SZS. Koszykówka 3×3 – regulamin licealiada, rok szkolny 2019/2020.

I. Uczestnictwo – w zawodach biorą udział drużyny dziewcząt i chłopców. Drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły ponadpodstawowej, urodzeni 2003 – 2004 r.
II. Przepisy gry – mecze są rozgrywane na boisku do koszykówki 3×3 z jednym koszem (wysokość – 3,05 m), boisko musi mieć wyznaczoną linię rzutów wolnych (5,80 m), linię rzutów za 2 punkty (6,75 m) oraz „półkole bez szarży” pod koszem. Drużyna składa się z 4 zawodników (3 zawodników na boisku i 1 zmiennik). Rozgrywki dziewcząt i chłopców powinny odbywać się piłką do gry w koszykówkę o rozmiarze 5. Zespół sędziowski składa się z 1 lub 2 sędziów boiskowych oraz sędziów stolikowych. Rzut monetą zdecyduje o tym, której drużynie przyznane zostanie posiadanie piłki na rozpoczęcie meczu. Drużyna, która wygra losowanie ma prawo wybrać posiadanie piłki na rozpoczęcie meczu lub przed rozpoczęciem ewentualnej dogrywki. Czas gry wynosi 8 minut, zegar czasu gry będzie zatrzymywany podczas sytuacji martwej piłki oraz podczas rzutów wolnych. Drużyna musi oddać rzut do kosza w ciągu 12 sekund. Gra na zwłokę lub zaniechanie aktywnej gry jest błędem. Jeżeli boisko nie jest wyposażone w zegar odmierzający czas do rzutu i drużyna nie stara się zakończyć akcji rzutem do kosza, sędzia udziela tej drużynie ostrzeżenia rozpoczynając odliczanie ostatnich pięciu (5) sekund akcji. Drużyna, która zdobędzie jako pierwsza 21 lub więcej punktów wygrywa mecz przed upływem czasu (dotyczy regulaminowego czasu gry). Jeżeli na koniec regularnego czasu gry wynik pozostaje nierozstrzygnięty, zostanie rozegrana dogrywka. Przed rozpoczęciem dogrywki będzie miała miejsce jednominutowa przerwa. Drużyna, która jako pierwsza zdobędzie 2 punkty w dogrywce, wygrywa mecz. Drużyna podlega karze za faule drużyny po tym, jak popełniła 6 fauli. Faule popełnione w trakcie akcji rzutowej w polu wewnątrz łuku będą karane jednym rzutem wolnym, a popełnione w trakcie akcji rzutowej z pola za łukiem będą karane dwoma rzutami wolnymi. Faule popełnione w trakcie akcji rzutowej, po której piłka wpada do kosza po rzucie z gry, karane są dodatkowym jednym rzutem wolnym lub dwoma (gdy rzut był zza łuku). Siódmy, ósmy i dziewiąty faul drużyny zawsze będzie karany dwoma rzutami wolnymi, kolejne faule karane są dwoma rzutami oraz posiadaniem piłki. Nie przyznaje się rzutów za faul w ataku. Zmiana posiadania piłki przez którąkolwiek z drużyn, następująca po sytuacji martwej piłki (aut, faul), musi rozpocząć się wymianą piłki (pomiędzy zawodnikami obrony oraz ataku) za łukiem, na szczycie boiska (tzw. check ball). Za faul techniczny przyznaje się jeden rzut wolny, za faul niesportowy przyznaje się dwa rzuty wolne. Po ostatnim rzucie wolnym wynikającym z kary za faul techniczny lub niesportowy gra zostanie kontynuowana poprzez wymianę piłki za łukiem, na szczycie boiska (tzw. check ball). Po celnym rzucie z gry lub ostatnim rzucie wolnym grę wznawia drużyna, która nie zdobyła punktów, poprzez wykozłowanie lub podanie piłki do partnera znajdującego się poza łukiem. Przeciwnik może bronić podczas wyprowadzania lub podawania piłki za łuk (poza „półkolem bez szarzy”). Po niecelnym rzucie z gry lub ostatnim rzucie wolnym, jeśli drużyna ataku zbierze piłkę, może kontynuować grę. Jeśli drużyna obrony zbierze piłkę to musi wyprowadzić ją za łuk. Po przechwyceniu lub zablokowaniu piłki należy wyprowadzić piłkę za łuk. W sytuacji rzutu sędziowskiego piłkę przyznaje się drużynie obrony. Zawodnik, który popełni dwa faule niesportowe zostaje zdyskwalifikowany, drużynie przeciwnej przyznaje się dwa rzuty wolne i posiadanie piłki. Zawodnik, który popełnił dwa (2) faule niesportowe (nie ma zastosowania do fauli technicznych) zostanie zdyskwalifikowany przez sędziów z udziału w meczu i może zostać zdyskwalifikowany z całego wydarzenia przez organizatora. Zmiany mogą być dokonane przez którąkolwiek z drużyn, podczas gdy piłka staje się martwa, przed wymianą piłki pomiędzy zawodnikami drużyny ataku i obrony (tzw. check-ball) lub przed rzutem wolnym. Zmiany mogą odbywać się jedynie poza linią końcową, naprzeciwko kosza i nie wymagają one jakiegokolwiek działania ze strony sędziów. Każda drużyna ma prawo do jednej, 30-sto sekundowej, przerwy na żądanie. Jakikolwiek zawodnik może poprosić o przyznanie przerwy na żądanie podczas sytuacji martwej piłki.
III. Punktacja – za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 pkt, przegrane 1 pkt, walkower 0 pkt. O kolejności zespołów decydują kolejno: 1. większa liczba zdobytych punktów 2. jeżeli dwie (2) lub więcej drużyn ma równą liczbę punktów po rozegraniu wszystkich meczów w danej grupie, to o kolejności miejsc decyduje (-ą) wynik (-i) meczu (-ów) pomiędzy tymi drużynami. Jeżeli liczba punktów w meczach pomiędzy tymi drużynami wciąż jest taka sama, klasyfikację ustala się według poniższych zasad, w następującej kolejności: a) decyduje większa różnica koszy zdobytych do straconych w meczach pomiędzy zainteresowanymi drużynami, b) decyduje większa liczba koszy zdobytych w meczach pomiędzy zainteresowanymi drużynami, c) decyduje większa różnica koszy zdobytych do straconych we wszystkich meczach w danej grupie, d) decyduje większa liczba koszy zdobytych we wszystkich meczach w danej grupie. Jeżeli powyższe zasady w dalszym ciągu nie dają rozstrzygnięcia, klasyfikację końcową ustala się w drodze losowania. 3. Jeżeli jedna (1) lub więcej drużyn zostaje sklasyfikowanych na którymkolwiek etapie zasad podanych powyżej, to procedury z punktu 2 stosuje się ponownie w stosunku do pozostałych niesklasyfikowanych drużyn.
IV Awans – do zawodów wyższego szczebla awansują mistrzowie powiatu, rejonu. 

