego” wyklucza obronę „zona press” czyli obronę strefową na całym boisku. Dozwolone jest natomiast stosowanie obrony „każdy swego” na całym boisku z podwajaniem w dowolnym miejscu boiska.
W związku z powyższym, przy interpretacji nakazu gry obrony „każdy swego” należy zwrócić szczególną uwagę na następujące zachowania zawodników obrony: brak nacisku na zawodnika z piłką, przebywanie w obszarze ograniczonym zawodnika obrony niemające uzasadnienia ustawieniem zawodników w ataku przez więcej niż 5 sekund (tzw. błąd 5 sekund w obronie), brak zmiany pozycji na boisku zawodników obrony pomimo zmian pozycji zawodników ataku. Za realizację niniejszych postanowień odpowiada trener drużyny, a w razie jego nieobecności asystent trenera (jeśli jest obecny) lub zawodnik pełniący funkcję kapitana drużyny.
W przypadku niezastosowania się do nakazu obrony systemem „każdy swego”  po raz pierwszy – sędzia ma obowiązek przerwać grę i zwrócić uwagę trenerowi zespołu, że nie stosuje on zasad obrony gry „każdy swego”. Po zwróceniu uwagi grę należy wznowić zgodnie z przepisami gry w koszykówkę. Po raz kolejny – wobec trenera drużyny winnej naruszenia zasad orzeczony zostanie faul techniczny (zapisany trenerowi z indeksem B) ze wszystkimi tego konsekwencjami. Po raz kolejny – gdy trener drużyny został już wcześniej zdyskwalifikowany – sędzia ma obowiązek przerwać grę, bez orzekania faula technicznego i zarządzić wykonanie jednego rzutu wolnego przez dowolnego zawodnika drużyny ataku, a następnie wręczyć piłkę drużynie ataku do wprowadzenia jej do gry z przedłużenia linii środkowej naprzeciw stolika sędziowskiego.
§ 9
Sprawy organizacyjne:
1. Zgłoszenie do turnieju jest jednoznaczne z deklaracją przestrzegania regulaminu, przepisów gry i innych.
 2. Zespół reprezentujący szkołę składa się wyłącznie z uczniów jednej szkoły.
3. Zawodnicy, trenerzy oraz opiekunowie zobowiązani są przestrzegać regulaminu korzystania z obiektu na którym rozgrywane są mecze.
4. Zawodnicy, trenerzy oraz opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody materialne powstałe z ich winy, a także z winy ich kibiców podczas trwania rozgrywek w obiektach, w których prowadzone są mecze.
5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione rzeczy.
6. Organizatorzy zapewniają obsługę medyczną podczas trwania turnieju.
7. Organizatorzy nie ubezpieczają zawodników biorących udział w turnieju.
8. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za powstałe szkody, w tym kontuzje podczas trwania turnieju.
9. Organizatorzy zapewniają puchary, dyplomy, nagrody indywidualne oraz drużynowe.
10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania materiałów audiowizualnych, zrealizowanych podczas turnieju, a w szczególności zdjęć, materiałów filmowych, nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych.
11. Ogłoszenie wyników turnieju, wręczenie nagród indywidualnych i drużynowych, odbędzie się na zakończenie turnieju.
12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje organizator turnieju.
13. Bieżące informacje, terminarz, harmonogram spotkań, wyniki, zdjęcia, skróty wideo dostępne będą na stronie: akademiakoszykowkizamosc.pl, koszykowkawzamosciu.pl oraz facebook – Akademia Koszykówki Zamość.

Regulamin Turniej koszykówki o Puchar Dyrektora Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Zamość – Zamość Basket Cup 2019 r.

Klasyfikacja strzelców według liczby celnych rzutów za 3 pkt. – Zamojska Liga Koszykówki w sezonie 2019/2020.

 • klasyfikacja strzelców po zakończeniu rozgrywek Zamojskiej Ligi Koszykówki w sezonie 2019/20
 • aktualizacja – 27 czerwiec 2020 r.
Miejsce Nazwisko i imię Drużyna Liczba celnych rzutów za 3 pkt. Suma
1. NIEŚCIOR Marek Camaro Zamość 34 102 pkt.
2.

SZYNKARCZUK Maciej

OSiR Zamość

25

75 pkt.
3.

KROSMAN Daniel

Valentino & Vemat Tomaszów Lubelski

21

63 pkt.

Klasyfikacja strzelców – Zamojska Liga Koszykówki w sezonie 2019/2020.

 • klasyfikacja strzelców po zakończeniu rozgrywek Zamojskiej Ligi Koszykówki w sezonie 2019/20
 • aktualizacja – 28 czerwiec 2020 r.
Miejsce Nazwisko i imię Drużyna Suma
1.

NIEŚCIOR Marek

Camaro Zamość

259 pkt.

2.

SZYNKARCZUK Maciej

(MVP rozgrywek)

OSiR Zamość

253 pkt.
3. KLUCZEK Kamil Gladiator Zam Złom Sitaniec

161 pkt.

4.

SZWAJKOWSKI Tomasz

Gladiator Zam Złom Sitaniec

135 pkt.

5.

TOCZYŃSKI Michał

OSiR Zamość

126 pkt.

6. KROSMAN Daniel Valentino & Vemat Tomaszów Lubelski  120 pkt.

Tabela rozgrywek – Zamojska Liga Koszykówki w sezonie 2019/2020.

 • klasyfikacja drużyn po 7. kolejce rozgrywek
 • drużyny, które zajęły miejsca 1 – 4 w rundzie zasadniczej, rundę finałową rozegrają systemem Final Four, drużyny: 5 – 7 – „każdy z każdym”
 • aktualizacja – 24 luty 2020 r.
Miejsce Drużyna Rozegrane mecze
(liczba)
Pkt. Pkt.
zd./str.
Różnica
🔝 1.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu

6

12

461/259

202

2.

Camaro Zamość

6 11 417/299 118
⬆ 3.

Valentino & Vemat Tomaszów Lubelski

6

9

383/369

14

⬇  4.

Gladiator Zam Złom Sitaniec

6

9

395/340

55

⬇ 5.

Szerszenie Skokówka

6

8

236/311

– 75

⬆ 6.

UKS III LO Zamość

6

7

212/384

– 172

⬇ 7.

Stowarzyszenie
„Alley-oop” Piaski

6

7

255/397

– 142
 • klasyfikacja drużyn po rozegraniu rundy finałowej w sezonie 2019/20
 • aktualizacja – 28 czerwiec 2020 r.

  Miejsce Drużyna
  1. OSiR Zamość
  2. Camaro Zamość
  3. Gladiator Zam Złom Sitaniec
   4. Valentino & Vemat Tomaszów Lubelski
  5. Stowarzyszenie „Alley-oop” Piaski
   6. Szerszenie Skokówka
  7. UKS III LO Zamość