SZS. Koszykówka – regulamin licealiada, rok szkolny 2019/2020.

I. Uczestnictwo – zawody przeprowadzane są osobno w kategoriach dziewcząt i chłopców. Drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły ponadpodstawowej, urodzeni w 2000 i młodsi (szkoły dzienne). Zespół liczy do 12 zawodników (w turnieju).
II. Przepisy gry – czas gry: w turnieju 4 x 8 minut. W razie remisu zarządza się 5 minutowe dogrywki. W każdej kwarcie zespół ma prawo do jednej – 1 – minutowej przerwy na żądanie. W czwartej kwarcie dodatkowo jeszcze jedną. Rozgrywki dziewcząt odbywać się będą piłką nr 6, chłopców piłką nr 7.
III. Punktacja – za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 pkt, przegrana 1 pkt, walkower 0 pkt. O kolejności zespołów decydują kolejno: 1. większa liczba zdobytych punktów 2. jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów: a) większa liczba zdobytych koszy w meczach pomiędzy zainteresowanymi zespołami (bezpośredni mecz /-e) w grupie, b) lepszy stosunek koszy zdobytych do straconych w meczach pomiędzy zainteresowanymi drużynami w grupie, c) lepszy stosunek koszy zdobytych do straconych we wszystkich meczach w grupie, d) większa liczba zdobytych koszy we wszystkich meczach w danej grupie, e) jeżeli wszystkie powyższe zasady nie przyniosą rozstrzygnięcia, klasyfikację końcową ustala się drogą losowania.

SZS. Koszykówka 3×3 – regulamin igrzyska młodzieży szkolnej, rok szkolny 2019/2020.

I. Uczestnictwo – w zawodach biorą udział drużyny dziewcząt i chłopców. Drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły podstawowej, urodzeni w 2006 r.
II. Przepisy gry – mecze są rozgrywane na boisku do koszykówki 3×3 z jednym koszem (wys. – 3,05 m), boisko musi mieć wyznaczoną linię rzutów wolnych (5,80 m), linię rzutów za 2 punkty (6,75 m) oraz „półkole bez szarży” pod koszem. Można używać połowy tradycyjnego boiska do koszykówki. Drużyna składa się z 4 zawodników (3 zawodników na boisku i 1 zmiennik). Rozgrywki dziewcząt i chłopców powinny odbywać się piłką do gry w koszykówkę o rozmiarze 5. Zespół sędziowski składa się z 1 lub 2 sędziów boiskowych oraz sędziów stolikowych. Rzut monetą zdecyduje o tym, której drużynie przyznane zostanie posiadanie piłki na rozpoczęcie meczu. Drużyna, która wygra losowanie ma prawo wybrać posiadanie piłki na rozpoczęcie meczu lub przed rozpoczęciem ewentualnej dogrywki. Czas gry wynosi 8 minut, zegar czasu gry będzie zatrzymywany podczas sytuacji martwej piłki oraz podczas rzutów wolnych. Drużyna musi oddać rzut do kosza w ciągu 12 sekund. Gra na zwłokę lub zaniechanie aktywnej gry jest błędem, jeżeli boisko nie jest wyposażone w zegar odmierzający czas do rzutu i drużyna nie stara się zakończyć akcji rzutem do kosza, sędzia udziela tej drużynie ostrzeżenia rozpoczynając odliczanie ostatnich pięciu (5) sekund akcji. Drużyna, która zdobędzie jako pierwsza 21 lub więcej punktów, wygrywa mecz przed upływem czasu (dotyczy regulaminowego czasu gry). Jeżeli na koniec regularnego czasu gry wynik pozostaje nierozstrzygnięty, zostanie rozegrana dogrywka. Przed rozpoczęciem dogrywki będzie miała miejsce jednominutowa przerwa. Drużyna, która jako pierwsza zdobędzie 2 punkty w dogrywce, wygrywa mecz. Drużyna podlega karze za faule drużyny po tym, jak popełniła 6 fauli, faule popełnione w trakcie akcji rzutowej w polu wewnątrz łuku będą karane jednym rzutem wolnym a popełnione w trakcie akcji rzutowej z pola za łukiem będą karane dwoma rzutami wolnymi. Faule popełnione w trakcie akcji rzutowej, po której piłka wpada do kosza po rzucie z gry, karane są dodatkowym jednym rzutem wolnym lub dwoma (gdy rzut był zza łuku). Siódmy, ósmy i dziewiąty faul drużyny zawsze będzie karany dwoma rzutami wolnymi, kolejne faule karane są dwoma rzutami oraz posiadaniem piłki. Nie przyznaje się rzutów za faul w ataku. Zmiana posiadania piłki przez którąkolwiek z drużyn, następująca po sytuacji martwej piłki (aut, faul), musi rozpocząć się wymianą piłki (pomiędzy zawodnikami obrony oraz ataku) za łukiem, na szczycie boiska (tzw. check ball). Za faul techniczny przyznaje się jeden rzut wolny, za faul niesportowy przyznaje się dwa rzuty wolne. Po ostatnim rzucie wolnym wynikającym z kary za faul techniczny lub niesportowy gra zostanie kontynuowana poprzez wymianę piłki za łukiem, na szczycie boiska (tzw. check ball). Po celnym rzucie z gry lub ostatnim rzucie wolnym grę wznawia drużyna, która nie zdobyła punktów, poprzez wykozłowanie lub podanie piłki do partnera znajdującego się poza łukiem. Przeciwnik może bronić podczas wyprowadzania lub podawania piłki za łuk (poza „półkolem bez szarzy”). Po niecelnym rzucie z gry lub ostatnim rzucie wolnym, jeśli drużyna ataku zbierze piłkę, może kontynuować grę, jeśli drużyna obrony zbierze piłkę to musi wyprowadzić ją za łuk. Po przechwyceniu lub zablokowaniu piłki należy wyprowadzić piłkę za łuk. W sytuacji rzutu sędziowskiego piłkę przyznaje się drużynie obrony. Zawodnik, który popełni dwa faule niesportowe zostaje zdyskwalifikowany, drużynie przeciwnej przyznaje się dwa rzuty wolne i posiadanie piłki. Zawodnik, który popełnił dwa (2) faule niesportowe (nie ma zastosowania do fauli technicznych) zostanie zdyskwalifikowany przez sędziów z udziału w meczu i może zostać zdyskwalifikowany z całego wydarzenia przez organizatora. Zmiany mogą być dokonane przez którąkolwiek z drużyn, podczas gdy piłka staje się martwa, przed wymianą piłki pomiędzy zawodnikami drużyny ataku i obrony (tzw. check-ball) lub przed rzutem wolnym. Zmiany mogą odbywać się jedynie poza linią końcową, naprzeciwko kosza i nie wymagają one jakiegokolwiek działania ze strony sędziów. Każda drużyna ma prawo do jednej, 30-sto sekundowej, przerwy na żądanie. Jakikolwiek zawodnik może poprosić o przyznanie przerwy na żądanie podczas sytuacji martwej piłki.
III. Punktacja – za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 punkty, za przegrane 1 punkt, za walkower 0 punktów. O kolejności zespołów decydują kolejno: 1. Większa liczba zdobytych punktów 2. Jeżeli dwie (2) lub więcej drużyn ma równą liczbę punktów po rozegraniu wszystkich meczów w danej grupie, to o kolejności miejsc decyduje (-ą) wynik (-i) meczu (-ów) pomiędzy tymi drużynami. Jeżeli liczba punktów w meczach pomiędzy tymi drużynami wciąż jest taka sama, klasyfikację ustala się według poniższych zasad, w następującej kolejności: a) decyduje większa różnica koszy zdobytych do straconych w meczach pomiędzy zainteresowanymi drużynami, b) decyduje większa liczba koszy zdobytych w meczach pomiędzy zainteresowanymi drużynami, c) decyduje większa różnica koszy zdobytych do straconych we wszystkich meczach w danej grupie, d) decyduje większa liczba koszy zdobytych we wszystkich meczach w danej grupie. Jeżeli powyższe zasady w dalszym ciągu nie dają rozstrzygnięcia, klasyfikację końcową ustala się w drodze losowania. 3. Jeżeli jedna (1) lub więcej drużyn zostaje sklasyfikowanych na którymkolwiek etapie zasad podanych powyżej, to procedury z punktu 2 stosuje się ponownie w stosunku do pozostałych niesklasyfikowanych drużyn. 

SZS. Koszykówka – regulamin igrzyska młodzieży szkolnej, rok szkolny 2019/2020.

I. Uczestnictwo – drużynę stanowią uczniowie szkoły rocznik 2005 – 2006, zespół liczy do 12 zawodników.
II. Przepisy gry – czas gry: 4 x 6 minut. W razie remisu zarządza się 5 minutowe dogrywki. Czas akcji – 24 sekundy. Piłkę trzeba wprowadzić na pole ataku w ciągu 8 sekund. Rzuty wolne są wykonywane za każdy faul obrońców, po czwartym faulu drużyny w każdej kwarcie. Drużyna podlega karze (rzuty wolne) za faule drużyny, kiedy popełniła cztery (4) faule w kwarcie meczu. W każdej kwarcie zespół ma prawo do 1-minutowej przerwy na żądanie. W czwartej kwarcie dodatkowo jeszcze jedną. Rozgrywki dziewcząt odbywać się będą piłką nr 6, chłopców piłką nr 7.
III. Punktacja – za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 pkt, przegrane 1 pkt, walkower 0 pkt. O kolejności zespołów decydują kolejno: 1. większa liczba zdobytych punktów 2. jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów, o kolejności decyduje: a. wynik meczu pomiędzy tymi drużynami b. większa różnica koszy zdobytych do straconych w meczach pomiędzy zainteresowanymi drużynami, c. większa liczba koszy zdobytych w meczach pomiędzy zainteresowanymi drużynami d. większa różnica koszy zdobytych do straconych we wszystkich meczach w grupie e. większa liczba koszy we wszystkich meczach w grupie. Jeżeli powyższe zasady nie dają rozstrzygnięcia , klasyfikację ustala się drogą losowania.

SZS. Koszykówka 3×3 – regulamin igrzyska dzieci, rok szkolny 2019/2020.

I. Uczestnictwo – w zawodach biorą udział drużyny dziewcząt i chłopców. Drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły podstawowej, urodzeni w 2008 i młodsi.
II. Przepisy gry – mecze rozgrywane są na boisku do koszykówki 3×3 z jednym koszem (wys. – 2,60 m), boisko musi mieć wyznaczoną linię rzutów wolnych (4 m), linię rzutów za 2 punkty (6,75 m) oraz „półkole bez szarży” pod koszem. Można używać połowy tradycyjnego boiska do koszykówki. Drużyna składa się z 4 zawodników (3 zawodników na boisku i 1 zmiennik). Rozgrywki dziewcząt i chłopców powinny odbywać się piłką do gry w koszykówkę o rozmiarze 5. Zespół sędziowski składa się z 1 lub 2 sędziów boiskowych oraz sędziów stolikowych. Rzut monetą zdecyduje o tym, której drużynie przyznane zostanie posiadanie piłki na rozpoczęcie meczu. Drużyna, która wygra losowanie ma prawo wybrać posiadanie piłki na rozpoczęcie meczu lub przed rozpoczęciem ewentualnej dogrywki. Czas gry: 8 minut, zegar czasu gry będzie zatrzymywany podczas sytuacji martwej piłki oraz podczas rzutów wolnych. Zespół musi oddać rzut do kosza w ciągu 12 sekund. Gra na zwłokę lub zaniechanie aktywnej gry jest błędem. Jeżeli boisko nie jest wyposażone w zegar odmierzający czas do rzutu i drużyna nie stara się zakończyć akcji rzutem do kosza, sędzia udziela tej drużynie ostrzeżenia rozpoczynając odliczanie ostatnich pięciu (5) sekund akcji. Drużyna, która zdobędzie jako pierwsza 21 lub więcej punktów wygrywa mecz przed upływem czasu (dotyczy regulaminowego czasu gry). Jeżeli na koniec regularnego czasu gry wynik pozostaje nierozstrzygnięty, zostaje rozegrana dogrywka. Przed rozpoczęciem dogrywki odbędzie się jednominutowa przerwa. Zespół, który jako pierwszy zdobędzie 2 punkty w dogrywce, wygrywa mecz. Drużyna podlega karze za przewinienia drużyny po tym, jak popełniła 6 fauli. Faule popełnione w trakcie akcji rzutowej w polu wewnątrz łuku karane będą jednym rzutem wolnym a popełnione w trakcie akcji rzutowej z pola za łukiem dwoma rzutami wolnymi. Faule popełnione w trakcie akcji rzutowej, po której piłka wpada do kosza po rzucie z gry, karane są dodatkowym jednym rzutem wolnym lub dwoma (gdy rzut był zza łuku). Siódmy, ósmy i dziewiąty faul drużyny zawsze będzie karany dwoma rzutami wolnymi, kolejne faule karane są dwoma rzutami oraz posiadaniem piłki. Nie przyznaje się rzutów za faul w ataku. Zmiana posiadania piłki przez którąkolwiek z drużyn, następująca po sytuacji martwej piłki (aut, faul), musi rozpocząć się wymianą piłki (pomiędzy zawodnikami obrony oraz ataku) za łukiem, na szczycie boiska (tzw. check ball). Za faul techniczny przyznaje się jeden rzut wolny, za faul niesportowy przyznaje się dwa rzuty wolne. Po ostatnim rzucie wolnym wynikającym z kary za faul techniczny lub niesportowy gra zostanie kontynuowana poprzez wymianę piłki za łukiem, na szczycie boiska (tzw. check ball). Po celnym rzucie z gry lub ostatnim rzucie wolnym grę wznawia drużyna, która nie zdobyła punktów, poprzez wykozłowanie lub podanie piłki do partnera znajdującego się poza łukiem. Przeciwnik może bronić podczas wyprowadzania lub podawania piłki za łuk (poza „półkolem bez szarzy”). Po niecelnym rzucie z gry lub ostatnim rzucie wolnym, jeśli drużyna ataku zbierze piłkę, może kontynuować grę, jeśli drużyna obrony zbierze piłkę to musi wyprowadzić ją za łuk, po przechwyceniu lub zablokowaniu piłki należy wyprowadzić piłkę za łuk. W sytuacji rzutu sędziowskiego piłkę przyznaje się drużynie obrony. Zawodnik, który popełni dwa faule niesportowe zostaje zdyskwalifikowany, drużynie przeciwnej przyznaje się dwa rzuty wolne i posiadanie piłki. Zawodnik, który popełnił dwa (2) faule niesportowe (nie ma zastosowania do fauli technicznych) zostanie zdyskwalifikowany przez sędziów z udziału w meczu i może zostać zdyskwalifikowany z całego wydarzenia przez organizatora. Zmiany mogą być dokonane przez którąkolwiek z drużyn, podczas gdy piłka staje się martwa, przed wymianą piłki pomiędzy zawodnikami drużyny ataku i obrony (tzw. check-ball) lub przed rzutem wolnym. Zmiany mogą odbywać się jedynie poza linią końcową, naprzeciwko kosza i nie wymagają one jakiegokolwiek działania ze strony sędziów. Każda drużyna ma prawo do jednej, 30-sto sekundowej, przerwy na żądanie. Jakikolwiek zawodnik może poprosić o przyznanie przerwy na żądanie podczas sytuacji martwej piłki.
III. Punktacja – za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 punkty, przegrane 1 punkt, walkower 0 punktów. O kolejności zespołów decydują kolejno: 1. Większa liczba zdobytych punktów. 2. Jeżeli dwie (2) lub więcej drużyn ma równą liczbę punktów po rozegraniu wszystkich meczów w danej grupie, to o kolejności miejsc decyduje (-ą) wynik (-i) meczu (-ów) pomiędzy tymi drużynami. Jeżeli liczba punktów w meczach pomiędzy tymi drużynami wciąż jest taka sama, klasyfikację ustala się według poniższych zasad, w następującej kolejności: a) decyduje większa różnica koszy zdobytych do straconych w meczach pomiędzy zainteresowanymi drużynami, b) decyduje większa liczba koszy zdobytych w meczach pomiędzy zainteresowanymi drużynami, c) decyduje większa różnica koszy zdobytych do straconych we wszystkich meczach w danej grupie, d) decyduje większa liczba koszy zdobytych we wszystkich meczach w danej grupie. Jeżeli powyższe zasady w dalszym ciągu nie dają rozstrzygnięcia, klasyfikację końcową ustala się w drodze losowania. 3. Jeżeli jedna (1) lub więcej drużyn zostaje sklasyfikowanych na którymkolwiek etapie zasad podanych powyżej, to procedury z punktu 2 stosuje się ponownie w stosunku do pozostałych niesklasyfikowanych drużyn. Awans – do zawodów wyższego szczebla awansują mistrzowie powiatu, rejonu. 

SZS. Koszykówka – regulamin igrzyska dzieci, rok szkolny 2019/2020.

I. Uczestnictwo – drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły podstawowej urodzeni w 2007 i młodsi – zespół liczy do 12 zawodników/czek.
II. Przepisy gry – czas gry: 4 x 6 minut, piłka: nr 5, mecze powinny być rozgrywane na koszach zawieszonych na wysokości 260 cm. Odległość linii rzutów wolnych od tablicy wynosi 4 m. – zespół I i II kwartę gra innymi piątkami. Zawodnicy biorący udział w I kwarcie nie mogą grać w II kwarcie. W III i IV kwarcie obowiązuje dowolność zmian. W przypadku, gdy zespół liczy 11 lub 12 zawodników mogą być oni wprowadzeni do gry w każdej kwarcie. Gdy zespół składa się z 10 zawodników – w przypadku kontuzji lub wykluczenia zawodnika (I lub II kwarta), zespół kończy kwartę w składzie pomniejszonym o osobę kontuzjowaną/wykluczoną. Obowiązuje: a. obrona “każdy swego” (zakaz gry obroną strefową), b. przepis dotyczący błędu „połowy” (powrót piłki na pole obrony), c. przepis dotyczący błędu 3 sekund, d. przepis dotyczący błędu 5 sekund. W przypadku remisu zarządza się 3-minutowe dogrywki. W wypadku nieprzestrzegania przepisu obrony „każdy swego” i po zwróceniu uwagi trenerowi, orzekany jest faul techniczny B (faul ławki). Karą jest rzut wolny, a po nim piłka zostaje przyznana jest drużynie, która wykonywała rzut. O przewinieniach technicznych dla zawodników i trenerów decyduje sędzia zgodnie z przepisami PZKosz.
III. Punktacja – za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 punkty, przegrane 1 punkt, walkower 0 punktów. O kolejności zespołów decydują kolejno: 1. Większa liczba zdobytych punktów 2. Jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów, po rozegraniu wszystkich spotkań w danej grupie o kolejności decyduje wynik meczu pomiędzy tymi zespołami. 3. Jeżeli liczba punktów w meczach pomiędzy tymi drużynami wciąż jest taka sama, klasyfikację ustala się: a. większa liczba koszy zdobytych do straconych w meczach pomiędzy zainteresowanymi drużynami, b. większa liczba koszy zdobytych pomiędzy zainteresowanymi, c. większa różnica koszy zdobytych do straconych w danej grupie, d. większa liczba zdobytych koszy w danej grupie. Jeżeli powyższe zasady w dalszym ciągu nie dają rozstrzygnięcia, klasyfikację końcową ustala się za pomocą losowania.
IV. Awans – do finału wojewódzkiego awansuje Mistrz Rejonu.

Lubelski Związek Koszykówki. Zasady dotyczące udziału zawodników w grze w rozgrywkach cyklu U14, sezon 2019/20.

1. Zasady obowiązują wyłącznie w cyklu U14.
2. Drużyna, która przed rozpoczęciem meczu liczy mniej niż 10 zawodników nie zostanie dopuszczona do zawodów, a mecz zostanie zweryfikowany jako walkower dla drużyny przeciwnej.
3. W każdej z pierwszych trzech kwart musi wziąć udział co najmniej 10 zawodników, przy czym zawodnicy, którzy wzięli udział w grze w pierwszych pięciu minutach każdej z trzech pierwszych kwart, nie mogą wziąć udziału w grze w drugich pięciu minutach każdej z trzech pierwszych kwart.
4. W celu egzekucji przepisów z pkt. 3 kwarty 1, 2 i 3 zostają podzielone na dwa pięciominutowe okresy. W momencie, w którym upływa dokładnie 5 minut gry w kwarcie, należy grę przerwać (sygnałem sędziego mierzącego czas gry), aby możliwe było dokonanie zmian zawodników. Następnie gra zostaje wznowiona na zasadach naprzemiennego posiadania piłki (tzw. strzałka), podobnie jak w przypadku zakończenia kwarty, a zegar akcji powinien być ustawiony na 24 sekundy. Grę należy wznowić bezzwłocznie, bez przerw i narad trenerów z drużyną. W celu skrócenia przerw, preferowane jest przygotowanie przez trenerów zmiany z wyprzedzeniem.
5. Podział składu na piątki na każdy z dwóch okresów w kwarcie (od 10:00 do 5:00 na zegarze i od 5:00 do 0:00 na zegarze) w każdej z kwart może być inny, zależy to wyłącznie od decyzji trenera. Należy zawsze zachować zasadę, że zawodnicy grający w pierwszym okresie danej kwarty, nie mogą wystąpić w drugim okresie tej samej kwarty. Jest więc możliwe, że zawodnik będzie przebywał na boisku w kolejnych 10 minutach, pod warunkiem, że będą to okresy przedzielone przerwą między kwartami – np. ostatnie pięć minut w pierwszej kwarcie i pierwsze pięć minut w drugiej kwarcie.
6. W przypadku, gdy drużyna liczy więcej niż 10 zawodników, możliwe jest dokonywanie zmian podczas każdego z dwóch okresów w kwarcie (od 10:00 do 5:00 na zegarze i od 5:00 do 0:00 na zegarze), ale nadal obowiązuje zasada, że wszyscy zawodnicy grający w pierwszym okresie danej kwarty, nie mogą wystąpić w drugim okresie tej samej kwarty. Czyli np. w przypadku dokonania dwóch zmian przez trenera w pierwszym okresie kwarty, cała siódemka zawodników uczestniczących w grze w tym okresie nie może wystąpić w drugim okresie tej samej kwarty.
7. W przypadku, gdy na skutek kontuzji lub przekroczenia limitu fauli w drużynie przed zakończeniem kwarty 3 pozostało do dyspozycji trenera mniej niż 10 zawodników, na zasadzie wyjątku do gry w drugim okresie kwarty może wystąpić zawodnik grający w pierwszym okresie, zastępując wyeliminowanego z gry zawodnika. Jeśli sytuacja zdekompletowania drużyny ma miejsce w pierwszej lub drugiej kwarcie, w każdej kolejnej kwarcie prawo gry w obu okresach na zasadzie wyjątku musi dotyczyć innego zawodnika. Drużyna przeciwnika nie posiada z tego tytułu żadnych przywilejów i rotacja zawodników musi się w niej odbywać na normalnych zasadach, bez wyjątków.
8. W czwartej kwarcie wszyscy zawodnicy zespołu mogą brać udział w grze w dowolnym wymiarze, o ile nie przekroczyli limitu fauli lub nie zostali zdyskwalifikowani.
9. Niezastosowanie się do powyższych zasad gry skutkować będzie orzeczeniem walkowera dla drużyny przeciwnej.
10.Nakaz obrony systemem „każdy swego” zostaje wprowadzony na Wniosek Wydziału Sportowego PZKosz i ma na celu dostosowanie zachowań defensywnych zawodników oraz organizacji gry w obronie do ich umiejętności ofensywnych na tym etapie szkolenia. Ponadto nakaz ten ma umożliwić nabycie i utrwalenie prawidłowych nawyków podczas gry w ataku, jak i obronie.
11. Nakaz obrony „każdy swego” wyklucza obronę „zona press” czyli obronę strefową na całym boisku. Dozwolone jest natomiast stosowanie obrony „każdy swego” na całym boisku z podwajaniem w dowolnym miejscu boiska.
12. W związku z powyższym, przy interpretacji nakazu gry obrony „każdy swego” należy zwrócić szczególną uwagę na następujące zachowania zawodników obrony: brak nacisku na zawodnika z piłką, przebywanie w obszarze ograniczonym zawodnika obrony niemające uzasadnienia ustawieniem zawodników w ataku przez więcej niż 5 sekund (tzw. błąd 5 sekund w obronie), brak zmiany pozycji na boisku zawodników obrony pomimo zmian pozycji zawodników ataku.
13. Za realizację niniejszych postanowień odpowiada trener drużyny, a w razie jego nieobecności asystent trenera (jeśli jest obecny) lub zawodnik pełniący funkcję kapitana drużyny.
14. W przypadku zaobserwowania zachowań zawodników obrony wymienionych w pkt. 12: po raz pierwszy – sędzia ma obowiązek przerwać grę i zwrócić uwagę trenerowi zespołu, że nie stosuje on zasad obrony gry „każdy swego”. Po zwróceniu uwagi grę należy wznowić zgodnie z przepisami gry w koszykówkę i przyznać drużynie atakującej nowy okres 24 sekund na rozegranie akcji. Po raz kolejny – wobec trenera drużyny winnej naruszenia zasad orzeczony zostanie faul techniczny (zapisany trenerowi z indeksem B) ze wszystkimi tego konsekwencjami. Po raz kolejny – gdy trener drużyny został już wcześniej zdyskwalifikowany – sędzia ma obowiązek przerwać grę – bez orzekania faula technicznego – i zarządzić wykonanie jednego rzutu wolnego przez dowolnego zawodnika drużyny ataku, a następnie wręczyć piłkę drużynie ataku do wprowadzenia jej do gry z przedłużenia linii środkowej naprzeciw stolika sędziowskiego.

Źródło: REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWE MISTRZOSTWA POLSKI SEZON 2019/2020.

Wersja pdf dostępna w zakładce pobierz.